သမၼတရဲ႕ စီးပြား/လူမႈ အႀကံေပးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံျခင္း (အပုိင္း - ၂)

Sunday, July 22, 2012

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတ့ဲ ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ျခင္း အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ထုိင္းတကၠသုိလ္တခုမွာ သြားေရာက္ ေဟာေျပာခ့ဲတ့ဲ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကုိ ဧရာ၀တီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္။


သမၼတရဲ႕ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အႀကံေပးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း ၂ ကုိ ဧရာ၀တီ ရုပ္သံမွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါျပီ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved