ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ကားနံပါတ္မ်ား

Tuesday, July 31, 2012

~


ျမန္မာျပည္မွာ ကုိယ္ပုိင္ကား၊ အငွားကား ကားနံပါတ္ျပားေတြကုိ ေအာက္ခံအေရာင္၊ စာလုံးအေရာင္ ခဲြျခား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

စည္းကမ္းနွင့္အညီ ယာဥ္နံပါတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းမရိွပါက အေရးယူမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးႀကပ္မႈ ေကာ္မတီက စည္းကမ္းနွင့္အညီ ယာဥ္နံပါတ္မ်ား တပ္ဆင္ေမာင္းနွင္ျခင္းမရိွေသာ ယာဥ္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေႀကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားရိွမႈကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံုထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးႀကပ္မႈဗဟိုေကာ္မတီနွင့္ မီဒီယာ မ်ား ေတြ႔ဆံုပဲြမွ သိရိွခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၌ ယာဥ္မ်ား မ်ားျပားလာသည္နွင့္အမွ် အခ်ဳိ ့သည္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းနွင့္မညီသည့္ ယာဥ္နံပါတ္မ်ား တပ္ဆင္လ်က္ ေမာင္းနွင္ေနႀကေႀကာင္း၊ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ႀကားမႈဦးစီးဌာနက တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ျမန္မာ့အလင္း သတင္းအဖဲြ႔နွင့္ ေတြ႔ဆံုခိုက္ ေျပာႀကားခဲ့သည္။

ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ မ်ား တြင္ တပ္ဆင္ေမာင္းနွင္နိုင္ရန္အတြက္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာနက တစ္မီလီမီတာအထူရိွ အလူမီနီယံေဖာင္းၾကြနံပါတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ ေအာက္ပါအေရာင္မ်ားအတိုင္း ခဲြျခားသတ္မွတ္ေပးထားသည္။

(က) သံတမန္ယာဥ္နွင့္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္းပိုင္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံအျဖဴေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာ ဂဏန္း အနက္ေရာင္။

(ခ ) ကိုယ္ပိုင္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံအနက္ေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာဂဏန္း အျဖဴေရာင္။

(ဂ ) အငွားယာဥ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံအနီေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာဂဏန္း အျဖဴေရာင္။

(ဃ) ကက၊ ခခ.. AA ယာဥ္မ်ားကို ေအာက္ခံ အနီေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာဂဏန္း အျဖဴေရာင္။

(င ) ခရီးသြားလုပ္ငန္းယာဥ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ခံ အျပာေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာဂဏန္း အနက္ေရာင္။

(စ ) သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံအဝါေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာဂဏန္းအနက္ေရာင္ဟု သတ္မွတ္ ထုတ္ေပးထားသည္။

ထိုသုိ႔ သတ္မွတ္ထုတ္ေပးထားေသာ္လည္း ထုတ္ေပးထားသည့္ ယာဥ္နံပါတ္ျပားမ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳႀကဘဲ မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္ စည္းကမ္းနွင့္မညီ တပ္ဆင္ေနျခင္းနွင့္ ထုတ္ေပးထားသည့္ နံပါတ္ျပားမ်ားကို တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ေဆးေရာင္မ်ားေမွးမိွန္ပ်က္ယြင္း ေနေသာယာဥ္မ်ားအား စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးႀကပ္မႈ ေကာ္မတီက တည္ဆဲဥပေဒနွင့္အညီအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရိွရသည္။

ညႊန္း - ဇူလုိင္ ၃၀၊ တနလၤာေန႔ ျမန္မာ့အလင္း


ဒါ ဘယ္သူ႔ကားလဲ

ကားအေၾကာင္း တုိတုိထြာထြာ
~

1 comments :

 1. Revenue Officer said... :

  Heavy fine must be imposed.

  Moving vehicles can be used as weapons.

  Identification of vehicles, to see clearly is paramount.

  In Western country, the rules are very stringent.

  No corrupt. Heavy fine please.

  minimum - 200,000 kyats
  maximum - 20,00000 kyats.

  If they can not pay lump sum, make an arrangement to pay by installment. With interest.

  Make sure money goes to ' REVENUE ' . with proper voucher number and official seal. and signature , name and designation and designation number of the official who booked them.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved