ဆံပင္ပံုစံမ်ား

Sunday, July 8, 2012

-
ကုိယ့္မွာ ဆံပင္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ကုိယ့္ဆံပင္ကုိေတာ့ အေလးထားၾကသူေတြ မ်ားပါတယ္။

ဆံပင္အေၾကာင္း ေရးသားခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ညႊန္းလုိက္ပါတယ္။

ေခတ္စားေနေသာ ေရွ႕ဆံၿမိတ္ခ် ဆံပင္ပံုစံ

ကမာၻေက်ာ္မင္းသမီးမ်ား၏ ဆံပင္စတိုင္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ား


သႀကၤန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ျခင္း

အမ်ိဳးသားမ်ား စတိုင္က်ေစမည့္ ဆံပင္ပံုစံမ်ား

အာရွ အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား ေခတ္စားလာေသာ အမ်ိဳးသမီး ဆန္ဆန္ ဆံပင္ပံုစံမ်ား

-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved