မႏၱေလးက ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြ

Saturday, July 21, 2012မန္းသားေလး

မႏၱေလးတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတခုကုိ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

တခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ မွားယြင္းေနမႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလွ်င္ အဖမ္းခံရမည္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနခ့ဲၾကေၾကာင္း၊
အစုိးရကလည္း ပညာေရးစနစ္ အားေကာငး္လာလွ်င္ အာဏာကို ထိပါးမည္ စုိးေသာေၾကာင့္ ပညာေရးအေျခအေန တုိးတက္မႈ မရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
လက္ရွိအစုိးရသည္ ျပည္သူတင္ေသာ အစုိးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ အထင္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ အရဲစြန္႕ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသည့္ ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved