သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားပိတ္ပင္မႈႏွင့္ မတရားေသာ မီဒီယာဥပေဒဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း

Thursday, August 2, 2012

ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အမွတ္တဆိပ္သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားပိတ္ပင္မႈႏွင့္ မတရားေသာ မီဒီယာဥပေဒဆန္႔က်င္ေရး
ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း
To:

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မတီ(ယာယီ)၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရက္စြဲ- ၁.၈.၂၀၁၂၁။ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ The Voice Weekly , Envoy ၊ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္တို႔ကို
ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေ၀ခြင့့္ေပးရန္။
(မွတ္ခ်က္-အစည္းအေ၀းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္ကို
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီဟု သိရွိရပါသည္)

၂။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ
မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္၊ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကုိမဆို အေရးယူဖယ္ရွားေပးရန္။

၃။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္အက္ဥပေဒႏွင့္မီဒီယာမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ကန္႕သတ္ထားေသာ
ဥပေဒမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းေပးရန္။

၄။ သတင္းမီယာမ်ားအေပၚ အေရးယူမႈမ်ားကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္။

၅။ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီေရးသားေဖာ္ထုတ္ေသာ မည္သည့္ေရးသားမႈကုိ အစုိးရက
ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္။

၆။ မီဒီယာသမားမ်ားသေဘာဆႏၵမပါ၀င္ဘဲေရးဆြဲထားသည့္ မည္သည့္မီဒီယာဥပေဒကိုမဆို လက္မခံပါ။

၇။ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္
မီဒီယာသမားမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂိၢဳလ္က
အျမန္ဆံုးေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းေပးရန္။


အထက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ယေန႔တက္ေရာက္လာေသာ
သတင္းမီဒီယာသမား ၉၂ ဦးက သေဘာတူဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားစာရင္း

၁။ ကိုေဇာ္သက္ေထြး-
၂။ ကိုေက်ာ္ျမင့္
၃။ ကိုသက္ဇင္
၄။ ကိုႏိုင္မင္းေ၀
၅။ ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း
၆။ ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္
၇။ ကိုသူရေအာင္
၈။ ကုိေ၀ျဖိဳး
၉။ ကိုဖိုးစိုင္း
၁၀။ ကိုေအာင္ေပၚထြန္း
၁၂။ ကိုခြန္းသု
၁၃။ ကိုေအာင္သူရ
၁၄။ ကိုထက္ႏိုင္ေဇာ္
၁၅။ မေအးသီရိ၀င္း
၁၆။ ကိုျမတ္ဇံ
၁၇။ မျမႏွင္းေအး
၁၈။ မစန္းမြန္ေအာင္
၁၉။ ကိုေက်ာ္ဆန္းမင္း
၂၀။ မညိဳမီသင္း
၂၁။ မနန္းလြင္
၂၂။ ဥာဏ္လင္းေအာင္
၂၃။ ကိုေအာင္ထြန္းဦး


ေကာ္မတီမ်ား

၁။ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
သာလြန္ေဇာင္းထက္၊ ကိုသူရေအာင္၊ ကိုေ၀ျဖိဳး၊ ကိုႏိုင္မင္းေ၀၊ မနန္းလြင္၊
မညိဳမီသင္း၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္

၂။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မတီ(ယာယီ)ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ
ကိုသက္ဇင္-၀၉၄၃၁၄၁၈၁၂
၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြး-၀၉၇၃၀၃၀၀၄၈
၊ ကိုေက်ာ္ဆန္းမင္း-၀၉၇၃၂၄၈၈၈၆

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီ၀င္အားလုံးပါ၀င္ပါသည္။

ယမန္ေန႔က အစည္းအေ၀းကို ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီတြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved