သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမီး ဘယ္သူ႔ကုိ အေရးယူသလဲ

Thursday, August 16, 2012

ျပီးခ့ဲတ့ဲ မတ္လ သီလ၀ါသစ္လုံးဆိပ္မီးေလာင္မႈျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ - AP)

၁။ ႏိုင္ငံပိုင္သစ္စက္မ်ား/သစ္လုံးဆိပ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥၫ္းမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆုံးရွုံးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက အထက္သို႕တင္ျပရန္မလိုပဲ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ရဲစခန္းသို႕ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ အဖမ္းခံၾကရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိန္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန(ယခင္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီးဌာန)မွ အျငိမ္းစားဝန္ၾကီးတစ္ဦးက မိန္႕ၾကားခဲ့ဘူးသည္ကို ယေန႕အခ်ိန္တြင္ အသက္(၅၀)ဝန္းက်င္ ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ သစ္ေတာဌာနဝန္ထမ္း အားလုံးလိုလို သိရွိ မွတ္သားခဲ့ဘူးျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၂။ သို႕ပါေသာ္လည္း(၂၆-၃-၂၀၁၂)ရက္ေန႕မွ (၂၇-၃-၂၀၁၂)ရက္ေန႕အထိ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ သံလ်င္ျမိဳ႕နယ္ သီလဝါသစ္လုံးဆိပ္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာ သစ္လုံးတန္(၇၀၀၀)နီးပါး (တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅ သန္း) မီးေလာင္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႈတြင္ တာဝန္ရွိ ဝန္ထမ္းၾကီး/ငယ္မ်ားအား ယေန႕အထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ႇ အေရးယူျခင္း/အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

အဓိကတာဝန္ရွိသစ္ဆိပ္တာဝန္ခံ(၃)ဦးအနက္ (၁)ဦးအား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊က်န္(၁)ဦးအား အပိုဝင္ေငြ(ေအာက္ဆိုဒ္) ရရွိေသာ ဌာနမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလိုက္ျပီး တာဝန္ရွိမန္ေနဂ်ာ(၃)ဦးအားလည္း ယေန႕အထိ လုံးဝအေရးယူမႈ မရွိခဲ့ပါ။

သို႕ပါ၍ ဌာနရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သစ္ကုမၸဏီအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သီလဝါသစ္လုံးဆိပ္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္သစ္လုံး ေဒၚလာ(၅.၅)သန္းဖိုး မီးေလာင္ပ်က္ဆီးဆုံးရွုံးမႈတြင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေရးယူခံရျခင္း/အျပစ္ေပးခံရျခင္း မရွိသည့္ကိစၥအား အထက္လူၾကီးမ်ားမွ အမွန္တကယ္ မသိၾကျခင္းေလာ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသေလာ စသည္ျဖင့္ ယေန႕ထက္တိုင္ သို႕ေလာသို႕ေလာႏွင့္ ေျပာဆိုေဝဖန္ဆဲျဖစ္ပါသည္။

၃။ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ နွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အၾကီးအကဲအားလုံးက Clean Government, Good Government ျဖစ္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာအစိုးရ၊ ဌာနျဖစ္ေစေရးအတြက္ အခ်ိန္တိုင္း၊ေနရာတိုင္းတြင္ လမ္းညြန္ မိန္႕ၾကားလ်က္ရွိေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိန္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီးဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ျပည္ပေရာင္း/စက္ဌာနၾကီး လက္ေအာက္ရွိ သီလဝါသစ္လုံးဆိပ္မွ ႏိုင္ငံပိုင္သစ္လုံးမ်ား မီးေလာင္ဆုံးရွုံးမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ထိမ္ခ်န္ ဖုံးကြယ္ထားမႈအား ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ အယ္ဒီတာမွတဆင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

အျငိမ္းစားသစ္ေတာဝန္ထမ္းတစ္ဦး

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဒါမ်ိဳးေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔ဆိုတာ ေနာက္ ၁၀ နွစ္လား နွစ္ေပါင္း ၂၀ လား ဘယ္ေတာ့လဲ
    ဦးသိန္းစိန္လဲ သြားေတာ့မယ္ အေမစုလည္း အသက္ၾကီးျပီ
    ??????????

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved