ကံေကာင္းျခင္း စက္ရုံထဲက ဆႏၵျပပဲြ

Monday, July 16, 2012


'


မန္းသားေလး

ယခု ဖတ္ရႈရမည့္ ဆႏၵျပမႈသတင္းမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး က့ဲသုိ႔ေသာ ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕ငယ္တခုတြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ဘဲလင္းေက်းရြာရွိ ကံေကာင္းျခင္း သစ္အေခ်ာထည္ စက္ရုံမွ အလုပ္သမား တရာေက်ာ္သည္ ယေန႕နံနက္တြင္ စက္ရုံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထိုင္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား မရွိျခင္း၊
လစာႏႈန္းထား နညး္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြထက္ မရားသျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ဒဏ္ေငြမ်ားျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးကိုကုိႀကီးက ေျပာသည္။

ေတာင္းဆုိခ်က္ အမ်ားစုကို ကံေကာင္းျခင္း သစ္အေခ်ာထည္ စက္ရုံ ပုိင္ရွင္ တရုတ္လူမ်ဳိးက လုိက္ေလ်ာခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘အခ်က္ ၈ ခ်က္မွာ ၇ ခ်က္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားၿပီ။ အခ်က္ ၃ ကိုေတာ့ ညိႈႏႈိင္းေနတုန္းပဲ" ဟု ဦးကိုကုိႀကီးက ေျပာသည္။

၁။ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္အတုိင္း တရက္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈နာရီ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ ေပးရန္
၂။ အစုိးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ပိတ္ေပးရန္

၃။ လစာႏွင့္ အျပတ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လက္ရွိ လစာေစ်းႏႈန္းထက္ ႏွစ္ေသာင္းစီ တုိးေပးရန္
၄။ ဆႏၵျပ၀န္ထမ္းမ်ားအပါ၀င္ တျခားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ေနရာေျပာင္းျခင္း၊ ဌာနေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္

၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္း ကုိယ္လက္အဂၤါႏွင့္ အသက္အႏရာယ္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရွိပါက တာ၀န္ယူ အာမခံခ်က္ ရွိရန္
၆။ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕စည္း၊ သမဂၢတုိ႔ကုိ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳရန္

၇။ မတရားသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္
၈။ တရား၀င္ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္ေရးမ်ားကို လ်စ္လွ်ဴရႈၿပီး တဘက္သတ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ အလုပ္သမား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ထုတ္ျပန္ရန္

နံနက္ ၇ နာရီတြင္ အစျပဳခ့ဲသည့္ ဆႏၵျပမႈမွာ ေန႕လယ္ ၁း၃၀ တြင္ ၿပီးဆုံးသြားသည္။

ညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ရဲမ်ား လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပီးဆုံးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။


'

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဘာသတင္းဘာအေၾကာင္းအရာပဲျဖစ္ျဖစ္ေသခ်ာစံုစမ္းေမးျမန္းၿပီးတိက်မွန္ကန္မႈရွိမွတင္ေပးလွ်င္ေကာင္းပါသည္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved