အမတ္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဆဲြထုတ္ႏုိင္ျပီ

Friday, August 17, 2012အမတ္ေတြ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဆဲြထုတ္ႏုိင္ပါတယ္ လုိ႔ ဒီကေန႔ အစုိးရသတင္းစာမ်ားမွာ ပါ၀င္တ့ဲ ေဆာင္းပါးရွည္တေစာင္မွာ ဥပေဒပညာရွင္တေယာက္က ေထာက္ျပထားပါတယ္။

"လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မိမိတို႔အက်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွလွ်င္ ျပန္လည္ ေခၚယူ ျဖဳတ္ခ်နိုင္ေသာ (မူလမဲဆနၵရွင္ စုစုေပါင္း၏ တစ္ရာခိုင္နႈန္းသာလိုသည္) အခြင့္အာဏာရိွသည္"
လုိ႔ ေမာင္ေအးခ်မ္း(ဟားဗတ္)က ေရးလုိက္ပါတယ္။

ဒီလုိလုပ္နုိင္တယ္ ဆုိတာကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြ မသိၾကေသးဘူး လုိ႔လည္း သူက မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

ေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားခ်က္မ်ားအရ သူဟာ အေမရိကန္နုိင္ငံေရာက္ ပညာရွင္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးေရးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္က အခုတေလာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျပာေနၾကတ့ဲ "လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္ဘူး" ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ သက္ေသျပခ်င္လုိ႔ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးတုိ႔ ျပႆနာ တက္ေနၾကတာပါ။

ဆရာေမာင္ေအးခ်မ္း(ဟားဗတ္)က ခုံရုံးဘက္က ရာႏႈန္းျပည့္မွန္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

ေကာ္မတီေတြ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မရိွဘူး တ့ဲ။

ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ၄ဝ ေက်ာ္၌ ေကာ္မတီဝင္/ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ စုစုေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ဤအခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးအဆင့္ရိွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ရိွလာမည္ ဆိုသည့္ သေဘာကို ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ လုိ႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။

ခုံရုံးအဖဲြ႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းခ်င္ေနတ့ဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိလည္း သူက အႀကံေကာင္းတခုလည္း ေပးထားပါတယ္။ ဒီလုိပါ ~

"ခံုရံုးအဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္ သံုးပံုနွစ္ပံုကို ေက်ာ္လြန္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၃ဝ၁)ဦးက လက္မွတ္ ေရးထိုး ေထာက္ခံထားသည္ဟု သိရိွရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယင္းတို႔လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ရရိွေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ရရိွထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အင္အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်င္ေကာ မရနိုင္ဘူးလား"

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ခုံရုံးအေပၚ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ့ေႏြဦးပ်က္သြားဖြယ္ရိွတယ္ ဆုိတာ အပါအ၀င္ သူ႔သုံးသပ္ခ်က္ ၅ ခုကုိလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

"ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဤၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္-
(၁) အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ခံုရံုး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ တာဝန္ကို လ်စ္လ်ဴရႈရာ ေရာက္သြားေစျပီး ခံုရံုး၏ အခန္းက႑ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေစလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

(၂) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီ အနွစ္ သာရ သေဘာမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိုင္၏ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္ရိွမႈတို့ကို ပ်က္သုဥ္းေစျပီး အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးအား Rubber Stamp အမည္ခံတံဆိပ္တံုးထုသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွေစျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ မူလကိုယ္ထည္ အနွစ္သာရျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈယနၲရားနွင့္ ညီမွ်ေစေသာ ခိ်န္ခြင္လွ်ာကို ပ်က္စီးေစျခင္းျဖစ္သည္။

(၄) သမိုင္းတြင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သလို ေနွာင္းလူတို့မွ စံနမူနာယူဖြယ္ရာ သမိုင္းအမွားတစ္ရပ္ အေမြထားရစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၅) ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၏ အနာဂတ္သည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈအဆင့္သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အနၲရာယ္က်ေရာက္သည့္အဆင့္သို့ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရိွေစျခင္းျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္ ေလးစားမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး ဖတ္စာအသစ္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေႏြဦး၏အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္
"


အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ ကုိးကားျပီး ဆရာေမာင္ေအးခ်မ္း(ဟားဗတ္)က ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူေရးသားထားခ်က္အရ ဆုိရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကုိ မဖတ္ၾကဘူး သုိ႔မဟုတ္ ေသခ်ာ မဖတ္ၾကဘူးလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

ဆုိခ့ဲသလုိပဲ ဥပေဒပညာရွင္
ဆရာေမာင္ေအးခ်မ္း(ဟားဗတ္)ကေတာ့ အမတ္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန "ျပန္လည္ ေခၚယူ ျဖဳတ္ခ်နိုင္ေသာ" အာဏာဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြဆီမွာ ရိွေနတယ္လုိ႔ သတင္းစာေဆာင္းပါးမွာ ေထာက္ျပထားေၾကာင္း ညႊန္းလုိက္ပါတယ္။

(ႀကဳံလုိ႔ ေျပာရရင္ - အမတ္ခ်င္းတူေပမယ့္ မုိးက်ေရႊကုိယ္ လုိ႔ လူသိမ်ားတ့ဲ တမတ္သား စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိေတာ့ ျပည္သူေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲကဆဲြထုတ္ခြင့္ မရိွပါဘူး)

ဆက္စပ္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမႊးခ့ဲတ့ဲမီး


7 comments :

 1. Nua Nout said... :

  Thank you Irrawaddy Block for the reproduction of the excerpts of the news article from Myanmar Government’s newspapers of today.
  I also want to quote the following remark from that article.
  အာဏာျကီး(၃) ရပ္ကိုယ္တိုင္ အေျခခံဥပေဒကိုလ်စ္လ်ူရွူျပီ ဆိုမွ ေတာ့ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္စကၠူစုတ္သာသာဘ၀သို့ သက္ဆင္းသြားျပီျဖစ္ ၍ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပ်က္ျပယ္သြားျပီဟူ ေသာသေဘာသို့ ေရာက္ရိွသြားနိုင္သည္။

 1. Anonymous said... :

  တစ္မတ္သားေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဆြဲထုတ္လုိ႔ရေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ျပင္ၾကပါ။
  ဒါမွ သူတုိ႔လဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အိပ္ငုိက္လုိ႔ ရမယ္။

 1. Anonymous said... :

  က်ြန္ေတာ္လည္း သတင္းေထာက္ ပါပဲ။လႊတ္ေတာ္ထဲက လူေတြက(ပါတီအားလံုး ကိုဆိုလိုပါသည္) အိပ္ငိုက္ေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္မနက္လံုး ထိုင္အလုပ္လုပ္ျပီး ေန႔ခင္းထမင္းစားခ်ိန္ ခဏနားျပီး ငိုက္ၾကတာပါ။ အဲ႔ဒီအခ်ိန္ စာနယ္ဇင္းေတြက ဓာတ္ပံုရိဳက္ျပီး Internetေပၚတင္တာပါ။

 1. ေအာင္ၾကဴး said... :

  အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တဦးခ်င္းစီထက္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕အလုိက္ အစုအဖြဲ႕သေဘာအျဖစ္ ျမင္ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ လူပဂၢိဳလ္ေရးထက္ ရာထူးေနရာကုိ ညႊန္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ႕ ဗ်ဳရုိကေရစီရႏၱယား အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သြားျပီဆုိရင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကသာ အခရာက်တယ္ မဟုတ္ပါလား။ အဲဒီသေဘာမ်ိဳးနဲ႕ပဲ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး လူဂ်ီးမ်ားေရွ႕မွာ တနာရီၾကာေအာင္ မတ္တပ္ရပ္ခဲ႕ရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အျမင့္ဆုံး ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းဆုိတဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႕ နာခံခဲ႕ရပါတယ္။ အျခားတရားရုံးေတြမွာလည္း တရားသူဂ်ီးကုိ က်န္သူမ်ားအားလုံး အရုိအေသေပးရတာ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုယ္စားျပဳမႈ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္နဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားသူဂ်ီး တဦးခ်င္းစီကို မရည္ရြယ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မတီဝင္ တဦးခ်င္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ရာထူးပါဝါ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ေပးဖုိ႕မလုိဘူး သုိ႕ေသာ္ ေကာ္မတီကိုေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးလုိ႕ျဖစ္ႏိုင္မယ္ထင္တယ္။ ေဆြးေႏြးၾကည့္တာပါ။ က်ေနာ္လည္း ဟားဘက္ေၾကာင္ဆင္ တေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။

 1. redlight said... :

  ယခုလုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တာ၀န္၊ ဥပေဒ ေတြ မသိျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲပါ။ သိရင္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ မလုိက္နာႏုိင္တဲ့သူမ်ားေနလုိ႔ပါ။
  လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တာ၀န္၊ ဥပေဒ ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြတင္မကပါဘူး အစုိးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ား၊ တရားေရး၊ မီဒီယာ၊ ျပည္သူမ်ားပါ မသိၾကပါဘူး။ သိတဲ့သူမ်ားကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္းျပဖုံးဖိၿပီး မသိသူကုိ အနုိင္က်င့္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္သူေတြ၊ လက္ေအာက္ခံ၀န္ထမ္းေတြ ဟာ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တာ၀န္နဲ႔ ဥပေဒေတြကုိ မသိႏုိင္ေတာ့ဘဲ ဖိႏွိပ္ခံရပါေတာ့တယ္။ အာဏာၿပိဳင္မႈ၊ အာဏာထိ္န္းမႈနဲ႔ တစ္စ တစ္စ ျပင္းထန္လာၿပီး ယႏၱယားကုိ ဖ်က္ဆီးပါေတာ့တယ္။ ယခုခ်ိန္မွာ အစုိးရအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေလးစားစြာနဲ႔ ဆက္ဆံပါ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ခံုရုံးလူႀကီးမ်ားကုိ ေတာင္းပန္ၿပီး မိမိလုိခ်င္တာကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ၿပီး ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္မတီေတြကုိ ေပါက္လုိပဲစားအမ်ားႀကီးဖြဲ႕ၿပီး ကုိယ့္လူကုိယ္ေနရာေပးေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းေနတာ ပုိေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျပည္ေထာင္စု အဆင့္သတ္မွတ္ေပးဘို ့
  ေတာင္းဆိုရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ...
  အလုပ္လုပ္ရာမွာအဆင္ေျပဘို ့လား.. ၀န္ႀကီးေတြရဲ့အခြင့္အေရးေတြကို တန္းတူခံစားခ်င္ လို ့လား..
  ျပန္စမ္းစစ္ေစလိုပါတယ္..
  အလုပ္လုပ္ဘို ့သက္သက္ဆိုရင္
  အေျခခံဥပေဒ နဲ ့ညီေအာင္ ခင္ဗ်ားတို ့ဘဲျပင္လို ့ရတာျပင္ႀကေပါ့..
  အခြင့္အေရးယူဘို ့အတြက္ဆိုရင္ေတာ့
  ခင္ဗ်ားတို ့ဖဲြထားတဲ့ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ ့ ၀င္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ
  က်ေနာ္တို ျပည္သူလူထုအေပၚ
  ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး အမ်ားႀကီးျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ နားလည္ေစခ်င္တယ္...

 1. Anonymous said... :

  ကိုယ့္သေဘာထားေတြ ကိုယ္ေရးတာကိုေတာ့ မေျပာလုိပါဘူး ။ ဒါေပမဲ့ သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းမဆံုးပါ ေစနဲ႕ ။ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္ဖတ္ၾကပါ။ ပုဒ္မ ၄၇ မွာ ဘာဆိုထားသလဲ ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆိုတိုင္း အေဆာင္အေယာင္ေတြယူဘို႔ဟုတ္ဟန္မတူပါ။ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာမွာ အဆင္ေျပေစဘို႔ျဖစ္ပါ့မယ္။သိတဲ့
  အတုိင္း ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ဘို႔သာမန္လူဆိုမလြယ္ပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved