NLD ကို ဆႏၵဘယ္လုိျပသလဲ -(ေကာ့ေသာင္းက လာတ့ဲစာ)

Saturday, August 25, 2012

~


အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ေဖၚျပေနၾကေသာ(၂၀.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႕ေကာ့ေသာင္းဆႏၵျပသတင္းနွင့္ ပက္သက္ျပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွင္းလင္းခ်က္

၂၅ ၾဘဂုတ္ ၂၀၁၂ ေကာ့ေသာင္း


၂၀.၈.၂၀၁၂ ပါ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေဖၚျပထားေသာ သတင္းမ်ားမွာ ေကာ့ေသာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုးံတြင္ေရွ႕တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္(၅၀) ခန္႕ ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္ မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္ တယ္လို႕ ပါလာပါတယ္

ဒီအျဖစ္ပ်က္နွင့္ ပက္သက္ျပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေကာ့ေသာင္းမွ အေျခေနမွန္ကို ရွင္းလင္း တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

ဦးျမင့္ေမာင္နွင့္ ဦးမ်ိဳးလြင္တို႕ ဦးေဆာင္တဲ့ ဆႏၵျပသူ (၇) ဦးခန္႕ဟာ ရပ္/ေက်း နွင့္ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမွဳအား ကန္႕ကြက္သည့္ အစာငတ္ခံ သေဘာထားေဖၚ ထုတ္ပြဲ ဟု ေရးသားထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို စားုပြဲေပၚတြင္ ေထာင္ကာ ျပည္သူ လူထုၾကီးကို ပန္ၾကားလႊာဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ကန္႕ကြက္စာမ်ားအား ျဖန္႕ ေ၀ျခင္းနွင့္ ေဟာေျပာျခင္းမ်ားကို ေန႕လည္ (၁၂.၅၀) မီနွစ္မွ ညေန (၄.၅၀) မီနစ္အထိ ၄ နာရီ ၾကာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပသသည္ဟု လုပ္ေဆာင္သြားၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ေဖၚျပထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ေျမာင္းျမျမိဳ႕မွ ဆႏၵျပ ပုံမ်ားကို ထည့္သြင္းသြားျခင္းျဖစ္ျပီး အင္အားျဖစ္ျပသည့္ပုံအသြင္ ထင္ေရာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည၊္

ျပည္သူလူထုၾကီးကို ပန္ၾကားလႊာဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ စာအား စားပြဲတလုးံျဖစ္ ဖက္ၾကားေနသူ ဦးမ်ိဳးလြင္နွင့္ စာရြက္ လိုက္လံျဖန္႕ေ၀သူ ဦးျမင့္ေမာင္၊ အပါ၀င္ ေလးဦးသာ ျဖစ္ပါသည္ ၄င္းတို႕ လုပ္ရပ္မ်ားနွင့္ပက္သက္ျပီး ဓါတ္ပုံ အေထာက္ထားနွင့္ တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္နွင့္ပက္သက္ျပီး၊ေဟာေျပာေနသူသည္ ထူးဆန္း အံ့ၾဘဖြယ္ အဆင္အယဥ္ မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေ၀ငွေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕
တြင္တၾကိမ္တခါမွျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကျခင္းျဖစ္
သည့္အခ်ိ္န္တြင္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ရိုက္ယူကာ NLD ကို လူအင္အား ျဖင့္္ ဆႏၵျပေနသည့္အသြင္ကို ဖန္တီးသည့္ သေဘာမ်ားကိုေတြ႕ရွိရပါသည္

၄င္းတို႕သည္ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ အား အျမဲတမ္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႕မဟုတ္ အဆင့္ဆင့္ ေသာ အလုတ္မႈေဆာင္မ်ားေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ညီလာခံမ်ားက်င္းပစဥ္ ၾကီးၾကပ္ေပးရန္သာ တာ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ျပီး အဆင့္ဆင့္ေသာ အမႈေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေအာင္ နိုင္ေရးေကာ္မတီကဲ့သို႕ျဖတ္သိမ္းခံရမည့္ အဖြဲ႕ ညမ္းအဆင့္သာ ရွိသည္ကိုလည္း လစဥ္ျမိဳ႕နယ္
ပုံမွန္အစည္းေ၀းမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ ထားခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုလိုမိမိပါတီိကို ဆႏၵျပျခင္းမွ ေသြးရိုးသားရိုး မဟုတ္ပဲ ညီလာခံပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ဦး တည္ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါသည္

ထိုေၾကာင့္ အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ေဖၚျပ
ေနၾကေသာ(၂၀.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႕ေကာ့ေသာင္း ဆႏၵျပ သတင္းနွင့္ ပက္သက္ျပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွင္းလင္းခ်က္အား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားနွင့္ ျပည္သူလူထုတို႕ ထင္ေရာင္ ထင္မွား မျဖစ္ေအာင္ ဓါတ္ပုံနွင့္တကြ တင္ျပလိုက္ပါသည္။~

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ကိုယ့္အလွည့္က်ေတာ့ ကာတတ္လိုက္တာ ။ လူဟာလူ ပါပဲ ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလိုက္တာနဲ႕ အာဏာျပေတာ့တာပဲ ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved