ရခုိင္ေဒသအတြက္ ရဲစခန္း ၃ဝ ထပ္ဖြင့္မယ္

Friday, August 3, 2012စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ (ဓာတ္ပံု – ခင္ၾသ / ဧရာဝတီ)

ရခုိင္ေဒသမွာ ရဲစခန္း အေရအတြက္ ၃ဝ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္ လုိ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက အဂၤါေန႔မွာ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ လက္ရိွ စခန္းအေရအတြက္က ၇၅ ခု လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဇူလိုင္ ၃၁ အစည္းအေဝးမွာ ဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက အဲဒီ အစီအစဥ္ကုိ ခ်ျပလုိက္တာျဖစ္ျပီး အမတ္တဦး ေမးျမန္းတ့ဲ ရခုိင္ေဒသ လုံျခဳံေရးအေျခအေနအေၾကာင္းကုိလည္း အက်ယ္တ၀င့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

ရခုိင္ေဒသ လုံျခဳံေရး အေရးႀကီးပုံကုိ အာဏာပုိင္တုိ႔ နားလည္သြားျပီလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား တရားမဝင္ စိမ့္ဝင္ပံ့်နံွ့လာမႈ၊ ကာလႀကာျမင့္စြာ အေျခခ်ေနထိုင္လာမႈေတြေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ျမဳိ႕နယ္မ်ားမွာ ဘဂၤါလီ ၉၄ % နဲ႔ တိုင္းရင္းသားက ၆ % ျဖစ္ေနျပီ လုိ႔ ဝန္ႀကီးက ဆုိတယ္။ ဘယ္အစုိးရေတြလက္ထက္မွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီအခ်ဳိးအစား ျဖစ္သြားရတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ရွင္းထားတာ မေတြ႔ရပါဘူး။

၀န္ႀကီးရဲ႕ အေျဖမွာ ရခုိင္ေဒသအေရး ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေရးပါတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

သတင္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေကာက္ႏုတ္ရရင္ -

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးျမင့္လိႈင္ရဲ႕ ေမးခြန္း -


''ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အႀကမ္းဖက္မႈဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား မူလအေျခအေနသုိ႔ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ေရာက္ရိွေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားနွင့္
ေနာင္အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး၊ လံုၿခဳံမႈ၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝရရိွေရးတုိ႔အတြက္
ေရရွည္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆဲြထားရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ''

ဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုရဲ႕ အေျဖ


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဇြန္လအတြင္းက ဆူပူအႀကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ စစ္ေတြျမဳိ႕၊ ေမာင္ေတာျမဳိ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ျမဳိ႕၊ ေက်ာက္ျဖဴျမဳိ႕၊ ရမ္းျဗဲျမဳိ႕နွင့္ သံတဲြျမဳိ႕မ်ားတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ျပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ရပါေႀကာင္း၊

ဆက္လက္ျပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၃၊ ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန့္ကိုထုတ္ျပန္ျပီး အေရးေပၚအေျခအေနသတ္မွတ္ခဲ့ရပါေႀကာင္း၊

ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္၌ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္ ၈ ရက္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာအေထြေထြ အမႈအမွတ္ ၁/၂ဝ၁၂ အရ ညမထြက္ရအမိန့္အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၂ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

အလားတူ ဘူးသီးေတာင္ျမဳိ႕နယ္တြင္လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး စစ္ေတြျမဳိ႕နယ္၊ သံတဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴနွင့္ ရမ္းျဗဲျမဳိ႕နယ္တုိ႔တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္ ၁ဝ ရက္တုိ႔၌ အသီးသီး ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း

ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ရံုနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းမရိွေတာ့ေႀကာင္း ေတြ႔ရိွရသျဖင့္

၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္ ၁ဝ ရက္၌ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေသာအမိန့္အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၂ ကို ထုတ္ျပန္ျပီး ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို အေရးေပၚအေျခအေန ေႀကညာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေႀကာင္း။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ျပီး အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊
လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ့ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔တုိ႔ ပါဝင္သည့္အဖဲြ႔ကို

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စာရင္းစိစစ္ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ႀကပ္မတ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

ျပည္သူမ်ား မူလအေျခအေနကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေရာက္ရိွေစရန္အတြက္
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အႀကမ္းဖက္မႈဒဏ္ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားနွင့္ ေႀကာက္ရံြ႔စိတ္ေႀကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျပီး ယာယီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈစာရင္းမ်ားေကာက္ယူျပီး လတ္တေလာ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အမိုးအကာ၊ အစားအစာ၊ ေသာက္သံုးေရ၊ ေဆးဝါးနွင့္အဝတ္အထည္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊
တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ျပီး မူလအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း။

၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္အထိ စာရင္းေကာက္ယူရရိွမႈအရ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအေရအတြက္မွာ
စစ္ေတြျမဳိ႕တြင္ (၆ဝ)၊
ရေသ့ေတာင္ျမဳိ႕တြင္ (၄)ခုနွင့္
ေမာင္ေတာျမဳိ႕တြင္ (၇)ခု
စုစုေပါင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၇၁)ခုျဖစ္ျပီး လူဦးေရ (၅၅ ၄၉၅)ဦးတုိ႔ကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ပါေႀကာင္း၊

ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္အတြင္း မီးေလာင္ပ်က္စီး သြားသည့္ ေက်းရြာ (၉)ရြာမွ အိမ္ေျခ(၄၇ဝ)လံုးအနက္ (၃၉၅)လံုးကို အသစ္ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ျပီး မီးမေလာင္ဘဲက်န္ရိွေနသည့္ အိမ္(၉၄)လံုးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျပီးျဖစ္ေႀကာင္း၊

၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန့အထိ အိမ္သစ္ (၃၂)လံုးကို တည္ေဆာက္လ်က္ရိွျပီး အိမ္(၅၈)လံုးကို ျပဳျပင္ေပးျပီး ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ျပီး အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔ လံုၿခဳံေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္အဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါေႀကာင္း၊

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မူလက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးနြယ္စုမ်ားသာ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ တရားမဝင္ စိမ့္ဝင္ပံ့်နံွ့လာမႈ၊ ကာလႀကာျမင့္စြာ အေျခခ်ေနထိုင္လာမႈမ်ားေႀကာင့္ ေမာင္ေတာနွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး (၉၄)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ တိုင္းရင္းသား (၆)ရာခိုင္နႈန္း ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါေႀကာင္း။

နယ္စပ္ေဒသလူဝင္မႈ စစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္သည္ လက္ရိွအေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ခရီးသြားလာျခင္း၊ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ေျပာင္းဝင္ျခင္း၊ ေျပာင္းထြက္ျခင္း၊ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဘာသာေရးအဆာက္အအံုမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေနရာပိုင္ဆိုင္မႈနွင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္တုိ႔ကို ဥပေဒနွင့္အညီ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ႀကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တရားမဝင္ ဝင္/ထြက္ သြားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးတံတိုင္းအျဖစ္ ေတာင္ကုတ္ေဒသနွင့္ ဘူးသီးေတာင္ေဒသမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းကာရံထားရိွျပီးျဖစ္ပါေႀကာင္း၊

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔တြင္ လက္ရိွဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ရဲစခန္း(၇၅)ခုအျပင္ ရဲစခန္း(၃ဝ)တုိ႔ကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္နွင့္ ရဲစခန္း (၈)ခုကို အဆင့္တိုးျမွင့္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတံတိုင္းအျဖစ္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ေမာင္ေတာခရိုင္ကို ဖဲြ႔စည္းပံု အင္အားအျပည့္ ခန့္အပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း၊

ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ ရဲတပ္ဖဲြ႔နွင့္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ လံုၿခဳံေရးအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္းျဖင့္ ေျဖႀကားသည္။

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  အခုပို.မယ္.၇ဲေတြကိုပိုင္ဆိုင္မူ.စစ္ထားၿပန္လာ၇င္ဘယ္ေလာက္ ပါလာမလဲဆိုတာ မူဆလင္ေတြဆီကလည္ပင္းညစ္လာလိတ္မယ္

 1. Anonymous said... :

  အဓိေတာ့ တိုင္းရင္းသားျမန္မာ ကေလးေတြ စာသင္တဲ့ ေက်ာင္း ေကာလိပ္ေတြ ရဲ ့အနီးမွာ ဘင္ဂလီရြာေတြ မရွိေစခ်င္ပါ။ဘဂၤလီေတြ ဟာ ရုိဟင္ဂ်ာလုပ္ေနတဲ့ အတြက္ ဘင္ဂလားေဒခ်္ ကမသိတာလား မသိေယာင္ေဆာင္ေနတာလား မသိဘူး။ဘင္ဂလီေတြ ကုိ္ ျမန္မာျပည္ကလာတယ္ဆုိတာၾကီးဘဲ။သူတို႕နဲ႕ အမ်ဳိးတူ ဘာသာတူ အကုန္တူေနတာေတာင္နိ္ုင္ငံတကာ ကုိေျဖာင္ျငင္တယ္။ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ ဘင္ဂလီနဲ ့အတူတူဘဲဆိုတာ ရွင္းျပဘုိ႕လုိလိမ္မယ္။

 1. Anonymous said... :

  Yes correct.absolutely right.

 1. kto said... :

  က်ားေၾကာက္လို႔ရွင္ၾကီးကိုး ရွင္ၾကီးက်ားထက္ဆိုး
  ျဖစ္ေနအံုးမယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved