ဒါဖတ္ၿပီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ INGO နဲ႔ NGO မ်ား လုပ္ၾကပါ

Monday, August 13, 2012


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ INGO, NGO လုပ္ငန္းေတြ လုပ္လုိသူေတြအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရရွိေရး ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ အတူ ပါ၀င္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပပါရွိ လာပါတယ္။

-အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ ေထာက္ခံ/ မေထာက္ခံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား

-ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံ/ မေထာက္ခံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ပူးတြဲေဖာ္ျပရန္

-အသင္းအဖြဲ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားစာရင္းကို အနည္းဆံုး (၁၀) ဦးမွ အမ်ားဆံုး (၁၅) အထိ သင့္ေလွ်ာ္စြာဖြဲ႔စည္း၍ သတ္မွတ္ပံုစံျဖင့္ေပးပို႔ရန္

-အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႔မွ ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိၿပီးေသာ INGO မ်ား သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ လုပ္ငန္းအဆုိျပဳခ်က္ (Project Proposal) မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ MOU လက္မွတ္ေရးထုိးရန္

-မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးပါက ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ရံုးအမွတ္ (၁၀) သုိ႔ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားရန္ တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာေဒသခံ NGO ေတြအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနက ေလွ်ာက္လႊာေတာင္းခံယူၿပီး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားျခင္း (ပံုစံ- က)၊ အဆုိပါ အသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စိစစ္ တင္ျပခ်က္ ( ပံုစံ- ခ)နဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔မွာ ပါတဲ့ အမႈေဆာင္စာရင္းနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္ အက်ဥ္းေတြကိုလည္း တင္ျပသြားၾကရမယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    Right way, otherwise they will do anyhow...NGO & INGO are not to be trusted organization...We never trust them....they are liar...

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved