ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယဥ္ေက်းမႈကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ေနၾကသလဲ

Thursday, August 23, 2012

~


ပညာေရး သုေတသီ ေမာကၡ ပညာေရး မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ဦးသိန္းႏိုင္၊ ဓာတ္ပုံ- ေမာကၡမဂၢဇင္း


( ၈၈ ေက်ာင္းသား၊ ပညာေရးသုေတသီ၊ ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ဦးသိန္းႏုိင္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ရရွိ)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရကသ)၊ စည္းရံုးေရးမႉး တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ၊ ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ဆရာဦးသိန္းႏုိင္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ရရွိ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၄ ႏွစ္တာ ကာလ အေတြ႔အႀကံဳအခ်ဳိ႕ကို ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။

“၁၉၈၈ အာဏာ သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးေဆာင္ သပိတ္ စခန္း ကေန ကြ်န္ေတာ္ နယ္စပ္ ေဒသေတြဆီ ထြက္ခြါလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ABSDF ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္၊ ေဟြေစတီ စခန္းေကာ္မီတီမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ပညာေရး တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ကရင္နီနယ္စပ္ေဒသမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး မကဒတ (ဗဟို) ပညာေရးဌာနမွာ သင္တန္းနည္းျပ တာ၀န္ေတြကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။”

၆ ႏွစ္တာ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ AusAID ပညာေတာ္သင္ဆုကို ရရွိခဲ့၍ မဲလဘန္း ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ပညာ ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ပညာေရးဘြဲ႔ကို Monash University တြင္ တက္ ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး မဟာ ပညာေရးဘြဲ႔ M.Ed ကို RMIT တကၠသိုလ္တြင္ ဆည္းပူးခဲ့ သည္။ မတူကြဲျပားျခင္းမ်ားႏွင့္ အေသြးအေရာင္စံု ယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရး diversity and multicultural education စာတမ္းကို ျပဳစုခဲ့ၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ား အတြက္ ဘာသာျပန္ဆို၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ M.Ed သင္တန္း ကာလမ်ားအတြင္း ၾသစေၾတးလ်
ႏုိင္ငံ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာအျဖစ္ ၂ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္၊ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသိုိ႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မီတီ NHEC တြင္ ပညာေရး ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ပညာ ေရး သုေတသီ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမာကၡ ပညာေရး မဂၢဇင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Open Universities Australia ၏ ဘြဲ႔သင္တန္းတြင္ ပညာေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္ ျမန္မာ ပညာေတာ္သင္ ၂၅ ဦး အတြက္ ရိုးရိုးဘြဲ႔သင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

“ဒီလြန္ခဲ့ေသာ ၂၄ ႏွစ္တာ ကာလမွာ အင္မတန္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ရရွိခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြပါ။ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာ၊ နယ္စပ္ေဒ သ ေတြမွာ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ရရွိတဲ့ ပညာေရး အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အသိအျမင္ကို ပို က်ယ္ ျပန္႔ေစခဲ့တယ္။” အေ၀းေရာက္ ႏွစ္ကာလမ်ား အတြင္း သူ၏ ကုိယ္ပိုင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလို ရွင္းျပခဲ့သည္။

“ျပည္တြင္း ပညာေရးျဖစ္ထြန္းေနမႈကို ေလ့လာခ်င္တယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာသင္ၾကားခြင့္ေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာ မ မ်ား အခြင့္အေရး ေတြနဲ႔ ပညာေရး အရည္ အေသြး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး ကူညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာေတြကိုလည္း တုိင္ပင္ခ်င္တာပါ။ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကေန ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ေနၾက သလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေလ့လာ ခ်င္တာပါ။ ေမာကၡပညာေရး မဂၢဇင္းကို တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။”

ဦးသိန္းႏုိင္ႏွင့္အတူ ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း၏ အတုိင္ပင္ခံ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္သူ ကဗ်ာဆရာေနႏြယ္ လည္း ျပည္တြင္းသို႔ ျပည္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆရာဦးသိန္းႏုိင္၏ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ Open Universities Australia ပညာေတာ္သင္ဆု ကိုလည္း ျပည္တြင္းမွ ေန၍ ဆည္းပူး ေလ့လာႏုိင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာကၡ မဂၢဇင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved