ကြန္ျပဴတာကို ေလ့လာရာတြင္ အသံုး၀င္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

Thursday, August 2, 2012


ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳတဲ့ Programmer, Software Developer, Network Engineer, Designer စတဲ့သူေတြ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ မကင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အိုင္တီကို Self Study လုပ္ျဖစ္သြားေစတဲ့ အေတြးေလးတစ္ခုကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။" ပိုက္ဆံရွိရင္ ကြန္ပ်ဴတာ ၀ယ္လို႔ရတယ္။တနည္းအားျဖင့္ ပိုက္ဆံရွိရင္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ရွိႏိုင္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ပိုက္ဆံရွိတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ သင္ေပးႏိုင္တဲ့သူ မေတြ႔ႏိုင္ဘူး။ မရွိႏိုင္ဘူး။

ကြန္ပ်ဴတာ ရွိတိုင္းလည္း ကြန္ပ်ဴတာ သင္ေပးႏိုင္တဲ့သူ မေတြ႔ႏိုင္ဘူး။ မရွိႏိုင္ဘူး။

ကြန္ပ်ဴတာ ရွိတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ သင္ေပးႏိုင္တဲ့သူ မရွိႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာရင္ ေလ့လာသေလာက္ ကိုယ္ျပန္ရမယ္..."

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပုဂၢလိက ခံယူခ်က္ျဖစ္ျပီး အခြင့္သာတိုင္းလည္း အျခားသူမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာကို ထိေတြ႕၊ သံုးစြဲ၊ ေလ့လာေနဆဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ေလ့လာနည္းမ်ားကို အေျခခံျပီး "ကြန္ပ်ဴတာကို ဘယ္လိုေလ့လာရမလဲ" (How to Learn or Self Study about Computer and IT?) ေမးခြန္း ကို အခုလို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပန္ေျဖ ၾကည့္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာေလးေတြက အတိုခ်ဳံးေလးေတြ ျဖစ္ျပီးေတာ့ အေသးစိပ္ကို ေနာင္မွာ ဆက္လက္ ေ၀မွ် သြားမွာပါ။Self-Studying - ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာကို အေျခအေနေပးရင္ ေပးသလို၊ အဆင္ေျပရင္ ေျပသလို၊ အရူးအမူး ေလ့လာပါ။

ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္းကို အျမဲတမ္း စိတ္၀င္စားပါ။ (ခ်စ္သူရည္းစားကို စိတ္၀င္စားသေလာက္ ကြန္ပ်ဴတာကို စိတ္၀င္စားပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်စ္သူရည္းစားကို ထည္လဲေျပာင္းသလိုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို ထည္လဲ မေျပာင္းပါႏွင့္။ - အစပိုင္းတြင္ Windows, Mac, Linux စသည့္ OS တစ္ခုခုကို ရင္းႏွီးေအာင္ သံုးတတ္ေစရန္ ဆိုလိုပါသည္။)

ကြန္ပ်ဴတာ ကိုင္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မကိုင္ရသည္ ျဖစ္ေစ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာေနပါ။ (အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။) ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေလ့လာရတာ မလြယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အေလ့အက်င့္ရသြားလ်င္ေတာ့ မခက္ေတာ့ပါ။IT Social Networking - အိုင္တီ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာကို မိမိကဲ့သို႔ အရူးအမူး စိတ္၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ပါ။

ထိုမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ မိမိ သိထားသည္မ်ားကို ေဖာက္သည္ခ် ေ၀မွ်ေပးျပီး၊ မသိေသးသည္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။

တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပင္ မိမိအတြက္ အသံုး၀င္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား (Tips and Tricks)၊ ေလ့က်င့္ေရး သင္ခန္းစာမ်ား (Tutorials) ႏွင့္ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား (Application Software) ကို မွတ္သားျခင္း၊ စုေဆာင္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။Having Good Moral - ေစတနာေကာင္းထားပါ

အျခားသူမ်ားကိုလည္း ဖလွယ္ပါ။ ေ၀မွ်ပါ။ (ကိုယ္ရသလို ကိုယ္သိသလို သူမ်ားကိုလည္း သိေစခ်င္၊ ရေစခ်င္သည့္ ေစတနာေကာင္းသည္ လူတိုင္းတြင္ မရွိသည့္၊ လူတိုင္း ထားရွိ ေမြးျမဴသင့္သည့္ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ (Self study) အတြက္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အလြန္ပင္ အေထာက္အကူျပဳေလသည္။)Learning by Internet - အင္တာနက္မွ ေလ့လာျခင္း

အင္တာနက္ သံုးခြင့္ရသည့္ ေနရာတြင္ အင္တာနက္ကို ရေအာင္သံုးပါ။ အင္တာနက္သံုးရသည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာမည္ ရွာေဖြမည္ကို - အင္တာနက္ သံုးခြင့္ မရေသးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ မွတ္သားထားပါ။ သို႔မွသာ အင္တာနက္ တကယ္ သံုးခြင့္ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိေရာက္စြာ၊ အက်ဳိးရွိရွိ သံုးႏိုင္မည္။Using Search Engines - ရွာေဖြေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို သံုးျခင္း

Search Engine မ်ားကို သံုးတတ္ေအာင္ ေလ့လာပါ။ အင္တာနက္ထဲတြင္ လိႈင္းစီးႏုိင္ရန္ (Internet Surfing)၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း လိုရာခရီး အျမန္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Search Engine မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္ျပီး (လိပ္တစ္ေကာင္ ျဖစ္ႏိုင္သလို) ဒံုးပ်ံတစ္စင္းကဲ့သို႔လည္း လိုရာခရီးသို႔ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။Using Search Keywords Effectively - ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သံုးျခင္း

Search Keywords မ်ားကလည္း အင္တာနက္ထဲမွ လိုရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆံုးရရွိေစရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။ ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သံုးတတ္မွ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြမႈ ျမန္ဆန္မည္ ျဖစ္သည္။Participating at Internet Forums

အင္တာနက္ စကား၀ိုင္းမ်ား (Internet Forums) မွတဆင့္ အျခားသူမ်ား ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ားကို ၾကိဳတင္ေလ့လာ သိရွိထားႏိုင္သည္။ မိမိတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို အမ်ားသို႔ ေ၀မွ် အသိေပး အကူအညီေတာင္းႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္လာပါက ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးလာႏိုင္မည္။Wikipedia - အခမဲ့ အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္း

အခမဲ့ အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္း (Wikipedia) ကို အင္တာနက္သံုးသူတိုင္း လက္မလႊတ္သင့္ပါ။ တခါတရံ မသိေသးသည့္ အေၾကာင္းအရာသစ္ တစ္ခုကို စတင္ေလ့လာရေတာ့မည့္ အခါတြင္္ ဘယ္ကစေလ့လာရမွန္း မသိ၊ ဘယ္လို ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ သြားၾကည့္ရမည္ကို မသိေသးလ်င္ ၀ီကီပီဒီယ မွာ အရင္သြားၾကည့္ျပီးမွ ဆက္လုပ္လို႔ အဆင္ေျပသည္မ်ား ၾကံဳဖူးပါသည္။Reading by RSS - RSS ျဖင့္ စာဖတ္ပါ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားခ်င္သည့္၊ စိတ္၀င္စားသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း 30 ရွိျပီး အင္တာနက္သံုးခြင့္ရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးအင္အားက တစ္ေန႔လ်င္ တစ္နာရီစာသာ အခြင့္အေရးရသည္ဆိုပါစို႔။ ထိုအေျခအေနအတြက္ ထို၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း 30 သို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ သြားဖတ္ေနမည့္အစား ၄င္းဆိုက္မ်ားမွ ေပးထားသည့္ RSS Feed မ်ားကို ႏွစ္သက္ရာ RSS Reader (Google Reader, Great News Portable RSS Reader, etc) ျဖင့္ ဖတ္ရႈျခင္းက အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးကို အထိေရာက္ဆံုးကို အသံုးခ်ရာေရာက္သည့္ အျပင္ စိတ္ေရာလူေရာ လြယ္ကူ သက္သာေစသည္။Learning at Training Schools - သင္တန္းမ်ား တက္ျခင္း

သင္တန္းတက္ႏိုင္လ်င္၊ သင္တန္း တက္ခြင့္ၾကံဳလ်င္ သင္တန္းတက္ပါ။ တခါတရံတြင္ ကိုယ္တိုင္အၾကာၾကီး ေလ့လာမွ သိရမည့္ အရာမ်ားကို သင္တန္းမ်ားတြင္ မိနစ္ပိုင္းေလာက္မွ်ႏွင့္ သိရွိနားလည္သြားႏိုင္သည္။ KMD မွာ Basic Networking တစ္ခု တက္ဖူးပါတယ္... အဲဒါကလည္း အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ Cabling ကို သိခ်င္လို႔ပါ။ RJ-45 ေခါင္းနဲ႔ Cat-5 ၾကိဳးေတြ ခ်ိတ္ဆက္တာကို စာဖတ္ၾကည့္ရံုနဲ႔ မရ လက္ေတြ႕လည္း သိမွ ျဖစ္ေတာ့မွာမို႔ သြားတက္ျဖစ္တာ။ သင္တန္းတိုင္း မေကာင္းႏိုင္ေပမဲ့ တက္ျဖစ္တဲ့ သင္တန္းမွန္သမွ်မွာ ရသမွ် အရင္းအျမစ္ေတြ ကို ထိေရာက္ေအာင္ သံုးႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲဒါမွ သင္တန္း တက္ရက်ဳိး အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္းရက်ဳိးေတြ နပ္မွာပါ။ သင္တန္းမွ သင္ရိုးမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ နည္းျပ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ အတူတက္ေနသူမ်ားဟာ အေကာင္းဆံုး အရင္းအျမစ္ေတြပါပဲ။Using OSF (Open Source Free) Softwares - အခမဲ့ရသည့္ အပြင့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို သံုးပါႏိုင္ငံတကာ တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ အလုပ္လုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ လိပ္ျပာသန္႔စြာ ၊ ေဘးရန္ကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလကား ရသည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမွန္သမွ်ကို သံုးျခင္းထက္၊ အလကားရသည့္ အပြင့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား (ကၽြန္ေတာ္က Open Source Free (OSF) Software မ်ားဟု ကိုယ့္ဘာသာ အမည္ေပး ထားသည္။) ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳးစားပါ။ကိုယ္တိုင္ေလ့လာရတယ္ဆိုတာ ခရီးၾကမ္းတစ္ခုပါ။ မလြယ္ပါဘူး။ လူတိုင္းလည္း ေရရွည္ မေလ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဘ၀မွာ ပညာကို ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း တစ္ခုခုကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္...။ ရလာတဲ့ ျမင္ရတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြ၊ မျမင္ရတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြကိုေတာ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ သင္ယူေလ့က်င့္ဖူးသူတိုင္း ခံစားနားလည္ သိရွိႏိုင္မွာပါ...စာဖတ္ေနတဲ့ ခ်စ္မိတ္ေဆြေရာ ဘ၀မွာ ဘယ္လို Self Study လုပ္ခဲ့ဖူးလဲ ...အမ်ားအတြက္ ေ၀မွ် ေဆြးေႏြး သြားေစခ်င္ ပါတယ္ ....


Online Forum တစ္ခုမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ (
by ကိုလင္း- သလႅာဝတီ)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved