၁၀ ပါတီကုိ ဦးသိန္းစိန္ ဘာေျပာသလဲ

Friday, July 20, 2012

~


မေန႔က ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ သတင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပါတီ ၁၀ ခုကုိ ေခၚျပီး ဦးသိန္းစိန္ လက္ခ်ာေပးခ်က္ေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆုံပဲြ တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းကုိ ဖတ္ရမွာပါ။

ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကေတာ့ အစုံပါပဲ။
NLD, ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေကအုိင္ေအ၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၊ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ စက္မႈ စသျဖင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ သတင္းသမားေတြအတြက္လည္း ကုိးကားစရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။


မိမိတုိ႔အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္
ရဲရဲတင္းတင္း ေဝဖန္အၾကံဉာဏ္ေပးရန္နွင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚ

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၈

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတိတိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိျမဳိ႕နယ္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ ေတာင္သူပညာေပး ဧက ၅ဝဝ စုိက္ခင္းရိွ အစည္းအေဝးခန္္းမ၌ ဒီမိိုုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားအဖဲြ႔မွ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးသည္။

ေရွးဦးစြာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အစည္းအေဝးခန္းမသုိ႔ေရာက္ရိွျပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ရင္းနီွးခင္မင္စြာ လိုက္လံနႈတ္ဆက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက နိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာတြင္ '' ယေန႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌ မိမိတုိ႔၏ မူဝါဒသေဘာထားနွင့္ တိုင္းျပည္နွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ယေန႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊

ယခုေတြ႔ဆံုမႈမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာင္အေျခအေနေပးပါက မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊

မိမိတုိ႔သည္ တစ္နိုင္ငံတည္းတြင္ အတူေနထိုင္ၾကသည့္ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္း အတူသြားေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊

မိမိတုိ႔တြင္ ေအးခ်မ္းသာယာဖံြ႔ျဖိဳး တိုးတက္သည့္ လူ့ေဘာင္သစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ဟူသည့္ တူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ရိွၾကပါေၾကာင္း၊

နိုင္ငံေရးတြင္ မတူညီသည့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား၊ မတူညီသည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ရိွၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည့္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားကို အားလံုး ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမတၲာရပ္ခံလိုပါေၾကာင္း၊

မိမိတုိ႔နိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအေတြ႔အၾကံဳ နည္းေသးသည့္ နိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ေျခလွမ္းတိုင္းကို သတိထား ေလွ်ာက္လွမ္းေနရပါေၾကာင္း၊

မိမိတုိ႔အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရဲရဲတင္းတင္းေဝဖန္၍ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးၾကပါရန္နွင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔သည္ အမိုးတစ္ခုတည္းေအာက္မွာ အတူေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး မိမိတုိ႔နိုင္ငံကို နိုင္ငံသားအားလံုးက ပိုင္ဆိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊

အားလံုးသည္ မိမိနိုင္ငံေကာင္းစားေရးအတြက္ မိမိတတ္နိုင္သည့္ဘက္မွ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ခံယူၾကေစလိုပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ ယေန႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကားရလွ်င္ မိမိတုိ႔သည္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူ့ဆနၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူအားလံုး၏ တူညီသည့္ဆနၵ၊ တူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ နိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႔ျဖဳိးတိုးတက္ရန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

နိုင္ငံတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းရန္နွင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ဟူသည့္ အပိုင္းနွစ္ပိုင္းရိွျပီး ယင္းက႑နွစ္ခုမွာ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနပါေၾကာင္း။

နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းရန္အတြက္ NLD ပါတီနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔နွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ၍ နိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈကို တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္အတြက္ အပိုင္းသံုးပိုင္းခဲြ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ နွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ျပီး ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေဆြးေႏြး၍ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ဤသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခခံမူ(၈)ခ်က္ခ်မွတ္၍ ေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းခဲ့ရာယခုအခါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္း (၁၁)ဖဲြ႔အနက္ (၁ဝ)ဖဲြ႔နွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊

က်န္ရိွသည့္ ေကအိုင္ေအအဖဲြ႔နွင့္လည္း ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေန၍ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ နိုင္ငံ အတြင္း ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ မိမိတုိ႔အိုးအိမ္နွင့္ အလုပ္အကိုင္တုိ႔ကို စြန့္ခြာ၍ ေဘးကင္းရာတြင္ ခိုလံႈေနၾကရသျဖင့္ လုပ္အားမ်ားဆံုးရံႈးရသကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ား မွာလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္မရျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားသည္ မိမိတုိ႔နိုင္ငံ၏ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

နွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ မၾကာမီတြင္ ေကအိုင္ေအအဖဲြ႔နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္နိုင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း။

ျပည္သူတုိ႔လိုလားခ်က္ ဆနၵတစ္ခုျဖစ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖံြ႔ျဖဳိးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား စားေရးဖူလံုမႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊

မိမိတုိ႔နိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရိွလူဦးေရ သန္း ၆ဝ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေသာ္လည္း ေနာင္နွစ္ေပါင္း (၃ဝ/၄ဝ) တြင္ တိုးတက္လာနိုင္သည့္ လူဦးေရ သန္း ၁ဝဝ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳေရး (Food Security) ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးနည္းလမ္းငါးသြယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊

ထုိ႔ျပင္ နိုင္ငံၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနိုင္ငံအဆင့္မွ စက္မႈနိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလဲၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

စက္မႈနိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ နိုင္ငံ၌ သယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အရင္းအနီွးနွင့္ နည္းပညာမ်ား လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊

သုိ႔ျဖစ္၍ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမႈဳပ္နံွမႈမ်ားကို ယေန႔ဖိတ္ေခၚလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ပါက မိမိတုိ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ မိမိတိုင္းျပည္ ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ မိမိနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတုိ႔ကို မထိခိုက္ေစေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္ယြင္းေစေရးတုိ႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ရင္းနီွးျမႈပ္နံွရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းေလးမ်ဳိးခဲြျခားထားျပီး
ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ နိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရိွေရးအတြက္ နည္းပညာနည္းပါးျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပးနိုင္သည့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊
ဒုတိယအေနျဖင့္ ေရာ္ဘာ၊ သစ္စသည့္ သဘာ၀ ထြက္ကုန္မ်ားကို Value Added တန္ဖိုးျမင့္ ကုန္ေခ်ာမ်ား
ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊
တတိယမွာ အဖိုးတန္သတၲုမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းနွင့္
စတုတၴအဆင့္အေနျဖင့္ IT နွင့္ Telecommunication လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း။

လက္ရိွအခိ်န္တြင္ နိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈနႈန္းမွာ ၂၆ ရာခိုင္နႈန္းရိွေနျပီး ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၌ ၁၆ ရာခိုင္နႈန္းထိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊

အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ မိမိတုိ႔နိုင္ငံသားမ်ား မိမိနိုင္ငံသုိ႔ျပန္လည္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ နိုင္ေရးအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ခိုင္မာေရးသည္ တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနပါေၾကာင္း၊

ယင္းအခ်က္(၂)ခ်က္ ယွဥ္တဲြ တည္ရိွေနပါမွလည္း ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ ဖံြ႔ျဖဳိးတိုးတက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ မိမိတုိ႔ အစိုးရ ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚတိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ(NDF) ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာသန္းျငိမ္း၊

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေဝ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ေဒၚသန္းသန္းနု၊

ဒီမိုကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ (DPP) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ဦးမ်ဳိးညြန့္၊

ညီညြတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ (PUP) အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ဦးထြန္းေရႊ၊

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ (UDP) ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းဝင္း၊

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ဦးဦးလွေစာ၊

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း၊

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMRDP) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနိုင္လွေအာင္၊

ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ (CNP) ဥကၠ႒ ဦးဇန္က်င္ဖံု(ခ) ဇိုဇမ္နွင့္

ဖလံုစေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (PSDP) ဥကၠ႒ ဦးေစာသိန္းေအာင္တုိ႔က

နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ေဒသဖံြ႔ျဖဳိးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားနွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားရိွမႈတုိ႔ကို
စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းနွင့္
ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းတုိ႔က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကျပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

ထုိ႔ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားျပီး ေဆြးေႏြးပဲြကို မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားနွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ရိုက္ၾကသည္။ (သတင္းစဥ္)


~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved