ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္နဲ႔ က်င့္၀တ္

Wednesday, July 4, 2012

~အစုိးရနဲ႔ အဖဲြ႔အစည္းအမ်ားအျပား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးတာေတြ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးသူမ်ား မရိွမျဖစ္ လုိပါတယ္။
သူတုိ႔က ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ေတြပါ။

အက်ဳိးေဆာင္ေတြေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ပုိမုိ ျမန္ဆန္ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိေႏွးေကြးျပီး ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အက်ဳိးေဆာင္ေတြဟာ အင္မတန္အေရးပါတ့ဲေနရာမွာ ရိွေနတယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။

ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ေပးထားတ့ဲ ကတိတည္ဖုိ႔၊ သေဘာတူထားတာေတြကုိ မခ်ဳိးေဖာက္ဖုိ႔ ဆုိတာမ်ဳိးလုိ က်င့္၀တ္ေတြ ေစာင့္ထိန္းရပါတယ္။

အက်ဳိးေဆာင္ ေတြမွာေရာ က်င့္၀တ္ မရိွဘူးလား။ ၾကားလူေတြ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပင္ပမွာ အေျပာအဆုိ ဆင္ျခင္ရပါမယ္၊
ကုိယ္ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရတာေတြက အတင္းတုပ္လုိ႔ေကာင္းတ့ဲအရာ၊ အျပင္လူေတြ မသိႏုိင္တ့ဲအရာေတြ ျဖစ္တတ္တ့ဲအတြက္ ႏႈတ္လုံရပါတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ မေအာင္ျမင္ေသးခ်ိန္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ အျမင္ေတြ ေျပာတ့ဲအခါ သတိထားရပါတယ္။

အက်ဳိးေဆာင္တဦးက ျပင္ပစကား၀ုိင္းတခုမွာ ဒီလုိ သုံးသပ္ျပပါတယ္ -
"xxx ဟုိအဖဲြ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က အထင္ႀကီးစရာကုိ မရိွဘူး"
"xxx ဒီအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္က တကယ့္ လူေတာ္ပဲ။ သူ႔စားပဲြေပၚမွာ ေက်ာ္၀င္းစာအုပ္ ေတြ႔တယ္" တ့ဲ။

စသျဖင့္ ကုိယ္ေျပာလုိက္တ့ဲ သုံးသပ္ခ်က္ေတြက ကုိယ့္အေပၚ တပါးသူရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ထိခိုက္ေစပါတယ္။

လက္ရိွကာလဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဆင့္မွာပဲ ရိွေသးပါ။ ျပည္နယ္အဆင့္ ဗဟုိအစုိးရအဆင့္ စသျဖင့္ သေဘာတူညီမႈတခ်ဳိ႕ ရျပီးျပီ ဆုိေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တ့ဲအဆင့္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈေတြဟာ ၾကားလူေတြေၾကာင့္ ဆုိတာမ်ဳိး မျဖစ္ရေလေအာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ေတြဟာ က်င့္၀တ္ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved