၁၆ ႏွစ္ျပည့္ရင္ ဆုိင္ကယ္အေမာင္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္နုိင္ျပီ

Tuesday, July 31, 2012

မုိးကုတ္က ဆုိင္ကယ္တစီး (ဓာတ္ပုံ - Azlina Ali/The Irrawaddy)

စက္စြမ္းအား ၁၁ဝ စီစီနွင့္ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းနွင္ခြင့္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အသက္ကန့္သတ္ခ်က္ ေလွ်ာ့ေပါ့သတ္မွတ္ေပး

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္တစ္ခုခု ရရိွရန္အတြက္ စတင္ သင္ျကားေမာင္းနွင္နိုင္ရန္ ကနဦးရယူရသည့္ အေမာင္းသင္ လိုင္စင္အား အသက္(၁၇)နွစ္ျပည့္ျပီးမွ ရယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားရိွခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ နိုင္ငံေတာ္၌ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ကို ျမို့ျပနွင့္ေက်းရြာအနံွ့အျပား တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပုလ်က္ရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းဆင္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို အဓိကစီးနင္းသြားလာလ်က္ရိွျက ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ အသက္(၁၇)နွစ္မျပည့္ေသးသူမ်ားျဖစ္ေန ျပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရိွဘဲ ေမာင္းနွင္သြားလာေနျက ေျကာင္း စိစစ္ေတြ့ရိွရပါသည္။

ပညာသင္ျကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့ ေစေရး၊ ဥပေဒနွင့္အညီျဖစ္ေစေရး၊ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား၏ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကိုကိုးကား၍ ယာဥ္အနၲရာယ္၊ လမ္း အနၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ အေမာင္းသင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား ခြင့္နွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းနွင္ခြင့္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလွ်ာ့ေပါ့သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

-အသက္(၁၆)နွစ္ျပည့္လွ်င္ အေမာင္းသင္ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပုရန္၊

-အေမာင္းသင္လိုင္စင္ရယူျပီး သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းတက္ေရာက္၍ စစ္ေဆးမႈအား ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ပါက စက္စြမ္းအား ၁၁ဝ စီစီနွင့္ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား ေမာင္းနွင္ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးရန္၊

-အသက္(၁၈)နွစ္ေက်ာ္မွသာ စက္စြမ္းအား ၁၁ဝ စီစီ အထက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား ေမာင္းနွင္ခြင့္ျပုရန္ နွင့္ လိုင္စင္ျပန္လဲထုတ္ေပးရန္။

အထက္ပါျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္အား ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန့မွ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရထားပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးဌာန

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved