ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ Rohingyar Crisis

Monday, August 20, 2012


ေဆြးေႏြးတင္ျပသူ - ၿငိမ္းခ်မ္းေအး


ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ Rohingyar Crisis
ေဆြးေႏြးတင္ျပသူ - ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
ဆက္သြယ္ရန္: nyeinchanaye81@gmail.com
ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ အၾကပ္အတည္း ႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနမ်ား အေပၚ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္ နဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (Personal Views and Recommendations on Rohingyar Crisis and Other Related Matters by Nyein Chan Aye) ေနာက္ခံ အေျခအေန (Background)
ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ လို႕ ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္ေတာ့ ဒီ စာဖတ္ျဖစ္သူအားလံုး မ်က္ခံုးေတြ ပင့္သြားၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

စာဖတ္သူေတြကို ပထမဦးဆံုး သိေစခ်င္တာကေတာ့ စာေရးသူဟာ အရင္ စစ္အစိုးရ ေခတ္ ကတည္းက ဒီလို အြန္လိုင္းမွာ မိမိ အျမင္ေတြ တင္ျပ ဖလွယ္ေလ့ရွိေပမယ့္ ဘယ္တုန္းကမွ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို ေရွ႕တန္းတင္ ဦးတိုက္ၿပီး ေျပာေလ့ မရွိခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတာပါ။

အေၾကာင္းက စစ္အစိုးရေခတ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ လူမ်ားစု ျမန္မာ အပါအဝင္ အျခား လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ၊ လူမ်ိဳးကြဲ/ဘာသာျခား ႏိုင္ငံသားအားလံုးဟာ ဖိႏွိမႈ၊ မတရားမႈေတြရဲ႕ ဒဏ္ကို စစ္ဖိနပ္ ေအာက္ မွာ ျပားျပားဝပ္ အားလံုး တန္းတူ ခံစားေနရလို႕ အုပ္စု တစုကို အေျချပဳတဲ့ ဘယ္သူ႕ အေၾကာင္းမွ သီးသန္႕ အေလးထား ေျပာဖို႕မလို၊ စနစ္ဆိုးအေၾကာင္းသာ ေထာက္ျပဖို႕လိုတယ္လို႕ ယူဆလို႕ျဖစ္ပါတယ္။

လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ လူမ်ိဳးကြဲ/ဘာသာျခား ေတြ ဟာ နယ္စပ္ေဒသေတြနဲ႕ ပဋိပကၡ နယ္ေျမေတြ မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ပို ခံေကာင္း ခံ ရတယ္ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ တံုးေအာက္က ဖားခ်င္း အတူတူခ်ည္းပဲလို႕ ယူဆတဲ့ အတြက္ ေယဘုယ် သေဘာေဆာင္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုပဲ အရင္တုန္းက ေျပာေလ့ ေဆြးေႏြးေလ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ခု ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းၿပီလို႕ ဆိုႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို စေျပာဖို႕ ဆိုဖို႕ စိတ္ကူး မရွိခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းက စာေရးသူ တဦးတည္း သေဘာ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ အျမင္ အရ အေျခခံ က် က် ေခတ္ေျပာင္းခဲ့တယ္လို႕ မယံုၾကည္လို႕ရယ္၊ အေပၚယံ ေခတ္ေျပာင္းၿပီ ဆိုေစအံုး.. စနစ္ဆိုး၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ ေျပာင္းဖို႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ အပါအဝင္ လူတန္းစား အသီးသီး နဲ႕ သာမန္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေဟာင္းေတြ ေျပာင္းဖို႕က အခ်ိန္ယူရအံုးမယ္ဆိုတာ နားလည္လို႕ရယ္၊ တကယ္လို႕ ခု စ ေျပာစရာရွိရင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ နည္းတူ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ နဲ႕ ကမၻာတဝွမ္း မွာ ႏိုင္ငံမဲ့ ဒုကၡသည္ အေနနဲ႕ ေရာက္ေနတဲ့ အျခား တိုင္းရင္းသားေတြကိစၥ ေျဖရွင္းဖို႕ လိုတဲ့ အေၾကာင္းသာ အရင္ေျပာ ဖို႕လိုၿပီး သူတို႕တေတြ အမ်ားစု သူတို႕ ေျမျပန္နင္းခြင့္ရၿပီးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ေျပာသင့္၊ ေျဖရွင္းသင့္၊ ေျပာႏိုင္၊ ေျဖ ရွင္းႏိုင္ မယ္လို႕ စာေရးသူတဦးတည္း အျမင္အရ ယူဆလို႕ရယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကို ဖတ္ရေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ နဲ႕ သူတို႕ကို စာနသူ၊ ေထာက္ ခံသူေတြက ဒီစာေရးသူက ဘက္လိုက္တယ္လို႕လည္း မျမင္ေစခ်င္ပါ။ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ နဲ႕ လက္ရွိ ပကတိ အေျခအေနအရ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ က ေျဖရွင္းဖို႕ ပို သိမ္ေမြ႕ ခက္ခဲလို႕ ဒီလို ယူဆခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္တုန္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္က လူတဦးခ်င္းသေဘာနဲ႕ က်ဴးလြန္းခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ကေနဆက္စပ္လို႕ ေနာက္ပိုင္း လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ ေတြ ဆက္ျဖစ္ကာ အဓိကရုဏ္း ပံုစံ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ေဒသတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

[စကားခ်ပ္ - အဲဒီ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ျဖစ္ခါစမွာ အေၾကာင္း/အက်ိဳး ရွာတဲ့ စာေရးသူရဲ႕ အျမင္ကို “ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဆင္ျခင္စရာ”၊ မိုးမခ (ညႊန္း-၁) ဆိုၿပီ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။]

ဒီလို အေနအထားနဲ႕ အတူ မိမိတို႕ ရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတူ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္ ေတြကို စာနာသူ၊ ဘဂၤါလီ အႏြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ ကို စာနာတဲ့ သူတို႕နဲ႕ဘာသာတူ ဗမာျပည္ဖြား၊ ႏိုင္ငံသား ဘာသာကြဲေတြ စတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးက လူေတြ၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ ျဖစ္စဥ္ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွန္ကိုသာ ကိုယ္ပိုင္ အာေဘာ္ မပါ အတိအက် အစြဲကင္းကင္း ေဖာ္ျပၿပီး သူႀကီး အလုပ္၊ တရားသူႀကီး အလုပ္ ဝင္မလုပ္ဘဲ ေနရမယ့္ မီဒီယာေတြ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ/ႏိုင္ငံပိုင္) နဲ႕ ျပႆနာကို အလ်င္အျမန္ ထင္သာျမင္သာ ရွိရွိ ေျဖရွင္းရမယ့္ ေဒသခံ ျပည္နယ္ အစိုးရ နဲ႕ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္း ေစ့စပ္ဖို႕ ႀကိဳးစားရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ စတဲ့ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးက တုန္႕ျပန္ပံုေတြမွားယြင္း၊ အေရးယူပံုေတြ ေနာက္က်၊ သေဘာထားေတြ မမွန္ကန္၊ ဘာသာ/လူမ်ိဳး အေျခခံစိတ္ေတြ ထား စတဲ့ မမွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈ နဲ႕ သေဘာေတြ ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး/ဘာသာ ကြဲေတြအၾကား အျမင္မၾကည္လင္မႈ နဲ႕ အမုန္းေတြဟာ ဗမာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲကို အရင္ကထက္ ပို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နဲ႕ ေရာက္ရွိလို႕လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီသေဘာ နဲ႕ ျဖစ္စဥ္ဟာ တိုင္းျပည္ နယ္နမိတ္ ကိုပါ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာပါ ထင္ရွားလာျခင္းနဲ႕အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးတဲ့ မိမိလူအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ သတင္းေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ဲ႕ထြင္ ပံုဖ်က္ခံရကာ စြပ္စြဲမႈ အႀကီးႀကီးေတြ ထိ ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ကို ျပည္တြင္း ပကတိ အေျခအေန အေျချပဳကာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႕လည္း ကိုက္ညီေအာင္ စဥ္းစား စီစဥ္ၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အားလံုး အလံုးစံု ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ခု ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တခု ျပန္လည္ တည္ေထာင္မယ္လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေရွ႕ အနာဂတ္ လမ္းမွာ လုပ္ရမယ့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေတာ့မယ့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္တခုက မိမိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဖံုးဖံုးဖိဖိ သိုသိုဝွက္ဝွက္ လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ နဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းတဲ့ စရိုက္ အရိုးစြဲေနမႈသေဘာက ခ်ဲ႕ကား လုပ္ၾကံ ေျပာဆိုခံရမႈေတြ နဲ႕ အတူ အက်ိဳးဆက္ ရင္ဆိုင္ရလာႏိုင္တဲ့ (ခုအခ်ိန္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေနနဲ႕က စရွိေနပါၿပီ) အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အေျခအေနက ႏိုင္ငံ ရဲ႕ တိုးတက္ စည္ပင္သာယာဝေျပာေရး နဲ႕ ႏိုင္ငံသား အားလံုး ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို တကယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကိုတာဝန္ ယူေပးရတဲ့ သူေတြမွာ ေခတ္မီ ေကာင္း မြန္ ျပည့္စံုတဲ့ စနစ္၊ နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးမႈ အားနည္းျခင္း နဲ႕ အတူ ဘယ္အရာမဆို ၿပီးၿပီးေရာ အလြယ္ လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ေဟာင္း မေပ်ာက္ေသးတဲ့ အခုလို အခ်ိန္မွာ ဒီလို အေနအထားဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သက္သက္ဆိုေစအံုးေတာ့. အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအတြက္၊ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတြက္ တကယ္ပဲ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကမွ တကယ္ ခု တခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ရႈျမင္ သံုးႏံႈးေနတဲ့ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး (National Security) ျပႆနာ အစစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေနာက္ခံအေနအထားေတြေၾကာင့္ စာေရးသူလည္း ဘယ္လို အသံမ်ိဳး၊ လႊမ္းမိုးအရာေရာက္မႈမ်ိဳး မွ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္စြမ္း သူ မဟုတ္တဲ့ သာမန္ေလ့လာသူ လူငယ္ တေယာက္ေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ နဲ႕ ဆက္စပ္လို႕ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။

ေနာက္အေၾကာင္းတခုက ဆိုခဲ့သလို ဒီျပႆနာကို တခါမွ ေဆာင္းပါးရွည္ အေနနဲ႕ အက်ယ္တဝင့္ မေျပာခဲ့ ဖူးဘူးဆိုတာ မွန္ေပမယ့္ ဒီ ရခိုင္ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အစကို သံုးသပ္ခဲ့တဲ့ “ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ ဆင္ျခင္စရာ” ေဆာင္းပါး ေနာက္မွာ စာေရးသူရဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ အျမင္ ကို ကိုယ္ပိုင္ လူမႈကြယ္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စာတို အေနနဲ႕ တခါ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေရးခဲ့တဲ့ စာတိုပါ သေဘာ နဲ႕ အခု ေဆာင္းပါးမွာ ေရးမယ့္ အခ်က္ ေတြဟာ အတူတူ ပါပဲ။ အဲဒီတုန္း က ေရးခဲ့တဲ့ စာတို ပါ သေဘာ ထား အေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို အမွန္အတိုင္း အသံုးခ်ၿပီး လက္ရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြထဲက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ထိုက္သူေတြကို ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ေပးၿပီး ေျဖရွင္းမွ ဒီျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို လက္ခံ နားလည္မႈ ရွိလာတဲ့ သေဘာ လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ အႀကီးအကဲ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာတဲ့ အခု အခ်ိန္မွာ ဒီအေၾကာင္းရဲ႕ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို နည္းနည္း အေသး စိတ္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေဆာင္းပါး ပံုစံ အသစ္ ေရးလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရူပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး နာမည္ အေခၚအေဝၚ အျငင္းပြားမႈ (Rohingyar: Naming Controversial)
ရခိုင္ နဲ႕ ျမန္မာ သမိုင္းပညာရွင္ တခ်ိဳ႕ နဲ႕ ရခိုင္၊ ျမန္မာ အမ်ားစုက ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚ နဲ႕ အသံုးအႏႈန္း ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာျပည္ ေခတ္ဦး ေရာက္မွ ႏိုင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္အရ တည္ထြင္ ဖန္တီး သံုးစြဲ ခဲ့ၾကတယ္လို႕ ယူဆေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး သေဘာ မေဆာင္ဘဲ ဘာသာေဗဒ သေဘာအရ ဒီေဝါဟာရ ျဖစ္ေပၚလာပံု ကို ရခိုင္/ ျမန္မာ - ရိုဟင္ဂ်ာ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးလည္း လက္ခံႏိုင္မယ့္ ေရွးကြင္းဆက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ (၁၈) ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း (၁၇၉၉) ခုႏွစ္မွာ အခု အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသ ပတ္ဝန္က်င္ ၿဗိတိသွ်-အိႏိၵယ မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး စစ္တေကာင္း ေဒသ နဲ႕ ရခိုင္ ေဒသေတြကို သြားလာေလ့လာခဲ့တဲ့ အဲ့ေခတ္က ေခတ္ၿပိဳင္ ပုဂၢိဳလ္ လို႕ ဆိုႏိုင္တဲ့ စေကာ့လူမ်ိဳး ဆရာဝန္ Dr. Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829) ေရးသားခဲ့တဲ့ “ျမန္မာ (ဗမာ) လက္နက္ အင္ပါယာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ ဘာသာစကား အေျပာ တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေဝါဟာရ အသံုးမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့ လာခ်က္“ ေဆာင္းပါးမွာ ရခိုင္ေဒသ မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ မဟာေမဒင္ ဘာသာ ကိုးကြယ္ တဲ့ ရိုအင္ဂ်ာ (Rooinga) လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စကားကိုလည္း ေဒသသံုး စကား (Dialect) အေန နဲ႕ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီ အခ်က္ကိုလည္း ယေန႕ေခတ္ၿပိဳင္ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳး ရခိုင္ သမိုင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ Dr. Jacques P. Leider က ဘာသာေဗဒ သေဘာအရ ခု ေတြ႕ရွိ႕ရေသးသမွ် ထဲက အေစာဆံုး ေတြ႕ရွိခ်က္ လို႕ လက္ခံထားပါတယ္။ သူဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးလို႕ သူ႕အျမင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသူ တေယာက္ဆိုတာလည္း သတိျပဳပါ။

ဘာသာေဗဒ စကားလံုး ေဝါဟာရ ေတြ ရဲ႕ ရင္းျမစ္ နဲ႕ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ (Etymology) သေဘာ အရ (၁၈) ရာစု ထက္ ေရွးက်တယ္ ဆိုတဲ့ အျခား ေကာက္ခ်က္ ဆြဲ သူ ပညာရွင္ ေတြရဲ႕ အျမင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေရးသူဟာ ဒီစာကို အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖို႕ ေရးတာမဟုတ္ဘဲ ဘက္ႏွစ္ဘက္ စလံုး လက္ခံႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာ ကိုပဲ ဆိုခ်င္တဲ့ အတြက္ အက်ယ္ထည့္မေရးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေနာက္ခံ အေျခအေန မွာ စာေရးသူ အေနနဲ႕ ဘယ္တုန္းကတည္းက ရိုဟင္ဂ်ာ စကားလံုး ေပၚခဲ့တယ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ ေခၚခဲ့တယ္/မေခၚခဲ့ဘူး ဆိုတာ မျငင္းဘဲ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ အေဘာအရ သူတို႕ လူမ်ိဳးေတြ အမ်ားစု ေက်နပ္လို႕ သူတို႕ဘာသာ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ ေခၚေဝၚသံုးစြဲခြင့္ရွိျခင္းကို လက္ခံပါတယ္။ အမ်ားကလည္း သူတို႕ကို ညႊန္းဆိုရင္ သူတို႕ေခၚေစဖို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နာမည္ အတိုင္းပဲ အသံုးျပဳရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။

အျခား လူမ်ိဳး တမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ နာမည္ နဲ႕ မတူတဲ့ အျခား သူတို႕ ႀကိဳက္တဲ့ နာမည္ အသစ္ တခုခုကို သူတို႕ လူမ်ိဳး ဆႏၵအရ ခုမွ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ရေသးတယ္ လို႕ ယူဆပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာဟာ ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕ ဌာေန တိုင္းရင္းသားလား (Is Rohingyar a Native Ethnic Group of Burma?)

ဗမာႏိုင္ငံသမိုင္းကို အေျခခံ အဆင့္ ေလ့လာဖူးသူဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြဟာ အျပည့္အဝ ႏိုင္ငံသားေတြ အဆင့္သာမက ဌာေန တိုင္းရင္းသားပါ အသတ္မွတ္ခံခဲ့ရဖူးတယ္ဆိုတယ္ကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ အလြယ္ဆံုး အေထာက္အထားျပရရင္ စာေပဗိမာန္ ၁၉၆၄ ပဌမအႀကိမ္ထုတ္ ျမန္မာ့ စြဲစံုက်မ္း အတြဲ (၉)၊ အပိုင္း (က)၊ စာမ်က္ႏွာ (၈၉) ပါ “ေမယုနယ္ျခားခရိုင္” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ မယူေတာင္တန္းကို ဗဟိုျပဳတဲ့ မယူျမစ္ နဲ႕ နတ္ျမစ္ၾကား ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူအမ်ားစု (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား နဲ႕ အျခား ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ခမီြး တိုင္းရင္းသားေတြ အေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေနာက္ခံသမိုင္း နဲ႕ အေျခအေန မွာ ဗမာ့သမိုင္းကို အေျခခံထက္ပို ေလ့လာဖူးတယ္ တယ္လို႕ ဆိုခ်င္ရင္ ရတဲ့ စာေရးသူ အေနနဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေတြပါလို ဘယ္တုန္းကမွ မဆိုခဲ့၊ မျမင္ခဲ့၊ မေျပာခဲ့သလို အခုေဆာင္းပါ အပါအဝင္ ေနာင္လည္း.. ေျပာမွာ ေရးမွာ မဟုတ္ပါ။

အေၾကာင္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတြ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံခဲ့ရမႈ ျဖစ္စဥ္ နဲ႕ အေၾကာင္း သေဘာကို လက္မခံလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရေခတ္ ေရာက္မွ ႏိုင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္ သေဘာအရ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အျခား တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ တခ်ိဳ႕ကိုလည္း အလံုးစံု သေဘာ အေနနဲ႕ လက္ခံလို႕ မရပါ။ ျငင္း လည္း မျငင္းပါ။

သူတို႕ တိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ စာေရးသူ အေနနဲ႕ မေျပာဘူး/ မျငင္းဘူးဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ ဆိုတာ ကို ေနာက္အေၾကာင္းတခုျပရရင္…

လူေတြဟာ သမိုင္းမတင္မီ ေခတ္ေတြမွာ ကမၻာ အႏွံ႕ ဆိုသလို ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ရွာေဖြရင္းနဲ႕ လွည့္လည္၊ သြားလာေလ့ရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္ရာ ေနရာ၊ ေဒသ နဲ႕ ဥတု မွာ သင့္ေလ်ာ္သလို ေနထိုင္ အေျခခ် ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ လူမ်ိဳးစု တစုကို လက္ရွိ တိုင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံရယ္လို႕ ေခၚဆို သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ေနရာတေနရာအတြက္ ဌာေန တိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ သတ္မွတ္ရာမွာ အျခား သိပၸံနည္းက် ဘာသာေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ စတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမႈ မ်ားနဲ႕ အတူ အဓိက က သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္း အေနနဲ႕ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတည္ရွိတဲ့ ေနရာေဒသ၊ နယ္နမိတ္အတြင္းကို သမိုင္းမတင္မီ (သို႕) သမိုင္းတင္စ အေျခအေနက စလို႕ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္အခ်ိန္ အေစာဆံုး အဲ့လူမ်ိဳးစု အမ်ားစု ဝင္ေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾက (Mass Migration/Settlement) သလဲဆိုတာကို ၾကည့္ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ျမန္မာ အပါအဝင္ အျခား လက္ရွိ အစိုးရ နဲ႕ လူအမ်ားစု ႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံထားတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြ လည္း ဒီလို လွည့္လည္သြားလာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရင္းနဲ႕ပဲ ဗမာ့ သမိုင္းမတင္မီ နဲ႕ တင္ၿပီးစ ေခတ္ေတြမွာ လက္ရွိ ဗမာ ႏိုင္ငံလို႕ ေခၚဆိုသတ္မွတ္တဲ့ ဧရိယာ အတြင္းကို ဝင္ေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။

ဒီလို စတင္ အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ၾကရမွာလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့ ေျမထဲသမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ေတြအရ ခုႏွစ္၊ သကၠရာဇ္္ အတိအက် ေျပာဆိုႏိုင္မႈ အားနည္းၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆႏိုင္စရာ ရွိပါတယ္။ ဒီလို သေဘာအတိုင္းပဲ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းကတည္းက ခုလက္ရွိ သူတို႕ေနထိုင္ေနတဲ့ ရခိုင္ နဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေဒသမွာ လာေရာက္ အေျခခ်ေနၾကသလဲ ဆိုတာဟာ လည္း သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အေနနဲ႕ ဘက္ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခ အေန ျဖစ္ေန လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။


စာေရးသူ အျမင္နဲ႕ သူတို႕ဟာ တိုင္းရင္းသား တကယ္ ဟုတ္/မဟုတ္လည္း သံုးသပ္လိုစိတ္ မရွိပါ။ သံုးသပ္လုိစိတ္ မရွိတာထက္ သံုးသပ္ႏိုင္ခြင့္မရွိတာဆိုရင္ပိုမွန္ပါမယ္။ စာေရးသူ တေယာက္တည္း အျမင္၊ သေဘာထားနဲ႕ သံုးသပ္ေျပာဆို၊ ဟုတ္/မဟုတ္ ေရးသားေျပာဆိုရင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာတာသာ အဖတ္တင္ၿပီး ဘာမွ လက္ရွိ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ အေထာက္အကူ ျပဳမွာ မဟုတ္ပါ။

သူတို႕ကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္တဲ့ အလုပ္ကို စာေရးသူ အျမင္ တခုတည္းနဲ႕ သံုးသပ္လို႕ မရသလို အျခား ပုဂၢိဳလ္ တဦးဦး၊ ပညာရွင္ တေယာက္ ေယာက္၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း တခုခု နဲ႕ အစိုးရ အပါအဝင္ တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႕ခ်င္း သေဘာ ဘယ္သူမွလည္း လုပ္ေဆာင္၊ ေျပာဆို၊ ဆံုးျဖတ္လို႕မရပါ။

ေနာက္ဆံုးမွာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစိုးရက ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျဖစ္မႈ ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရမွာ မွန္ေပမယ့္ ဒီလို ဆံုးျဖတ္ခ်ႏိုင္ဖို႕က ပထမဦးဆံုး အေနနဲ႕ ဘက္ေပါင္းစံုက လက္ခံႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ ဘက္မလိုက္တဲ့ ဘာသာေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ၊ သမိုင္း၊ ေရွးေဟာင္း ေျမထဲသမိုင္း ပညာရွင္ စတဲ့ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အျမင္တခုတည္း အေပၚသာ အေျခခံတဲ့ ပညာရွင္ေတြ စုစည္းထားတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေလ့လာစံုစမ္းေရး အဖြဲ႕က သံုးသပ္ေလ့လာၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ တရပ္ကို လူထု နဲ႕ အစိုးရထံကို တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဂတိ ကင္းတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ရင္ အမ်ားစု လူထု သေဘာထား ဆႏၵခံကာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စ ဗမာျပည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေခတ္၊ ေနာက္ ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ နဲ႕ မဆလ ေခတ္ဦးပိုင္းေတြမွာ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာရဲ႕ တိုင္းရင္းသား
ျဖစ္မႈ နဲ႕ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရေခတ္မွာ အသိမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ တျခား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကို စာေရးသူ လက္မခံဘူး၊ သူတို႕ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြပါလို႕ ခုလည္း မေျပာဘူး၊ ျငင္းလည္း မျငင္းဘူးဆိုတာက ခု စာေရးသူ တင္ျပခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သေဘာ၊ အလုပ္ နဲ႕ ျဖစ္စဥ္ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက အားနည္းခဲ့လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ အေနအထားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ တိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ကို လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အျငင္းမပြားၾကဖို႕ ရခိုင္၊ ျမန္မာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ပညာရွင္ နဲ႕ သာမန္ လူထု ကို စာေရးသူအေနနဲ႕ အၾကံျပဳ ေတာင္း ဆို ခ်င္ပါတယ္။

ဒီလိုအျငင္းပြားမႈ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္သင့္သလဲဆိုတာက စာေရးသူ တဦးတည္း ဘာေၾကာင့္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္၊ အျငင္းမပြားႏိုင္၊ အျငင္းပြားခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိလို႕ပါလို႕ အေၾကာင္းျပ အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ သေဘာတရား အတိုင္းပဲ ျဖစ္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ကို တဘက္သတ္ ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ခ်က္ေၾကာင့္ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးလိုက္ရလို႕ တဘက္က အရင္ကတည္းက ဌာေန တိုင္းရင္းသားေတြပါ ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေဇာင္းေပးၿပီး ေျပာဆို ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ အေဝးေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္၊ ပညာရွင္ ဆိုသူမ်ားနဲ႕ ျပန္လည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနတဲ့ ရခိုင္၊ ျမန္မာ ပညာရွင္ မ်ားကို စာေရးသူ အေနနဲ႕ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာ ရပ္ခံ အသိကပ္ေစလုိတာကေတာ့ ဒီလို တိုင္းရင္းသာ ဟုတ္/မဟုတ္ အခုအခ်ိန္မွာ အျငင္းပြားေနလို႕ ျပႆနာ က ၿပီးမွာ မဟုတ္တဲ့ အျပင္ ျငင္းေန တုန္းကာလမွာပဲ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း ပံုစံေတြ ထပ္ျဖစ္ရင္ အရင္ဆံုး အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ေတြ ဆံုးရံႈးရမွာက အခု စာေရးေနသူ စာေရးသူ၊ အခု စာဖတ္ေနသူ အမ်ားစု အပါအဝင္ အျငင္းပြားေနသူ ပညာ ရွင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ တကယ္ ပဋိပကၡ ေဒသမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ရခိုင္ နဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပည္သူလူထုေတြသာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါ။

လတ္တေလာ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား နဲ႕ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ (Recent Illegal Immigrants and Corruption)

ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ကို သံုးသပ္ရင္ မူရင္း ဗမာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ေမယုနယ္ျခားေဒသမွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ နဲ႕ ခု လူအမ်ား ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ခိုးဝင္လာေနတယ္ဆိုတဲ့ ဘဂၤါလီ ေတြ ကို ခြဲျခား ျမင္ႏိုင္ရပါမယ္။ စာေရးသူ အေနနဲ႕ ခုလတ္တေလာ၊ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္းမွာ အဲေဒသကို တရားမဝင္ ခိုးဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို မျငင္းပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အနည္းစု ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုပဲ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ကိုင္ထားသူ သူတို႕ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ အစစအရာရာ ဖိႏွိပ္မႈ ျပင္းထန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး နည္းပါ၊ လုပ္ခ လစာနည္း၊ ပိုက္ဆံတန္ဖိုး မရွိ တဲ့ ဒီဘက္ကို လာေရာက္ အေျခခ်စရာ အေၾကာင္းမရွိလို႕ပါ။

လက္လုပ္လက္စားထဲက ဒီဘက္မွာ အလုပ္အကိုင္ လာလုပ္တာ အနည္းစု ရွိေကာင္း ရွိပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ ႏိုင္ငံသား အေျခခံလူတန္းစားေတြဟာ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံဘက္ ကူးလာၿပီး ႏွစ္ျပား၊ တပဲ ရမယ့္ အလုပ္မ်ိဳးေတြထက္ သူတို႕ အစိုးရ က ကိုယ္တိုင္က ဦးစီးၿပီး စနစ္တက်နဲ႕ ႏိုင္ငံတကာကို တရားဝင္ အလုပ္ၾကမ္း အလုပ္သမား တင္ပို႕ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ ရွာေနတဲ့ အစီအစဥ္အရ အျခား ခ်မ္းသာတဲ့ စကၤာပူလို၊ သူတို႕နဲ႕ ဘာသာခ်င္း တူတဲ့ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြလိုမွာ သြားလုပ္ ေဒၚလာရွာေနၾကတာက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခုက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ထဲက အလယ္အလတ္တန္းစား၊ ေငြေၾကးလည္း ထုတ္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးသမား တခ်ိဳ႕ ဒီဘက္လာ အာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္ထိုး၊ ဝင္ စီးပြားလုပ္၊ ဟိုဘက္ဒီဘက္ တရားမဝင္ ကူးခ်ည္ သန္းခ်ည္ လုပ္ေနတာေတြ ရွိမွာပါ။ ဒါဟာ မူရင္း အဲ့ေဒသမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႕ မပတ္သက္ပါ။

အာဏာပိုင္ ေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေၾကာင့္ ဒီလို တဘက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက စီးပြားေရးသမားေတြ မိမိႏိုင္ငံတြင္းကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ စီးပြားလာရွာခြင့္ရေနတဲ့ ျပႆနာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ အတြင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ တခုတည္းမွပဲ ရွိေနတာမဟုတ္ပါ။

ဗမာျပည္ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႕ ထိစပ္ေနတဲ့ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြတိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာပါ။ ဘဂၤါလီေတြလိုပဲ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ တရုတ္ အလယ္အလတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ သစ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ တရားမဝင္ ေမွာင္ခုိ ပစၥည္း တင္သြင္းသူေတြ၊ မူးရစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူေတြဟာ ဒီလို ေဒသ ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ ကို လာဘ္ထုိးတဲ့ နည္းနဲ႕ပဲ ဝင္ထြက္သြားလာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။ အမ်ားစုဟာ အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြ မဟုတ္ပါ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ အတြင္း တိုင္းျပည္မွာ တကယ္ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္သူေတြက နယ္စပ္ေတြကေန ဝင္လာတဲ့ မွတ္ပံုတင္ အသစ္က်ပ္ခၽြတ္ သံုးေလးခု ကိုင္၊ ေငြမည္းေတြကို ကားေနာက္ခန္းမွာ ဂုန္နီအိပ္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ထည့္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးတိုင္းမွာ ဝင္ေရာက္ေနရာယူခြင့္ ရေနသူ တရုတ္ သူေဌး အႀကီးစားေတြပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာ ကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး နဲ႕ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြ အက်င့္ပ်က္မႈ ျပႆနာ၊ အမ်ိဳးသားေရး အျမင္နဲ႕သာ အဓိက ၾကည့္သင့္တယ္လို႕ ယူဆေနသူမ်ားကိုလည္း ဒီလိုကိစၥေတြကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႕ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ဟို ယခင္ နဲ႕ လက္ရွိ ဗမာျပည္မွာ တရားမဝင္ မွတ္ပံုတင္အတု (သို႕) သက္တမ္းကုန္/တရားမဝင္ေတာ့ တဲ့ ႏိုင္ငံသား ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဗမာျပည္မွာ ေနထိုင္ သြားလာ ေနၾကတာ ႏိုင္ငံျခားသား ခ်ည္းပဲလည္း မဟုတ္ပါ။ တျခား ႏိုင္ငံ တခုခု (ဥပမာ စကၤာပူ၊ အေမရိကန္၊ ထိုင္ဝမ္) မွာ ႏိုင္ငံသား ခံယူၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳး အစစ္ နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား လူမ်ိဳးစံု ႏိုင္ငံသားေဟာင္းေတြလည္း ပါ ပါတယ္။

သူတို႕ထဲက အမ်ားစုဟာ ဗမာျပည္ ျပန္လာလည္ရင္ ႏိုင္ငံျခားသား ပတ္ပို႕စ္ နဲ႕ ဝင္ေကာင္း ဝင္ခဲ့ေပမယ့္ ဗမာျပည္မွာ ေနထိုင္သြားလာေနစဥ္ တေလွ်ာက္ ဗမာႏိုင္ငံသားကဒ္ ျပား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ခံယူေနၾကတာေတြရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ဗမာပတ္ပို႕စ္ကို အရွင္ထားၿပီး ျပန္အဝင္ ေလဆိပ္မွာကတည္းကကို ဗမာပတ္ပို႕စ္ နဲ႕ ဝင္ ဗမာျပည္ မွာ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံသားႏွစ္မ်ိဳး (Illegal Dual Citizenship) ခံယူၿပီး ႏွစ္ရွည္လ မ်ား ျပန္လာေနထိုင္ စီးပြားလုပ္ေနၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပႆနာ က ရိုဟင္ဂ်ာ တခုတည္း (သို႕) ဘဂၤါလီ တခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အားလံုး ျဖန္႕က်က္ စဥ္းစားၿပီး ဗမာျပည္က အစိုးရ ရံုးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စည္းစနစ္မက်မႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈ ပံုစံမ်ိဳးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား အစိုးရ ကို ျပဳျပင္ ဖို႕ ေတာင္း ဆိုရမယ္ ဆိုတာကိုပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာေတြထဲက အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္ထိုးရတာေတြ ရွိတာ မွန္ပါတယ္။ အဲ့ေဒသမွာ ရာစုနဲ႕ခ်ီ ေနခဲ့တဲ့ သူတို႕ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး လက္လြတ္ဆံုးရံႈးသြားရလို႕ မွတ္ပံုတင္ရေအာင္၊ ေဆးကုသခြင့္ ရေအာင္၊ ခရီးသြားခြင့္ရေအာင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ရေအာင္ စတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစဖို႕အတြက္ ပိုက္ဆံေပး ေျဖရွင္းေနရတာပါ။

နယ္စပ္ေဒသမဟုတ္တဲ့ အတြင္းပိုင္းက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ အစဥ္အဆက္က ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးကြဲ (တရုတ္/အိႏၵိယ)၊ ဘာသာျခားေတြလည္း မွတ္ပံုတင္လို၊ သန္းေခါင္စာရင္းလို အာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ ဆက္ဆံရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား၊ စိတ္ပန္း၊ လူပန္း ျဖစ္ရသလဲဆိုတာ မိတ္ေဆြထဲမွာ အဲ့လူ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာျခားေတြ ရွိတဲ့သူဆိုရင္ နားလည္ ခံစားသိႏိုင္မွာပါ။ စာေရးသူ သိတဲ့ ရန္ကုန္ တရုတ္တန္းမွာ ဘိုးဘြား၊ မိဘ က အစ ေမြးတဲ့ တရုတ္သူငယ္ခ်င္းေတြဆို အစိုးရ က ထံက ရထားတဲ့ မွတ္ပံုတင္ ကို ေပ်ာက္မွာစိုးလို႕ ေရႊလို အိမ္မွာ ဂရုတစိုက္ သိမ္းထားၿပီး ဓာတ္ပံုဆိုင္က လုပ္ေပးတဲ့ အစစ္နဲ႕ တေသြမတိမ္းတူတဲ့ မွတ္ပံုတင္ကိုပဲ ခရီးသြားရင္ ယူသြားေနရတာပါ။ ရန္ကုန္ မွာ အဲ့လို မွတ္ပံုတင္ အစစ္ရွိၿပီးသားလူေတြကို အတုလုပ္ေပးတဲ့ ဓာတ္ပံုဆိုင္ဆိုရင္ နီးစပ္တဲ့သူေတြ၊ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာျခားေတြအၾကားမွာ နာမည္ႀကီးပါ။

ဆိုေတာ့ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး နဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈက တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာ နဲ႕ ေနရာတိုင္း၊ စနစ္အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ အျမစ္တြဲေနတဲ့ ျပႆနာ အျဖစ္သာ ရႈျမင္ၿပီး အက်င့္ပ်က္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ၿပီး ဥပေဒ အတိုင္း စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေပးေရး တို႕ကို အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ နဲ႕ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွတ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ကို ေတာင္းဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခု ေထာက္ျပလိုတာက ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို အဆံုးတိုင္ မွန္ကန္ ၿပီးေျမာက္ မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ခုလူအမ်ားယူဆေနၾကတဲ့ လတ္တေလာ ဘဂၤါလီခုိးဝင္လာသူေတြ (Recnt Begali Illegal Immigrants) ျပႆနာကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး ရႈေထာင့္ (National Security Point of View)

လူဦးေရ အဆမတန္ ထူထပ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ႀကီးေတြနဲ႕ ပထဝီအေနအထားအရ နယ္နမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံအဖို႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ကို အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး ျပႆနာ အျမင္ လို႕ ျမင္ေနၾကသူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈ နဲ႕ သေဘာကို နားလည္ လက္ခံပါတယ္။ လူဦးေရးတိုးပြားႏႈန္းလည္း ျမန္တဲ့ လူမ်ိဳးကြဲ/ဘာသာျခား ေတြျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ကို အမ်ိဳးသားေရး / လူမ်ိဳး / ဘာသာ သာသနာ စတဲ့ ရႈေထာင့္က ၾကည့္ခ်င္သူမ်ားလည္း ၾကည့္လို႕ရပါတယ္။ ကန္႕ကြက္စရာ မရွိပါ။

ဒါေပမယ့္ အားလံုး (အဲ့လိုျမင္သူ/မျမင္သူ) နားလည္ လက္ခံထားရမွာက အဲဒီ ရႈေထာင့္ တခုထဲကေန ျမင္..၊ သံုးသပ္..၊ ေကာက္ခ်က္ခ်..၊ သေဘာထုတ္ၿပီး ဒီျပႆနာဟာ ေျဖရွင္းလို႕ မရတာကိုပါ။ အလားတူ သေဘာပဲ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္း တခုထဲနဲ႕လည္း ျမင္လို႕..၊ ရွင္းလို႕ မရတာလည္း အားလံုး လက္ခံရပါ့မယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ ႏွစ္ခု ၾကားခ် ရမွာပါ။ ၾကားခ်ရင္ ဘယ္ကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္ စဥ္းစားရမလဲဆိုေတာ့ ခ်စ္လို႕၊ မုန္းလို႕၊ ေၾကာက္လုိ႕၊ ဆႏၵဂတိ၊ ေဒါသဂတိ၊ ေမာဟဂတိ၊ ဘယာဂတိ စတဲ့ အဂတိ ေလးပါး နဲ႕ ကင္းလြတ္ၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တရားမွ်တမႈတခုတည္းဘက္ကသာ ရပ္တည္တဲ့ တရားဥပေဒ အတိုင္း ျဖစ္ရမွာေပါ့ ဆိုတာကို အေျခခံ စဥ္းစားမွသာ ျပႆနာကို အလံုးစံု ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ (Citizenship Law)

တရားဥပေဒ အတိုင္းပဲ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုခဲ့ေတာ့ လက္ရွိ တည္ဆဲျဖစ္ေနတဲ့ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚ လာပံု နဲ႕ သူရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကို ပထမဦးဆံုး ဆန္းစစ္ဖို႕ လိုလာပါတယ္။ ဒီသေဘာဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ က ျမန္မာ/ႏိုင္ငံျခားသား ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ေျပာတိုင္း ေထာက္ျပေလ့ရွိတဲ့ သေဘာပါပဲ။

၁၉၇၈ မဆလ အစိုးရ ေခတ္ မွာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ျဖစ္လာမယ့္ ဥပေဒၾကမ္း ကို အဓိက ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးေရးဆြဲခဲ့တယ္လို႕ မဆံုးခင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ရဲ႕ ဧရာဝတီ (၂၀၀၉) ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခန္းအရဆို ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အတြက္ အလိုအလ်ာက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ကိစၥ ကို သူ (ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္) ရယ္၊ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ ရယ္၊ ဦးစံသာေအာင္ ရယ္ အဓိက ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသား သေဘာ အလိုအေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသား အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ က (၁၈) ရာစုေခတ္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္မွာ ထုတ္ျပန္ဖူးခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္တမ္းကို အေျခခံဖို႕ ပထမ အၾကံျပဳခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါကို ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က တအားေစာလြန္းတယ္လို႕ ျမင္လို႕ (၁၉) ရာစု ၿဗိတိသွ် စ အဝင္ ကိုလိုနီ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကို အေျခခံၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသား အျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ခြင့္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ေရးဆြဲခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဆိုတဲ့ ပညာရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ပညာ၊ ဥာဏ္ ကို စာေရးသူအေနနဲ႕ အျငင္းပြားစရာမရွိပါ။ သူတိုရဲ႕ သမာဓိ ကို လည္း ေနာက္ခံ အေျခအေန၊ အေနအထားေတြေၾကာင့္ ေထာက္ျပခ်င္ရင္ ေထာက္ျပလို႕ရေပမယ့္ ခုအခ်ိန္မွာ မေထာက္ျပလိုပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ေရွးရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္ေနလာခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ တျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥကို ႏွစ္ေယာက္တပိုင္းနဲ႕ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တဲ့ ပံုစံ၊ ျဖစ္စဥ္၊ သေဘာကို ေမးခြန္းထုတ္ဖို႕ လိုတယ္..၊ ျပန္လည္စီစစ္ဖို႕ လိုတယ္.. လို႕ ယူဆပါတယ္။

(၁၉၈၂) ႏိုင္ငံသားဥပေဒ နဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပါ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သေဘာကို ဥပေဒ သေဘာ၊ ဥပေဒပညာ ရႈေထာင့္ က သံုးသပ္ရင္လည္း လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးကတည္းက ျပ႒ာန္း သံုးစြဲလာခဲ့တဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ပါ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းအရ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရ အာဏာပိုင္ တသေဘာတည္း အလိုက် အမ်ိဳးမ်ိဳး လိုသလို ပံုေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေန မႈ၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခံၿပီး ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ေစတဲ့ ဥပေဒ ရဲ႕ အားနည္းၿပီး လိုသလို စီမံ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရေနမႈ၊ ဗမာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာမွာ တရားဝင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ထိုး သေဘာတူညီထားတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး နဲ႕ ကေလး အခြင့္အေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႕ လက္ရွိတည္ဆဲ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ နဲ႕ အေျခခံဥပေဒ ပါ အခ်က္အလက္ေတြဟာ သဟဇတ မျဖစ္ (Conflict) ျဖစ္ေနတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

[စကားခ်ပ္ - ဥပေဒ ရႈေထာင့္ က သံုးသပ္မႈ ကို ရည္ညႊန္းပါ ဥပေဒ ပညာရွင္ ဦးေအာင္ထူး ရဲ႕ ေဆာင္းပါး (ညႊန္း-၂) နဲ႕ ဘီဘီစီ ေဆြးေႏြးခန္း (ညႊန္း-၃) တြင္ ဆက္လက္ရႈပါ။ ေမြးရာပါ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံ သေဘာအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ (၁၅-၁) (ညႊန္း-၄) မွာ ဆက္လက္ ေလ့လာပါ။ ေမြးရာပါ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ကို အမ်ားျပည္သူ႕ေရးရာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာ အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ (၂၄-၃) (ညႊန္း-၅) မွာ ရႈပါ။ ကုလသမဂၢ ကေလးအခြင့္အေရး ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၇-၁) (ညႊန္း-၆) မွာ ၾကည့္ပါ။]

စာေရးသူ တဦးတည္း အျမင္အရ အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ အားနည္းမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ မွာ သေဘာတူထားတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္း ကတိကဝတ္ေတြနဲ႕ လက္ရွိျပည္တြင္း ဥပေဒေတြ ကိုက္ညီမႈ မရွိမႈ ျဖစ္ေနတာတြကို လက္ရွိ အစိုးရ နဲ႕ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ျပဳျပင္မႈေတြကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုအတြင္းမွာ လုပ္သင့္တယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။

ခုေလာေလာဆယ္အေနနဲ႕ကေတာ့ လက္ရွိ အစိုးရ နဲ႕ ရခိုင္/ျမန္မာ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ား လည္း သေဘာတူ ထားတဲ့ ကိုလိုနီစျဖစ္မႈ (၁၈၂၄-၂၆ CE) နဲ႕ အတူ ဘဂၤါလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ) အမ်ားအျပား လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာ နဲ႕ တည္ဆဲ (၁၉၈၂) ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ အရ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမယု နယ္ျခား ေဒသမွာ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့တဲ့၊ တနည္းအားျဖင့္ ၁၉၄၈ မတိုင္မီ (ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း) ဗမာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကို ဝင္ေရာက္ အေျခခ် လာခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ရဲ႕ လက္ရွိ မ်ိဳးဆက္ေတြကို ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ေပးျခင္းျဖင့္ ဒီရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္း သင့္တယ္လို႕ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာမႈ (Return of Rohingyar Refugees from Bangladesh)

အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလို ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိသူေတြကို ႏိုင္ငံသား ေပးေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႕ အၾကံျပဳေတာ့ (အထက္မွာ ေဆြးေႏြတင္ျပခဲ့သမွ် ေခါင္းစဥ္ေတြကိုလည္း လက္မခံႏိုင္တဲ့) လူတခ်ိဳ႕က စာေရးသူအေပၚ အျမင္တမ်ိဳး ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒ သေဘာ မဟုတ္ဘဲ အျခား ျမင္လြယ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ တခုေပးရရင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို အစဥ္အဆက္ ဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ ယခင္ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ဗမာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရေတာ့ တဘက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွာ ဒုကၡသည္ အေနနဲ႕ ခိုလံႈ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း သေဘာတူၿပီး လႈဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက စီစစ္ၿပီး ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ရတာဟာ ယခင္ စစ္အစိုးရေခတ္တေလွ်ာက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ လို ဆိုပါရေစ။

ဥပမာ ဆိုရရင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၊ ၂၂၊ ၃၀) ရက္ ထုတ္ စစ္အစိုးရ အဂၤလိပ္ သတင္းစာ “The New Light of Myanmar” မ်ားပါ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ မ်ား အရ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ က ေန ၁၉၉၆ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႕အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၁၉၈,၄၃၅) ေယာက္ကို ကရင္ေခ်ာင္း ျပန္ လည္ လက္ခံေရး စခန္းအပါအဝင္ အျခား ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းေပါင္းစံု ကေန ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

[စကားခ်ပ္ - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့မႈကိုလည္း ဘီဘီစီ သတင္းတပုဒ္ (ညႊန္း-၇) တြင္ နမူနာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။]

ပညာ၊ လူမႈ၊ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား (Education, Social and Economics Development Programmes)

အခု ေမယုနယ္ျခားေဒသမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသား ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႕ အျခား ဌာေနတိုင္းရင္းသား ရခိုင္ အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစု ေတြ အတူယွဥ္တြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႕၊ အနာဂတ္မွာ အတူေန လူမ်ိဳးကြဲ အုပ္စုခ်င္း ပဋိပကၡ ေတြ နည္းဖို႕က ပညာေရး၊ လူမႈေရး နဲ႕ စီးပြားေရး တေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွ ျဖစ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ၊ မိတ္ေဆြ မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံေတြက ေထာက္ပံ့ မႈေတြ နဲ႕အတူ လူမ်ိဳး/ဘာသာ မခြဲ အစိုးရ၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက သမာသမတ္က်က် ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာကို ခု လက္ရွိ သမၼတလည္း သေဘာတူတယ္လို႕ သူရဲ႕ ဗြီအိုေအ အင္တာဗ်ဴး အရ ယူဆရပါတယ္။

အရင္ေခတ္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ က်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္ ခံယူခြင့္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခြင့္၊ ကေလးမီးဖြားခြင့္၊ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႕သတ္ စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ျပည္မက ရာဇဝတ္သားေဟာင္းေတြကို အဲ့ေဒသေတြမွာ စံျပေက်းရြာဆိုၿပီး အတင္း တည္ေထာင္၊ ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးစံု ပံုေအာေပး၊ အစိုးရ အရာရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ေခ်ာင္းေပါက္ မတတ္သြားၿပီး မညီမွ်တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႕ ရပ္ရြာေဒသ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္မႈေတြဟာ ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ကို မီးဆက္ေတာက္ေစတဲ့ သေဘာေတြသာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ လက္ခံသေဘာေပါက္ၿပီး လူ႕က်င့္ဝတ္၊ သိကၡာ ရွိရွိ၊ ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရ လူ႕အခြင့္အေရး ျပည့္ျပည့္ဝ နဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို လူမ်ိဳး/ဘာသာ ထည့္မစဥ္းစားဘဲ ႏွစ္ဘက္ စလံုး မွ်မွ်တတ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္မွ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေဒသ နဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဖန္တီးလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးအုပ္စုႏွစ္ခု သံသယေတြနည္း၊ အမုန္းေတြ ေလ်ာ့၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တိုးပြားလာေစဖို႕က လည္း ႏွစ္ဘက္ လူမႈေရး အသင္းေတြ (ဥပမာ - ရခိုင္ အသင္း၊ ဗမာ-မြတ္ဆလင္ အစည္းအရံုး) နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (ဥပမာ - RNDP) ေတြက ႏွစ္ဘက္အုပ္စု ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္း ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ လူထုပညာေပး ေဟာေျပာပြဲေတြ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ လိုပါတယ္လို႕ စာေရးသူအေနနဲ႕ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

အျခား ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနမ်ား (Other Related Matters)
လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇ နဲ႕ ရာဇဝတ္မႈ (Race, Genetic and Crime)

ဒီေခါင္းစဥ္ ထည့္ ေရး ရျခင္းဟာ လတ္တေလာ ရခိုင္ေဒသ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အစျဖစ္တဲ့ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးငယ္တေယာက္ကို သားမယားျပဳက်င့္၊ လူသတ္၊ ပစၥည္းယူ ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီးစ အခ်ိန္မွာ အဲဒီ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႕ စြပ္စြဲခံခဲ့ရတဲ့ လူမ်ိဳးကြဲ/ဘာသာျခား လူတစု နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူ အြန္လိုင္း မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ရဖူးတဲ့ “ကိုယ့္အိမ္လည္း လာေနေသးတယ္၊ အိမ္ရွင္ကိုလည္း ေစာ္ကား တဲ့ လူမ်ိဳး နဲ႕ ဒီလို အက်င့္ စရိုက္ဆိုးေတြ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးအႏြယ္ ေတြကို ဘာအတြက္မွ လက္သင့္ခံစရာ မလိုဘူး” ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္ စကားေၾကာင့္ပါ။

မွတ္ခ်က္ျပဳသူဟာ ဘယ္သူဆိုတာ အခု နာမည္ မေဖာ္ဘဲနဲ႕ သူရဲ႕ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး၊ ဝါသနာ နဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ကို ေဖာ္ျပရင္ကို လူအမ်ား ရိပ္မိႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသူကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ေဝဖန္ ရံႈ႕ခ် အျပစ္တင္လိုစိတ္မရွိဘဲ သူေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္ကိုသာ ဒီမွာ ရွင္းလိုတဲ့ အတြက္ ေယဘုယ် သေဘာအေနနဲ႕ သူဟာ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ လူအမ်ားအၾကား တိုင္းသိျပည္သိ ထင္ရွားတဲ့ (အြန္လိုင္း ထင္ရွားတာ မဟုတ္ပါ) ေခတ္ပညာတတ္ အမ်ိဳးသမီးတဦး ျဖစ္ပါတယ္လို႕ပဲ ဆိုပါရေစ။ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ျပဳခ်ိန္မွာ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးႀကီးဟာ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္နဲ႕ ဒီလို မွတ္ခ်က္မ်ိဳးျပဳမိတယ္ဆိုတာ ယံုမွား သံသယလည္း မရွိပါ။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္လည္း အထက္ပါ ရာဇဝတ္မႈ သတင္းကို ၾကားရေတာ့ ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလို အျဖစ္အပ်က္ဟာ စိတ္ခံစားမႈ တခုတည္းအရ လူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္ မွတ္ခ်က္ျပဳလို႕ ရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ဦးေႏွာက္မွာ ရွိတဲ့ အသိဥာဏ္နဲ႕ ဆင္ျခင္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ ေဝဖန္ မွတ္ခ်က္ျပဳမွ ျဖစ္မွာမို႕ပါ။ အေၾကာင္းက ကမၻာ မွာ ႏိုင္ငံတကာက လူမ်ိဳးစု ေတြ နဲ႕ ရာဇဝတ္မႈ ဆက္ႏြယ္မႈကို သိပၸံနည္းက် သုေတသနလုပ္ စာရင္း ေတြ ထုတ္ျပန္ေလ့လာၾကေပမယ့္ လူမ်ိဳး နဲ႕ ရာဇဝတ္မႈ ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈကို သက္ေသ သာဓက ေကာင္းေကာင္းျပစရာ မရွိတဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳး တမ်ိဳးကေတာ့ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခ ပိုရွိတယ္လို႕ တသမတ္တည္း ဧကံ ေကာက္ခ်က္စြဲလို႕မရလို႕ပါ။

ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ လူတဦးခ်င္း ကို ေလ့လာရာမွာလည္း ဒီလူဟာ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ေၾကာင့္ ဒီလိုရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့တာပါလို႕ မုခ် ေျပာလို႕ မရဘဲ သူ႕ရဲ႕ ပညာ အေျခခံ၊ ဘဝျဖတ္သန္းခဲ့မႈ မိသားစု ေနာက္ခံ အေျခအေန နဲ႕ ေနထိုင္ ႀကီးျပင္း ခဲ့ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ စတာေတြက ပို အဓိက က် တာ ေတြ႕ရလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ လိုက္မွာလည္း ဒီလို တသေဘာတည္းျဖစ္တဲ့ အဲဒီ လူမ်ိဳးစု ေနထိုင္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ ပညာရည္ ျမင့္မားမႈ၊ လူမႈ စီးပြား အေျခအေနေတြကသာ ရာဇဝတ္ျဖစ္ႏႈန္းနဲ႕ ပိုဆက္စပ္ ႏွီးႏြယ္ အက်ိဳး၊ အေၾကာင္းရွာ လို႕ ရလို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုေတာ့ကာ အထက္ပါ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ သူေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္ေစအံုးေတာ့ ဒါဟာ သူတို႕ လူမ်ိဳးအလိုက္ သေဘာလို႕ ယူဆလို႕ မရဘဲ လူတဦးခ်င္းသေဘာနဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အပါအဝင္ အစစ အရာရာ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင္လို႕သာ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ တႏွစ္က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မွာ ဂ်ပန္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ကို မုဒိမ္းက်င့္ လူသတ္ခဲ့တဲ့ (ကို) မင္းသိုက္ ဟာ ျမန္မာ လူမ်ိဳး နဲ႕ ဗမာႏိုင္ငံ တခုလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳတဲ့ သေဘာပါပဲ။ စာေရးသူ တဦးတည္း အျမင္ နဲ႕ သက္ေသ အေထာက္အထား ထပ္ျပရရင္လည္း ဗမာျပည္ က ႏွစ္စဥ္ ရာဇဝတ္ျဖစ္ပြားတဲ့ ႏႈန္းနဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ နဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္ တူ (သို႕) ဘာသာတူ အျခား အိမ္နီးခ်င္း နဲ႕ ကမၻာ့ အႏွံ႕အျပား ႏိုင္ငံေတြက ရာဇဝတ္ ျဖစ္ပြား ႏႈန္းေတြကိုသာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါလို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

အဲဒီလို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ျမင့္မားမႈ၊ လူမႈ၊ စီးပြား အခ်က္ေတြ ေၾကာင့္သာ ရာဇဝတ္ျဖစ္ႏႈန္း အနည္း/အမ်ား က သက္ဆိုင္တယ္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတခ်က္ ေထာက္ျပ လိုတာကေတာ့ ရာဇဝတ္မႈ သေဘာေတြမွာ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးရိုး၊ ဗီဇ နဲ႕ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးအစား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြဲျခားလို႕ မရေပမယ့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္ ကြဲျပားမႈကို အေျခခံ တဲ့ အစြဲေတြ၊ မုန္းတီးမူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့ အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ (Hate Crime) ကေတာ့ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ သိပၸံနည္းက် ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ ထားႏိုင္ေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ ေဒသ မြတ္ဆလင္ အေျခခ်မႈ(Muslim Settlement in Arakan State)

ဒီေခါင္းစဥ္ ထည့္ေရးရျခင္းက (၈၈) မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား တေယာက္ သူရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ သူတို႕ အဖြဲ႕ရဲ႕ ရခိုင္ေဒသ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြ တင္ထားတဲ့ အထဲက ေတြ႕မိတယ္ ဓာတ္ပံု တပံုေၾကာင့္ပါ။ အဲဓာတ္ပံုမွာ စစ္ေတြ ေဒသအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အရင္ ကုလား မုန္႕ မ်ိဳးစံု လုပ္ေပးေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ ေတြ ခု ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရလို႕ မုန္႕လုပ္မယ့္သူ မရွိေတာ့အတြက္ ေဒသခံ ရခိုင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို မုန္႕မ်ိဳးစံု လုပ္နည္း သင္တန္း ေပးမယ္ လို႕ ေၾကာ္ျငာထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ ဓာတ္ပံု ပါ။

ေဒသခံ ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြထဲက အေျခခံလူတန္းစားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးေတြ ရဖုိ႕၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာေတြ တတ္ကၽြမ္းဖို႕ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ေဒသခံ အစိုးရက ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ အဲ့ေဒသေတြမွာ ရာစုႏွစ္ေတြခ်ီ အေျခခ်ေနထိုင္ေနတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံသား မြတ္ဆလင္ ေတြမွာလည္း ဒီအခြင့္အေရးမ်ိဳး ခံစား ရရွိရပါမယ္။ တဘက္ကို ထမင္းအိုးတည္ေပးဖို႕ႀကိဳးစားခ်င္လို႕ အျခားတဘက္ကို ထမင္းအိုးခြဲတာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ သတိျပဳ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။

ဆိုခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံု က စာေရးသူ ကို အေတြးေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့အတြက္ မြတ္ဆလင္ ေတြ ရခိုင္ ေဒသ မွာ လာေရာက္ အေျခခ်ျဖစ္ပံု သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြထဲက အားလံုးလက္ခံႏိုင္မယ့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာနည္း အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ခ်ျပပါမယ္။

ရခိုင္/ျမန္မာ သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ားလည္း လက္ခံႏိုင္တဲ့ သေဘာအရဆိုရရင္ ရခိုင္ေဒသမွ မြတ္ဆလင္ ေတြ ကို ေလးမ်ိဳး ခြဲႏိုင္ပါတယ္။

(၁) အခု အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္တေကာင္း ဘဂၤါလီ အဆက္ ေမယူနယ္ျခားေဒသအေျခစိုက္ ရိုဟင္ဂ်ာက မြတ္ဆလင္ အုပ္စုတစု ျဖစ္ပါတယ္။

(စကားခ်ပ္ - စာေရးသူ လက္လွမ္းမီ နားလည္ သေလာက္ အခု ရခိုင္/ျမန္မာ သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ား ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ အျငင္းပြားေနတာဟာ လူမ်ိဳးနာမည္ နဲ႕ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးဆိုတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေပဒ အရ တရားဝင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိသူေတြ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း၊ ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရျခင္းကို ျငင္းေနၾကတာ၊ ကန္႕ကြက္ေနၾက မဟုတ္ဘူးလို႕ နားလည္ထားပါတယ္။)

(၂) ရခိုင္ ဘုရင္ မင္းေစာမြန္ (King Narameikhla) (၁၄၀၄-၁၄၃၄ CE) က ျမန္မာ (ဗမာ) ဘုရင္လက္ေအာင္က်ေရာက္ေနတဲ့ ရခိုင္ႏိုင္ငံကို ဘင္ေဂါလ္ နယ္ ဘဂၤါလီ ဆူလတန္ ဘုရင္ (Sultanate of Bengal) အကူအညီ နဲ႕ (၁၄၃၀ CE) မွာ ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ၿပီး ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမာက္ဦး မင္းဆက္ (၁၄၃၀-၁၇၈၄ CE) ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့လို ျပန္လည္ မထူေထာင္ႏိုင္ေသးခင္ (၂၄) ႏွစ္ၾကာ ဘင္ေဂါလ္ နယ္ ဆူလတန္ ဘုရင္ ဆီမွာ အေဝးေရာက္ ခုိလံႈ (Exile) ေနခဲ့ရပါတယ္။ ဆူလတန္ အကူအညီ နဲ႕ ရခိုင္နန္းဆက္ ျပန္ထူေထာင္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရခိုင္ႏိုင္ငံဟာ ဘင္ေဂါလ္ နယ္ ဆူလတန္ ဘုရင္ လက္ေအာင္ခံ မိတ္ေဆြ ပ႑ာ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ဆက္တည္ရွိေနခဲ့ရတဲ့အတြက္ ရခိုင္ဘုရင္ေတြဟာ ဗုဒၶ ဘာသာကိုးကြယ္ေပမယ့္ အစၥလာမ္မစ္ ဘြဲ႕ ေတြခံယူၾကၿပီး ဘင္ေဂါလ္ နယ္သံုး အစၥလာမ္မစ္ ဒဂၤါးေတြကိုလည္း ေငြေၾကးအေနနဲ႕ တရားဝင္ သံုးစြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို အေနအထားဟာ ဘင္ေဂါလ္ နယ္ ဆူလတန္ ၾသဇာခံ လက္ေအာင္က လံုးဝလြတ္ေျမာက္တဲ့ (၁၅၃၁ CE) အထိလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း အစဥ္အလာအရ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ရခိုင္ဘုရင္ေတြဟာ အစၥလာမ္မစ္ ဘြဲ႕ နာမည္ ခံယူတာေတြ ဆက္ရွိေနပါေသးတယ္။

ေျမာက္ဦးေခတ္မွာ မင္းေစာမြန္ ရခိုင္ကို ျပန္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစလို႕ အတူပါလာခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ဘုရင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အစဥ္အဆက္ ေနရာေကာင္း အမ်ားအျပား ရလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆိုခဲ့တဲ့ ေျမာက္ဦးမင္းဆက္ စတင္တည္ေထာင္သူ မင္းေစာမြန္ ရခိုင္ ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ရာမွာ ပါဝင္ အမႈေတာ္ ထမ္းခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္စစ္သည္ေတြရဲ႕ အဆက္ မြတ္ဆလင္ အုပ္စု က ခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား တမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕က လက္ရွိ ရမ္းျဗဲ ကၽြန္း(Ramree Island) မွာ အဓိက ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ရခိုင္ မ်ိဳးႏြယ္ အုပ္စု ထဲမွာလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရ ၿပီး ဌာေန တိုင္းရင္းသားလည္း အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီးျဖစ္တဲ့ ကမန္လူမ်ိဳးေတြပါ။
[ စကားခ်ပ္ - အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ကမန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သမိုင္းကို (ညႊန္း-၈) တြင္ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။]
(၃) ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမာက္ဦး မင္းဆက္ (၁၄၃၀-၁၇၈၄ CE) အတြင္းမွာပါ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ အုပ္စု -- သူတို႕က လက္ရွိ ေျမာက္ဦး နဲ႕ ေက်ာက္ေတာ္ မွာ အမ်ားစု ေနထိုင္ေနၾကပါတယ္။

(၄) ျမန္မာ (ဗမာ) ဘုရင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံကို ေနာက္ထပ္ နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ (၁၇၈၅ CE) မွာ အတူပါလာတဲ့ ဗမာဘုရင္ သစၥာေတာ္ခံ စစ္သည္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အဲ့ေခတ္ ျမန္မာ (ဗမာ) ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေျမဒူး နယ္က မြတ္ဆလင္ အုပ္စုတစု -- သူတို႕က အခု စစ္ေတြ ခရိုင္ (Sandoway District) မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

တလင္တမယား စနစ္ (Monogamy)

ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို အခု လူအမ်ား ေျပာၾကရင္ မယား အမ်ားႀကီး ယူတဲ့ ကိစၥ ပါလာတတ္တဲ့ အတြက္ ဒီေခါင္းစဥ္ကို ထည့္ေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Monogamy နဲ႕ သူနဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ Polygamy သေဘာမွာ ေဆြးေႏြး စရာ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သီးသန္႕ေဆာင္းပါး အေနနဲ႕ ေရးမွသာ ျပည့္စံု ႏိုင္မွာ ပါ။ ေအာက္မွာ တင္ျပ ထားတာက အက်ဥ္းခ်ံဳးပါ။

တလင္တမယားစနစ္ မဟုတ္ၾကတဲ့ (Polygamy) သေဘာဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ ခ်ည္းပဲ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာ့ အဝွမ္းက ေရွးေဟာင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (လူမ်ိဳး/ဘာသာစံု) အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Polygamy ရဲ႕ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ Polygyny (မယားၿပိဳင္) နဲ႕ Polyandry (လင္ၿပိဳင္) သေဘာ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ ကမၻာက လက္ရွိ ေခတ္သစ္မွာပါ ေရွးရိုးစြဲတဲ့ အေလ့အထေတြကို က်င့္သံုးဆဲျဖစ္ေနေတာ့ Polygamy ထဲက Polygyny (မယားၿပိဳင္) ကို လူမႈ ထံုးတမ္း အရ နဲ႕ တရားဥပေဒ အရ အမ်ားစု လက္ခံထားၾကပါတယ္။

လက္ခံျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္တိုင္း လိုက္က်င့္သံုးတာ မဟုတ္ပါ။ ေယဘုယ် သေဘာအေနနဲ႕ မြတ္ဆလင္ ကမၻာမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈေတြရဲ႕ (၁-၃ %) ရာခိုင္ႏႈန္း မွ်ကသာ မယားၿပိဳင္ယူထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး (Polygamous Marriages) ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစု ရွိတဲ့ တူရကီ၊ တူနီးရွား၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနား ႏိုင္ငံေတြမွာ ဆို တရားဥပေဒ အရ တလင္တမယား စနစ္ သာ က်င့္သံုးၿပီး Polygamy ကို တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဘာသာေရး ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြ လႊမ္းမိုးမႈကင္းတဲ့ ဆီကူလာ အာရပ္ တိုင္းျပည္ တခု ျဖစ္တဲ့ လယ္ဘႏြန္ ဆိုလည္း အလားတူပါပဲ။

တလင္တမယား စနစ္ (Monogamy) တရားဥပေဒ သေဘာ အရ မျဖစ္တာ၊ တနည္းအားျဖင့္ Polygamy ကို ဥပေဒ အရ ခြင့္ျပဳထားတာကလည္း မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံေတြ ခ်ည္းပဲလည္း မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ဆို စာေရးသူ တို႕ ဗမာျပည္မွာလည္း Polyandry (လင္ၿပိဳင္) ထားမႈကိုသာ တရားဥပေဒ အရ ကန္႕သတ္ထားၿပီး Polygyny (မယားၿပိဳင္) ထားမႈကို ဥပေဒ အရ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ (စကားခ်ပ္ - ဗမာ့ လူအဖြဲ႕အစည္းမွာ လူမႈထံုးတမ္း အရေတာ့ Polygamy (မယားၿပိဳင္/လင္ၿပိဳင္) ကို ရံႈ႕ခ်ပါတယ္။)

ဒါေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ နဲ႕ Polygamy ကို တြဲစဥ္းစားဖို႕ထက္ တိုင္းျပည္မွာ အားလံုးတေျပးညီ ျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရေအာင္ Polygyny (မယားၿပိဳင္) တရားဥပေဒ အရ ယူထားႏိုင္မႈ ကို ျပင္ဖို႕ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လုပ္ႏိုင္ရင္ တပါတည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘယ္ဘာသာဝင္မဆို ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တရား ဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာ က်င့္ၾကံ ရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ Polygyny (မယားၿပိဳင္) ယူထားႏိုင္မႈက ပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ဒီလို ဥပေဒ သေဘာနဲ႕ တားျမစ္ထားတာပါပဲ။ တပါတည္း မိမိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ၊ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝန္းမွာ တလင္တမယား စနစ္ (Monogamy) ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ေတြ ကို ပညာေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္စပ္တဲ့ ကိစၥတခုျဖစ္တဲ့ အသက္အရြယ္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ လက္ထက္မႈ (Child Marriage) ဟာလည္း Polygamy လိုပဲ ေရွးေဟာင္းေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး နဲ႕ လက္ရွိေခတ္ ေရွးရိုးစြဲ လူ႕အသိုင္းအဝန္းေတြမွာ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဓေလ့ တခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကမၻာနဲ႕ အဝွမ္း မွာ လက္ထပ္ႏိုင္တဲ့ အသက္ ကန္႕သတ္ခ်က္ တရားဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီး ကန္႕သတ္ ထားပါတယ္။

ဒီလို တရားဝင္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္တဲ့ အသက္ (Legal Marriage Age) နဲ႕ လိင္ ဆက္ဆံ ႏိုင္တဲ့ အသက္ (Legal Sex Age) ကို ဗမာျပည္မွာလည္း သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ မလိုတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း (Birth Rate)

ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ အၾကား ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းျမင့္မားေနမႈကိုလည္း လူေတြေျပာေလ့ရွိလို႕ ဒီေခါင္းစဥ္ကို ထည့္ေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္..။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ဘာသာေရး နဲ႕ ဆက္ႏြယ္တဲ့ ေရွးရိုးစြဲ အယူအဆအရ ေခတ္မီ ပဋိသေႏ ၶ တားဆီးေရး မွာ အားနည္းၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ ယံုၾကည္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ အရ စီရင္ ေရးသားခဲ့တယ္လို႕ဆိုတဲ့ ကုရ္အာန္က်မ္းမွာ ပဋိသေႏ ၶတားျခင္း (Contraception) ဟာ အျပစ္ (Sin) ျဖစ္တယ္လို႕ တိတိက်က် ဆိုထားတာမရွိပါ။

အျခားဘာသာ အယူဝါဒေတြမွာလည္း ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထ ရွိတဲ့ ဘာသာတရား အဆံုးအမ ကို အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ က်င့္သံုးပံုေတြမွာ ေရွးရိုးစြဲ နဲ႕ ေခတ္မီ သူေတြအၾကား ဝိဝါဒကြဲေနတဲ့ သေဘာသာျဖစ္ပါတယ္။

ေယဘုယ် သေဘာ အေနနဲ႕ ကမၻာ အႏွံ႕က မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံေတြဟာ သူတို႕ အမ်ားစု အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံတဲ့ အစၥလာမ္ အယူအဆ ပညာရွင္ႀကီးေတြ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေခတ္မီ ပဋိသေႏ ၶတားျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အခ်က္ (၃) ခ်က္ ကန္႕သတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြဟာလည္း ျဖစ္သင့္တဲ့သေဘာေတြျဖစ္တဲ့ (၁) ပဋိသေႏ ၶတားျခင္းဟာ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ စလံုးရဲ႕ သေဘာ ဆႏၵ ျဖစ္ရမယ္။ (၂) ပဋိသေႏ ၶတားတဲ့ နည္းလမ္းေၾကာင့္ တသက္လံုး မ်ိဳးမပြားႏိုင္ ျမံဳသြာတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရဘူး။ (၃) ပဋိသေႏ ၶ တားဆီးျခင္းေၾကာင့္ လူ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို အသက္ အႏၱရာယ္ ထိ ခိုက္မႈ မရွိေစရဘူး၊.. ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ ေခတ္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ တရားမဝင္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို တရားဝင္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ မေပးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ နည္းဟာ လူသားရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ရာ ေရာက္ၿပီး လူသားျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႕က်င္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ အႀကီးႀကီးနဲ႕ နာမည္ဆိုးတာသာ အဖတ္တင္ခဲ့ၿပီး တကယ္ သူတို႕ရဲ႕ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သလားဆိုတာလည္း ထိေရာက္ေအာင္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူတို႕ ေနေနတဲ့ ေဒသ ဗမာျပည္ထဲမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္၊ မီးဖြားခြင့္ မရေတာ့ ခိုးၿပီး လက္ထပ္ေပါင္းသင္း၊ ကိုယ္ဝန္ရတဲ့အခ်ိန္ အာဏာပိုင္ေတြသိေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္ ထြက္ေျပး၊ ဟုိက ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ဆက္ေနထိုင္၊ ကေလးေမြးရင္းနဲ႕ လူဦးေရ က မ်ားလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ မိမိႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ ျပန္လက္ခံရမွာသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုး မိမိ ႏိုင္ငံမွာပဲ လူဦးေရးမတန္တဆ တိုးပြားလာတာသာ အဖတ္တင္က်န္ရစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ အျခား ကမၻာ့အႏွံ႕အျပားက ဆင္းရဲတဲ့ မြတ္ဆလင္ တိုင္းျပည္ေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ လူ႕သိကၡာ လူ႕က်င့္ဝတ္နဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေခတ္မီတဲ့ သားဆက္ျခား ပညာေပးေရး၊ လိင္ ပညာေပးေရး ေတြကို ေဖာ္ဆာင္၊ ပဋိသေႏ ၶတားဆီးေရး နည္းနာ ေတြကို သင္ၾကားျပသ ပညာေပးရင္းနဲ႕ ဘာသာေရးအရလည္း တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းကို ထိန္းႏိုင္ပါတယ္။
ဗမာႏိုင္ငံသား မြတ္ဆလင္ မ်ား (Burmese-Muslim)

ယခု ဗမာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူမ်ိဳး/ဘာသာ မတူသူ အုပ္စုေတြ အၾကား တိုးပြားေနတဲ့ သံသယ ေတြ အမုန္းေတြကို ပေပ်ာက္ဖို႕က လက္ရွိ ဗမာျပည္မွာေနထိုင္ေနတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံသား မြတ္ဆလင္ မ်ားရဲ႕ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံု နဲ႕ ခံယူခ်က္ မွန္ဖို႕လည္း လုိပါတယ္။ ေရွးဘိုးဘြားအဆက္က ဘယ္လူမ်ိဳးက ဆင္းသက္လာခဲ့ပေစ လက္ရွိ ဗမာႏိုင္ငံသား အေနနဲ႕ ေနထိုင္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္မ်ား (ရိုဟင္ဂ်ာ၊ အျခား ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္တဲ့ အိႏၵိယ၊ အာဖဂန္၊ အာရပ္၊ ပါရွန္ အႏြယ္အားလံုး) ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ ကို မိမိကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလံုး မွာ တိုးပြားရွင္သန္ေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ဒီ အမ်ိဳးသားေရးဟာ အမ်ိဳး/ဘာသာ/သာသနာ ဆိုတဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ အေပၚမွာ အေျခမခံဘဲ က်ယ္ျပန္႕တ့ဲ ႏိုင္ငံသား အားလံုး၊ လူမ်ိဳး/ဘာသာ အားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုး သေဘာေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ တိုင္းျပည္ ခ်စ္စိတ္ အေပၚ အေျခခံ ျမင္ႏိုင္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ဒီလို ျမင္ႏိုင္ဖို႕၊ ဒီလို အားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၊ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ/တိုင္းျပည္ ခ်စ္စိတ္၊ ႏိုင္ငံ/တိုင္းျပည္ခ်စ္ေရး သေဘာကို ျမန္မာ အပါအဝင္ အျခား တိုင္းရင္းသားအားလံုးနဲ႕ ဗမာႏိုင္ငံသား၊ ဗမာႏိုင္ငံဖြား တရုတ္ေတြမွာလည္း ျမင္ႏိုင္၊ ခံယူက်င့္ၾကံႏိုင္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ေနာက္တခုက ဗမာ-မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝန္းအေနနဲ႕ အျခား မြတ္ဆလင္ မဟုတ္သူေတြၾကား မွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အထင္ျမင္လြဲမွား သံသယ ရွိေနမႈေတြ၊ မသိနားမလည္လို႕ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အစၥလာမ္ ဝါဒ ကို ေရာေထြး အထင္မွား၊ အျမင္မွားျဖစ္ကာ အစၥလာမ္ အေၾကာက္ ေရာဂါ (Islamophobia) ဝင္ေနသူမ်ားကို အျပစ္လို႕ တထစ္ခ် မသတ္မွတ္၊ မျမင္ဘဲ အစၥလာမ္ ဘာသာ နဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ မပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပတဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ အေျခခံ ဗဟုသုတ၊ အျမင္ ဖလွယ္ပြဲေတြ၊ ကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရဖို႕ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ ႕တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က အစၥလာမ္ ဘာသာေရး သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ေရွးရိုးစြဲ လူတစု နဲ႕ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕က ျပင္းထန္တဲ့ ေရွးရိုးစြဲ အယူဝါဒ ေတြ မသင္ၾကားႏိုင္ေစဖို႕၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုးပြားေစတဲ့ သေဘာေတြ မေဟာေျပာႏိုင္ေစဖို႕ကိုလည္း ဗမာ-မြတ္ဆလင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အပါအဝင္ ဘာသာေပါင္းစံု ပါဝင္တဲ့ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘာသာေရး သင္တန္းေက်ာင္းေတြကို ေလ့လာဖို႕ ဖိတ္ေခၚၿပီး ေခတ္မီ လြတ္လပ္၊ မွ်တ၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႕ အညီ စစ္မွန္တဲ့ ဘာသာေရး စာေပ သက္သက္ သင္ၾကားေနတာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ သာသနာ ကို အဓမၼ သေဘာနဲ႕ ျဖန္႕ျဖဴးဖို႕ (Islamisation) သင္ၾကားေပေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေရွးရိုးစြဲ ျပင္းထန္တဲ့ သေဘာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတရားေတြ လံႈ႕ေဆာ္ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း သက္သက္ျပဳႏိုင္ဖုိ႕လိုပါတယ္။


ႏိုင္ငံတကာက ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာလည္း စာေရးသူ ေထာက္ျပသလို သက္ဆိုင္ရာ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝန္း (Muslim Community) နဲ႕ အစိုးရ၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဘာသာစြဲျပင္းထန္မႈေတြနည္းေအာင္၊ ဘာသာေရး အမည္ခံ အစြန္းေရာက္၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဝင္ေရာက္ စိမ့္ဝင္ လႈပ္ရွားခြင့္မရေအာင္ ကာကြယ္တာဆီး ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ စာေရးသူ ေလ့လာ သံုးသပ္မိတဲ့ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရခိုင္ေဒသ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈေတြရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတခုျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ နဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚ စာေရးသူ တဦးတည္းရဲ႕ အျမင္၊ သေဘာထား နဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
နိဂံုး (Conclusion)

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ စာေရးသူတို႕ရဲ႕ ဗမာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေမွာင္ထုဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ အေနအထား အခ်ိန္ကေန အလင္းကို ခုမွ စ ဝင္လာတာနဲ႕ သေဘာတရားခ်င္း တူေနပါတယ္။

အလင္းကို ဝင္ခါစ အခ်ိန္မွာ မ်က္စိေတြ က်ိန္းႏိုင္ပါတယ္။ အလင္းဒဏ္က လူအမ်ားစုရဲ႕ အျမင္ေတြကို စူးရွ ထိခိုက္ စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အရာရာဟာ အရိုးစြဲ ေနသားတက် ျဖစ္ေနတဲ့ သမာရိုးက် စိတ္၊ စဥ္းစားပံု၊ အေတြးအေခၚ ေတြ နဲ႕ အံမဝင္ခြင္ မက် ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနကို မလိုလားအပ္တဲ့ သေဘာ အေနနဲ႕ မရႈျမင္ဘဲ အက်ိဳးသင့္၊ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ၿပီး လက္ခံသင့္တဲ့ အရာေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႕အတူ လက္ခံႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္လွ ပါတယ္” ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္ကိုလည္း နားလည္လက္ခံႏိုင္ေပ မယ့္ ေခတ္သစ္ ကမၻာရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေနေတြနဲ႕ အလိုက္သင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ ႏိုင္စြမ္း မရွိဘဲ ႀကိဳတင္ ေကာက္ခ်က္၊ အစြဲ၊ မယံုၾကည္မႈ၊ သံသယ၊ ရန္ၿငိိဳး၊ အမုန္း၊ စစ္ပြဲ ေတြ နဲ႕သာ ဒီလို အေျခအေနသစ္နဲ႕ သေဘာေတြကို တုန္႕ျပန္ခဲ့ၾကရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈက ပိုလို႕ အေရးႀကီးပါတယ္ လို႕ပဲ ဆိုပါရေစ ခင္ဗ်ာ။

လူရဲ႕ အေပၚယံ အေရျပား အေရာင္ အေသြးနဲ႕ သြင္ျပင္ ကြဲျပား ျခားနားမႈေတြ နဲ႕ ေနာက္ခံ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လူမႈ႕ အလႊာ ကို မၾကည့္ဘဲ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱ နဲ႕ အရည္အခ်င္းရွိမႈကိုသာ အဓိက စဥ္းစားျပီး ရႈျမင္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ေနရာေပးတတ္တဲ့ လြတ္လပ္၊ မွ်တ၊ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ အနာဂတ္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ရခိုင္ ရိုးမ၊ ပဲခူး ရိုးမ၊ ရွမ္းရိုးမ ေတာင္တန္းႀကီးေတြရဲ႕ၾကား ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းပါးမွာ လူအမ်ားစု ျမန္မာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္ အပါအဝင္ အျခား လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား နဲ႕ လူမ်ိဳးကြဲ ႏိုင္ငံသား တရုတ္၊ အိႏၵိယ အႏြယ္ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြဟာ လူမ်ိဳး/ဘာသာ မခြဲ ေသြးစည္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ညီအကို၊ ေမာင္ႏွမ အရင္း စိတ္ဓာတ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံကို အရင္းတည္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညစာကို အတူတကြ ခ်ိဳၿမိန္စြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ အျမန္ဆံုး ရပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
၁၈ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၁၂
ရည္ညႊန္း။ ။
1. ၿငိမ္းခ်မ္းေအး၊ “ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဆင္ျခင္စရာ”http://moemaka.com/?p=24166
2. ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)၊ “ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာ”၊ ေခတ္ေမာင္း စာေစာင္၊ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၃)၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။
3. ့ဘီဘီစီ ျမန္မာ့အေရး ကမာၻ႕အေရးေဆြးေႏြးခန္း၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။
4. The Universal Declaration of Human Rights: http://www.un.org/en/documents/udhr/
5. International Covenant on Civil and Political Rights: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
6. International Covenant on the Rights of the Child: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
7. Rohingya refugees return to Burma: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/221775.stm
8. ေမာင္ဆႏၵ(လယ္ေ၀း)၊ ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စု သမိုင္း၊ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္စာေပတိုက္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။
ကိုးကား။ ။
• Dr. Francis Buchanan-Hamilton, M.D., “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire”, Asiatic Researches 5 (1799), Page 219-240. Republished: University of London (UL), School of Oriental and African Studies (SOAS) Bulletin of Burma Research, Vol. 1, No., 1, Spring 2003.
• Leider, Jacques P: "Interview: History Behind Arakan State Conflict", by The Irrawaddy, July 9, 2012.
• Dr. Aye Kyaw: “An Historian Looks at Rohingya”, by The Irrawaddy, October 7, 2009.
• Yegar, Moshe, “Between integration and secession: The Muslim communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma / Myanmar”, Lanham, MD: Lexington Books, p. 23-24, 2002, ISBN: 0739103563.
• Dr. Aye Chan, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), University of London (UL), School of Oriental and African Studies (SOAS) Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No., 2, Autumn 2005.
• The New Encyclopedia of Islam (2002), AltaMira Press, ISBN 0-7591-0189-2
• Burma Press Summary, 1996, May, From the Rangoon “The New Light of Myanmar”, Compiled for the Burma Studies Group by Hugh C. MacDougall, Published by the Center for East Asian and Pacific Studdies, University of Illinois.
• Burma’ Citizenship Law, 1982: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f71b.html
• ျမန္မာ့စြဲစံုက်မ္း၊ အတြဲ (၉)၊ အပိုင္း (က)၊ စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၆၄၊ ပဌမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၈၉)။
(ဘေလာ့မ်ား ၊ ဖိုရမ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုပါက အစ အဆံုး ေဆာင္းပါး တပုဒ္လံုး အပိုင္း (၁+၂ + ၃) ေဖာ္ျပႏိုင္မွသာ ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ တခ်ိဳ႕တည္းကြက္ ေဖာ္ျပပါက စာေရးသူ ရဲ႕ ဆိုလိုရင္း တင္ျပခ်က္ကို စာဖတ္သူ ပံုေဖာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ေခါင္းစဥ္ တခ်ိဳ႕တည္းကြက္ ေဖာ္ျပျခင္းကို လံုးဝ ခြင့္မျပဳပါ။)
14 comments :

 1. Anonymous said... :

  ေဆာင္းပါးက ရွည္လြန္းျပီး လုိရင္းမေရာက္ပါ။
  လုိတုိရွင္း စာဖတ္သူကို ဘာဆုိလုိသည္ကုိ ထိထိမိမိေပးနုိင္ေအာင္ ေရးေစလုိပါသည္။
  က်မ္းျပဳေနျခင္း မဟုတ္ဆုိသည္ကုိ သတိရွိေစလုိပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ဗမာႏိုင္ငံသမိုင္းကို အေျခခံ အဆင့္ ေလ့လာဖူးသူဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြဟာ အျပည့္အဝ ႏိုင္ငံသားေတြ အဆင့္သာမက ဌာေန တိုင္းရင္းသားပါ အသတ္မွတ္ခံခဲ့ရဖူးတယ္ဆိုတယ္ကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ အလြယ္ဆံုး အေထာက္အထားျပရရင္ စာေပဗိမာန္ ၁၉၆၄ ပဌမအႀကိမ္ထုတ္ ျမန္မာ့ စြဲစံုက်မ္း အတြဲ (၉)၊ အပိုင္း (က)၊ စာမ်က္ႏွာ (၈၉) ပါ “ေမယုနယ္ျခားခရိုင္” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ မယူေတာင္တန္းကို ဗဟိုျပဳတဲ့ မယူျမစ္ နဲ႕ နတ္ျမစ္ၾကား ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူအမ်ားစု (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား နဲ႕ အျခား ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ခမီြး တိုင္းရင္းသားေတြ အေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  What are you talking about? This book never mentioned these bangali are burmese citizen, this book merely mentioned bangali were staying there. NEVER EVER said that bangali were burmese citizen nor burmese ethnic group. Don't mislead the unsuspected readers and DON'T give false hope to those bangali.

 1. Anonymous said... :

  ဘယ္သူေတြ ဘာေတြဘဲေၿပာေၿပာ ဘယ္လိုအၿမင္ဘဲရွိရွိ ၊ အဓိက ကေတာ့ ၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမွန္ရင္ ၊ အမိႏုိင္ငံကို ကာကြယ္ ရမဲ့တာ၀န္ ရွိတယ္ေလ ၊
  ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာဆိုတာ ၊ ဒုတိယ အဆင့္ပါ၊၊
  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာေန ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာေမြးၿပီး ၊ အေရွ့အလယ္ပိုင္း လိုၿဖစ္ဖို.ေတာင္းဆိုေနတယ္ဆိုရင္ေတာ.၊
  ဘယ္ေတာ.မွၿဖစ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလိုၿဖစ္ခ်င္ရင္ အဲဒီမွာေၿပာင္းေနလို.ပဲ အႀကံၿပဳပါရေစ၊
  ဒီရုိဟင္ဂ်ာေတြက ၿပင္ပမူဆလင္ႏုိင္ငံေတြ ေထာက္ပံ့မူယူၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ၿပည္နယ္ကို ခြဲထုတ္ဖို.ႀကိုးစားေနႀကတာကို၊ ႏုိင္ငံသားတိုင္း ကာကြယ္ရမယ္.တာ၀န္ရွိပါတယ္၊

 1. Unknown said... :

  ဤစာကို ေရးသားသူသည္ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးေလးစားပါသည္။ သမာသမတ္လည္း က်လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသျဖင့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ေမးလိုပါသည္။ ၁။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ လူႀကီးမင္းအား ဘူးသီးေတာင္ သို႕မဟုတ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕သ္ု႕ သြားေရာက္ေနထိုင္ေစပါက ေနႏိုင္မည္ သို႕မဟုတ္ မေနႏိုင္မည္။ ။ ၂။ ယေန႕ ကမၲာတလႊားျဖစ္ပြားေနေသာ အစြန္းေရာက္ အစၥလမ္ အခ်ိဳ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မည္သို႕ေျဖရွင္းသင့္သည္ ။ ၃။ ႏီုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံသားလူမ်ားစု၏ စိတ္ခံစားမႈျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒသမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးရႈေထာင့္ျဖင့္ ၾကည္႕သင့္ သည္ သို႕မဟုတ္ မၾကည္႕သင့္သည္။ ေ ေလးစားစြာျဖင့္

 1. Anonymous said... :

  ဘင္ဂလား အလုပ္သမားလူသစ္ တေယာက္ စင္ကာပူ လာဖို႕ စင္းေဒၚလာ ေျခာက္ေထာင္ ေလာက္ကုန္ပါတယ္
  ေရႊေတြကအလြန္ဆုံး ေလးေထာင္ ေလာက္ပဲ ဘယ္ဘကုန္းအစိုးရမွ စီစဥ္မေပးပါ က်ေတာ့အလုပ္မွာ ဘေတြခ်ည္းပဲ
  မေလး ကဘင္ဂလား ကိုတရားဝင္ပါမစ္မေပးေတာ့ပါၾကာပါပီ အေရွအလယ္ပိုင္းကလစာမေကာင္းပါ ဂ်ပန္ ကိုရိယား
  မွာမရွိပါ .စာေရးသူက ဘင္းဂလားျမန္မာျပည္မလာဘူးဆိုလို႕ ေလွစီးတဲ.သူေတြလည္းဘင္းဂလားကပဲ အဖမ္းခံရယင္
  ဗမာျပည္ကလို႕ငိုျပမယ္
 1. Anonymous said... :

  ၿမန္မာမူစလင္မ်ား ေက်းဇူးမကန္းက်ပါနဲ ၊ ရုိဟင္ဂ်ာဟာကို႔လူမ်ိဳးကို႔တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ တာကို ကမာၻကသိေအာင္ထေၿပာႀကပါ ၊ မဟုတ္ရင္ေတာ႔ နိုုင္ငံကို ေက်းဇူးကန္းတာပဲလို႔သတ္မွတ္ရမွာပဲ...

 1. Anonymous said... :

  စာေရးသူအေနနဲ ့ေဖၚျပထားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေတြရဲ ့စရိုက္နွင့္ ဗီဇကို အဲ့ဒီ့ေဒသမွာ သြားေရာက္ေနထုိင္ၿခင္းျဖင့္ ရရိွလာေသာ ဗဟုသုတကို ျပန္လည္ ၿဖန္ ့ေ၀ပါက ပိုျပီးလက္ေတြ ့က်ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဘဂၤါလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ေတြရဲ ့စာသင္ေပးေသာ ဆရာပါ သတ္သည့္ စရိုက္္ကုိ အသက္နွင့္ရင္း၍ ရရိွလိုက္ပါက မူရင္းေနထိုင္သူ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကို စာနာလာပါလိမ့္မည္။
  ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  I waiting and read his ( Nyain Chan Aye) post. I know he is not stand on side of Myanmar Country and Myanmar people. Since last "Sait Martin" Island issue.

 1. Anonymous said... :

  Nyein Chan Aye,

  I have a question to you. Are you a Bingali or a Muslim? Because you cover the truth of the real situation in Rakhine. I think if you are pure Myanmar citizen and also a patriot, you will not write this kind of article.

 1. Unknown said... :

  ေလးစားပါသည္ Anonymous ခင္ဗ်ား

 1. Anonymous said... :

  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲ့ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျမန္မာျပည္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ ေပးရန္အလိုမရွိပါ။ စာေရးသူေျပာသလိုပဲ အလယ္အလတ္က်က်ပဲေတြးေတြး ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ေတြးေတြး သည္ႏိုင္ငံမွာေပးေနရန္ အလိုမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရခိုင္လူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားေတာ့စစ္စစ္ပါပဲ။

 1. Anonymous said... :

  လက္သင္႔မခံပါ

 1. honey said... :

  စာေရးသူစာမ်ားမ်ားဖတ္ေနသည္ကိုအျငင္းမပြါးပါ။
  စာအုပ္တိုင္းကသမိုင္းေၾကာင္းမွန္ကန္မွဳရွိမရွိမ
  သိႏိုင္သလို
  ရိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္ေတြေရးေသာေဆာင္းပါးကိုဖတ္ျပီး
  လိုရာဆြဲေျပာေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
  စာဖတ္တိုင္းအမွန္တရားကိုမျမင္ႏိုင္ပါ...ရိုဟင္ဂ်ာ
  အေ၇းကိုသာဦးစားေပးေနသည္။အဓိကရခိုင္ေဒသမွာ
  အၾကမ္းဖက္ခံေနရတဲ႔အိုးအိမ္စည္းစိမ္နဲ႔ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ
  ရဲ႕ဘ၀ကိုေတာ႔လူသားခ်င္းမစာနာေပးပဲ
  တဖက္သတ္ေျပာဆိုေနတာ
  အၾကမ္းဖက္သူကအျပစ္မဟုတ္ပဲ
  အၾကမ္းဖက္ခံရသူကလူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတယ္ဆိုတဲ
  ႔ေခါင္းစဥ္ကိုတပ္လိုက္တာ
  တကယ္တည္းခြဲျခားေနတာအစၥလာမ္ေတြပဲမို႔လား။
  ဗုဒၵဘာသာအၾကမ္းဖက္ဆိုတာမရွိဘူး။
  ဘယ္ရာဇ၀င္မွာမွ
  မရွိခဲ႔ဘူး။ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မယ္ဆိုရင္ျမန္မာျပည္မွာ
  ဗလီေက်ာင္းေဆာင္ေတြဘယ္ထားမလဲ...
  အဓိကအၾကမး္ဖက္ျပီးနယ္လုေနမည္႔အစားႏိုင္ငံသားျဖစ္ေ၇းကိုေတာင္းဆိုရာမွာလည္းအၾကမ္းဖက္နည္းကို
  မသံုးပဲျငိမ္းခ်မ္းစြာညွိႏွီဳင္းေျဖရွင္းရမည္ကိုမီးေမာင္းမထိုးပဲ
  အစိုးရကနယ္ေျမေအးခ်မ္းဖို႔လွဳံေဆာ္သူကိုထိန္းသိမ္းျပီး
  ေနာက္ထပ္ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမွုမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေနခ်ိန္မွာမည္သည္႔အစၥလာမ္ႏိုင္ငံကအၾကမ္းမဖက္သင္႔ေၾကာင္းျငိမ္းခ်မ္းစြာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္႔ကိုသာေတာင္းဆိုသင္႔
  ႔ေၾကာင္းကိုအသိဥာဏ္နဲ႔ဆင္ျခင္ျပီးတားျမစ္ေပးၾကသလား။ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးလူ႔အခြင္႔အေရးမရတာတူတူခ်င္းပဲ...ဘာလို႔ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုကအသံေကာင္း
  ဟစ္ျပီးမတ၇ားနယ္ေျမေတာင္းတိုင္းရင္းသားေတာင္းဆို
  ေနျခင္းကျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ဒီမိုကေရစီဥပေဒကို
  ေတာင္းေနျခင္းမဟုတ္လို႔က်မတို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးရန္ကုန္သူ
  ရန္ကုန္သားအေနနဲ႔လည္းလံုး၀ရွဳတ္ခ်တယ္..လူသားခ်င္းစာနာဖို႔ေခါင္းစဥ္တပ္ခါနီးျမန္မာျပည္သူအားလံုးရဲ႕
  လူ႔အခြင္႔အေ၇းကိုအရင္စဥ္းစားေပးရမွာလက္ရွိအာဏရွိ
  အစိုးရအပါအ၀င္တကမာၻလံုးကအစၥလာမ္ေတြကိုယ္ခ်င္းစာတဲ႔အသံုးမႏွဳံးသံုးသင္႔တယ္။မူဆလင္၅၇ႏိုင္ငံကအဓိကအစၥလာမ္အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထားတာမွန္ရင္အစၥလာမ္တိုင္းျပည္မွာႏိုင္ငံသားဆတူခြဲေ၀မ်ွယူျပီးျမန္မာျပည္လို
  ဘာသာမတူတဲ႔ေဗဒင္ႏိုင္ငံကိုလုေပးမည္႔အစားကိုယ္႔
  ႏိုင္ငံမွာကိုယ္ထားျပီးေမတၱာေပးေလ..ဒီလိုမေျဖရွင္းမကူညီႏိုင္ပဲနဲ႔အၾကမ္းဖက္မွဳကိုလည္းထိေရာက္တဲ႔တားျမစ္မွုကိုမလုပ္ေဆာင္ပဲနဲ႔မီးစာတဖက္ေ၇မွုက္တခြက္ကိုင္ျပီးကမာၻကိုအေမရိကန္လိုခ်ဳပ္ကိုင္ခ်င္ရင္ေနာက္ကမာၻတိုင္
  ေ၀းပါေသးတယ္။အတၱေတြနဲ႔လြမ္းျခံဳေနတဲ႔အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကဗုဒၵဘာသာကိုအၾကမ္းဖက္ပါတယ္လို႔
  ေခါင္းစဥ္တပ္ေနတာရီစရာပါပဲ....တူေသာအက်ိဳးေပးခံစားရပါလိမ္႔မယ္။

 1. Anonymous said... :

  စာေရးသူရဲ့အထက္ပါစာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာနိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိုသူကိုယ္တိုင္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္/
  မဆံုးျဖတ္လို ဆိုတာေတြမၾကာခဏေတြ ့ရျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစလိုတဲ့အာေဘာ္ကိုရွင္းရွင္းၾကီးေတြ ့ေနရပါတယ္။ဒါဟာျခံဳငံုသံုးသတ္တာပါ။အားလံုးျပန္အစစြဲရင္ရွည္ကုန္မွာစိုးလို ့ ျပန္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ဖတ္ၾကတဲ့သူေတြသတိျပဳမိေလာက္မယ္ထင္ရဲ့။
  အထက္မွာမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္မွတ္ခ်က္ေပးသလိုပဲ ဗဟုသုတျပည့္စံုမႈကိုခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံသားျဖစ္ထိုက္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ အျပင္ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ထိုက္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ေတြဒီထဲမွာသိသာထင္ရွားစြာေဖာ္ျပမထားျခင္းက သမာသမတ္က်တဲ့ေဆာင္းပါးထက္ အာေဘာ္ကိုအေလးေပးေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္
  သာျဖစ္ေၾကာင္း။သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
  ေဖာ္ျပရာမွာ ယိမ္းယိုင္မႈရွိေၾကာင္း နဲ ့ လက္မခံပါေၾကာင္းခင္ဗ်ာ ။

  ေဝၾကီး

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved