လာဘ္ေပးသူေရာ ယူသူပါ သိကၡာမ့ဲတယ္

Tuesday, August 14, 2012


ေပးသူေရာ ယူသူပါ အက်င့္ပ်က္ သိကၡာမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တ့ဲ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူၾကပါ လုိ႔ မေန႔ကက်င္းပတ့ဲ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထပ္ျပီး တုိက္တြႏ္းလုိက္ပါတယ္။
အဂတိလိုက္စားမႈဟာ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွာ ေနရာတိုင္းလိုလို ရွိေနေသးတယ္လုိ႔လည္း သမၼတက ေျပာပါတယ္။

Transparency International လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ႏုိင္ငံတကာ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာလ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ျခအစားဆုံး နုိင္ငံ ၁၀ ခုစာရင္း၀င္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယား
ဆိုမာလီ
အာဖဂန္နစၥတန္
ျမန္မာ
အူဘက္ကစၥတန္
တာကမင္နစၥတန္
ဆူဒန္
အီရတ္
ေဟတီ
ဘူရြန္ဒီ


လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ နိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစတယ္ လုိ႔ သမၼတက သူ႔မိန္႔ခြန္းတေနရာမွာ ထည့္ေျပာလုိက္ပါျပီ။
သူ႔မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္ -


ဒုတိယအႀကိမ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတ့ဲ မိန္႔ခြန္း (ဩဂုတ္ ၁၃)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ အစည္းအေဝးကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ Reform Stretegy နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကရန္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ City Plan ၊ Town Plan နဲ႔ Village Plan တို႔ ေရးဆြဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ရဲ႕ City Plan မ်ားကို ေလ့လာ ေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာမွာ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဆင့္အတန္းရွိစြာ ေနထိုင္နိုင္ေရး၊ လၽွပ္စစ္မီး လုံေလာက္စြာရရွိေရး၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးစတဲ့ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္မွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားရဲ႕ စနစ္က်နမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာလည္း မ်ားစြာအေရးပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ၅၂.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၿမိဳ႕ျပမွာေနထိုင္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာေတာ့ လူဦးေရ သန္း (၆၀၀) ရွိတဲ့အနက္ ၿမိဳ႕ျပမွာေနထိုင္သူဟာ ၄၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ျပမွာေနထိုင္သူဟာ ၃၂.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိတယ္လို႔ သုံးသပ္ထားၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ တစ္နိုင္ငံလုံး လူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ အထက္ေအာက္ ထြက္ကုန္ ဆုံတဲ့ၿမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရးရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ အာရွေဒသရဲ႕ အဆင့္အတန္းမီ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကဆိုရင္ အာရွမွာ စံထားရတဲ့ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဟာဆိုရင္လည္း နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဗဟိုခ်က္မမွာ တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အျခာက်တဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလး ႏွစ္ရပ္ေပါင္းဟာ လူဦးေရရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလုံး အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတဲ့အတြက္ ဒီၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို စံနမူနာထားၿပီး က်န္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ညီေအာင္ ယခုကတည္းက ၿမိဳ႕ျပစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ေမၽွာ္မွန္းတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒီၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ လၽွပ္စစ္မီး မလုံေလာက္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ မလုံေလာက္မႈ၊ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္စနစ္ မျပည့္စုံမႈ၊ ေနထိုင္သြားလာေရး အဆင္မေျပမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီျပႆနာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရင္ဆုံး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားနဲ႔တင္ မရနိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အရင္းအႏွီး လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ျပည္ပကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ျပည္ပကသက္သာေသာ ေခ်းေငြေတြ၊ အေထာက္အပံ့ေငြေတြ၊ လူ႔စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးမည့္ သင္တန္းအကူအညီေတြ ရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုရယူနိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီကေန႔ အေရွ႕အေနာက္မခြဲျခားတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထူေထာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ ရြာႀကီးတစ္ရြာကဲ့သို႔ က်ဥ္းေျမာင္းသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္တစ္နိုင္ငံတည္း ထီးတည္း ေနလို႔မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနမွာ နိုင္ငံအားလုံးနဲ႔ သင့္တင့္ေအာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံေနရပါတယ္။ နိုင္ငံတိုင္းဟာ ကိုယ့္နိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဆက္ဆံေနတာျဖစ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့အႏၲရာယ္ကို သတိထားၿပီး ဆက္ဆံေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆက္ဆံခဲ့မႈေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရရွိတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကေတာ့ ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တယ္လာယုံသာမက အေလးထား ေလးစားခံရတဲ့နိုင္ငံ ျဖစ္လာပါ တယ္။

ၿမိဳ႕ျပမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းၿပီး ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ျဖစ္ေရး၊ စက္မႈကိုအေျခခံတဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေရး၊ လူမ်ားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရနိုင္တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေသာ အလုပ္႐ုံစက္႐ုံမ်ားထူေထာင္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ယာမ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ညီေအာင္ ေဒသခံအစိုးရနဲ႔ျပည္သူလူထု အၾကား ညႇိႏွိုင္းမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္မွာ ျမဴနီစီပယ္အဖဲြ႔အစည္းကို ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုနဲ႔ စနစ္တက် အျမန္ဖဲြ႔စည္းၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔မွ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေက်းရြာစီမံခ်က္မ်ား အျမန္ေရးဆြဲၾကရန္ ေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာမွ ၿမိဳ႕ေပၚတက္သည့္လမ္းမ်ား သြားလာဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူေအာင္ အသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းေဟာင္းကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ ေက်းလက္စီးပြားေရးသည္ လယ္ယာကုန္ထုတ္ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးအေပၚ အေျခခံတဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမစာရင္းမ်ား၊ လယ္မဲ့ယာမဲ့စာရင္းမ်ား၊ အမွန္တကယ္ မလုပ္ဘဲပစ္ထားသည့္ လယ္ပ်က္၊ ယာပ်က္စာရင္းမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့စာရင္း မ်ားကို အျမန္ဆုံးေကာက္ယူၿပီး ကိုယ့္ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးတို႔အား တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံေစၿပီး စီမံခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝေပးျခင္း၊ ကိုယ့္ေဒသအတြင္း အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံျခင္းတို႔ အျပင္၊ ျပည္ပမွ ရရွိမည့္ေခ်းေငြနဲ႔ အကူအညီ ေပးေငြမ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း မၽွမၽွတတျဖစ္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ့္အစိုးရအဖဲြ႔မွ တာဝန္ယူၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ားကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အရည္အခ်င္းရွိသူ၊ အဂတိ တရားကင္းရွင္းသူ၊ ရပ္ရြာအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားကို စနစ္တက် ေအာက္ေျခမွ ေရြးခ်ယ္ေပးေစၿပီး ကိုယ့္ေက်းရြာဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား အကူအညီကိုရယူၿပီး ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈဟာ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွာ ေနရာတိုင္းလိုလို ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္တို႔မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟာ ေပးသူေရာ ယူသူပါ အက်င့္ပ်က္တဲ့ သိကၡာမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ အစိုးရရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ နိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းမ်ားျဖင့္ တားဆီးသြားၾကရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ေရးအတြက္ စြန္းထင္းေနတဲ့ ဒီအမဲစက္ကို မိမိတို႔အစြမ္းကုန္ေခ်ဖ်က္ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ေအာက္ေျခကဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္၊ လုပ္သမၽွ အားလုံးဟာ အထက္အႀကီးအကဲမွာသာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ခံယူၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေဒသအလိုက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ရာမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းလုံျခဳံေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ေဒသအလိုက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းလုံျခဳံေအာင္၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေအာင္၊ ဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ လူမ်ိဳးစုတစ္စုနဲ႔တစ္စု သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ေရး၊ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ေယာက္်ားမိန္းမ မခြဲျခားဘဲ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားကို နယ္ပယ္က႑အသီးသီးမွာ ေလးစားလိုက္နာေရးတို႔ကို အထူး အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ရဲ႕ City Plan ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး မိမိတို႔ေဒသရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    ေကာင္ပါတယ္ က်ေနာ္ လြတ္ေတာ္ ကုိ သတင္းမွာ နားေထာင္တယ္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးရုံးမွဴး စာေရးတုိ့ ကုိ ၃ နွစ္တစ္ခါ မေျပာင္းဘူး အဲဒါမျဖစ္သင့္ဘူး company ေတြ ဆုိ change လုပ္ေနတာပဲ ဒါမွ အမွန္ကုိ သိမွာ ပထမ စာရင္းလိမ္း ထားတဲ့လူ ေနာက္လူက ရွင္းမွာပဲ အဒါဆုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မွန္လာလိမ္မယ္ ေရးတတ္တဲ့သူေတြ ဒါကုိ အက်ယ္ ခ်ဲ႔ ေရးပါလားဗ်ာ အားလုံးေကာင္ဖုိ့ပါ အစုိးရ ၀န္ထမ္းမေကာင္းဘူးမေျပာပါဘူး ေကာင္တဲ့သူရိွပါတယ္ အဲဒီလူေတြ ကုိ ေနရာမွန္ေရာက္ေစခ်င္းတယ္ ေကာင္တဲ့သူက မစားတတ္လုိ မေပၚလြင္ဘူး မေကာင္တဲ့သူက စားတတ္လုိ ေပၚလြင္တယ္

  1. a said... :

    နိုင္ငံသားကဒ္လုပ္လည္းလာဘ္ေပးရတယ္၊အဲ့ဒီလိုပဲေလယာဥ္လက္မွတ္၊ရထားလက္မွတ္၊စတဲ့ကိစၥေတြမွာလည္းေပးရတယ္၊ဘယ္သူကကိုယ့္ေခ်ြးနဲစာထဲကအပိုေပးခ်င္မွာလဲမေပးရင္မရလို႔ေပးရတာသမၼတတစ္ေယာက္လုပ္ျပီးစကားကိုေတြးစျပီးေျပာေစခ်င္တယ္။ေပးတဲ့သူပါသိကၡာမဲ့ရေအာင္ဘယ္သူကကိုယ့္ေငြကိုေပးခ်င္မွာလဲမေပးရင္အလုပ္မျပီးလို႔ေပးရတာ။ျပည္သူအမ်ားစုလာဘ္ေပးရတာကမင္းတို႔အုပ္စုနိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းေတြကိုအလြဲသံုးစားလုပ္လာဘ္ယူတာနဲ႔လံုး၀မတူဘူး။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved