ဦးေအာင္သိန္းလင္းကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမယ္

Monday, July 30, 2012


ဦးေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ ေျပာရဲဆုိရဲရိွမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီက စေနေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တယ္ ဆုိတ့ဲ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျပန္လည္ပတ္ေရး၊ ျပည္သူေတြကရူးလုိ႔ NLD ကုိ မဲေပးလုိက္မိတယ္၊ ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ကုလသမဂၢဟာ ယုံရသူေတြ မဟုတ္ဘူး၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ေအာင္ျမင္မယ္မဟုတ္၊ ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာျပည္လာတာ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပဲ - သူက ျမန္မာျပည္သူေတြဆီလာတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဟုိအမ်ဳိးသမီးဆီကုိ လာတာ စသျဖင့္ တရုတ္စာေစာင္တခုကုိ သူက ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။

ဒီလုိ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ရိွမရိွ စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီး "ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္" လုိ႔ ဆုိထားတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခ်က္
၂၈-၇-၂၀၁၂

၁။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ႏွင့္ Southen Weekend (China) ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားအား Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိေနၾကၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါ သည္။

၂။ အဆိုပါ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားျဖစ္ပါက ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ပုဂၢလိက ေျပာဆိုခ်က္ မ်ားသာျဖစ္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ား မဟုတ္ပါ။

၃။ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္း ရွိ မရွိ ကိုလည္း စီစစ္ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

Aung Thein Linn Denies Comments
ဦးေအာင္သိန္းလင္း လႊတ္ေတာ္ထဲက ထြက္ရမွာလား
ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္ -

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved