ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီး

Wednesday, September 12, 2012~


၀န္ႀကီးသစ္မ်ား မၾကာေသးခင္က ခန္႔အပ္ရာမွာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္လည္း ပါ၀င္လာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။

သူနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အြန္လုိင္းမွာ အမ်ားႀကီး မေတြ႔ရေသးပါဘူး။

ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို ကုိယ္စားျပဳျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္တာ အႏုိင္ရခ့ဲပါတယ္။
သူဟာ ၀ါရင့္ပါတီ၀င္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ၂၀၁၀ ေရာက္မွ ပါတီက သူ႔ကုိ ခ်ည္းကပ္တာလား ဆုိတာ မသိရေသးပါ။

သူ၀င္ျပိဳင္တ့ဲ နယ္ေျမက ဧရာ၀တီတုိင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္- ၁၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေတာ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈဆန္႔က်င္ေရးကုိ တက္တက္ၾကြၾကြေဆြးေႏြးတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦး ျဖစ္လာပါတယ္။ (ေဆြးေႏြးခ်က္အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ဆုံးမွာ ဖတ္ႏုိင္၏)

မႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ေဒၚစႏၵာခင္

အဲဒီေနာက္ပုိင္း ၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ားေပးရာမွာ သူက က်န္းမာေရး ဒုဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူပါ။

ျပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၀န္ႀကီးေနရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသစ္ေတြ ေပၚလာျပီး အဲဒီထဲမွာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္လည္း ပါ၀င္သြားတာပါ။ သူ႔ကုိ သမၼတက လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ တာ၀န္ယူေစပါတယ္။

ဒီရက္ပုိင္း အစုိးရသတင္းစာမ်ားမွာ လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ မပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ကုိလည္း သတင္းစာထဲ မေတြ႔ရပါ။

ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဆုံးေသာ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။

ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးက ေဒၚဘေမာင္ခ်ိန္ (Mrs. Ba Maung Chain) ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၂ ဖဆပလ အစုိးရအဖဲြ႔မွာ ပါ၀င္ခ့ဲပါတယ္။ သူဟာ ကရင္ျပည္နယ္ေရးရာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ရတ့ဲ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူပါ၊

သူ႔အေၾကာင္းလည္း အြန္လုိင္းမွာ ရွာေပမယ့္ အမ်ားႀကီး မေတြ႔ရပါ။ ဖခင္ျဖစ္သူကေတာ့ အဲဒီေခတ္က အထင္ကရပုဂၢဳိလ္ ေဒါက္တာစံစီဖုိး ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၂ ဖဆပလ အစုိးရအဖဲြ႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပဲြ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံ

ေရွ႕ဆုံးတန္းမွာထုိင္ေနသူမ်ားကေတာ့ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္ ~ ေဒၚဘေမာင္ခ်ိန္ (ကရင္ျပည္နယ္)၊ စ၀္ခြန္ခ်ဳိ (ရွမ္းျပည္နယ္ နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ)၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၊ သမၼတေဒါက္တာဘဦး၊ ဦးဗေဆြ (ကာကြယ္ေရး)၊ ဦးတင္ (ဘ႑ာအခြန္)၊ ဦး၀င္း (အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း နဲ႔ သာသနာေရး)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဦးေဌးဦးက "ျမန္မာနုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဤလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း" အဆုိတင္သြင္းရာမွာ ေဒါက္တာ
ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အခုလုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ၂၆-၃-၂၀၁၁ ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိး သား၊ အမ်ဳိး သမီး ချဲြခားဆက္ဆံျခင္း မရိွဘဲ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးရေစရန္နိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဋၭာန္း ျပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသက့ဲသုိ႔ တစ္ဖက္ကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးထုသည္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရိွ ခံစားေနၾကသညက္ ို အားလံုး အသျိဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ၾကီးမွာပင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ျပီး အေရးၾကီးေကာ္မတီမ်ား၌ တန္းတူရည္တူ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္မ်ားကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ရပါေၾကာင္း။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံေတာ္ေဈးကြက္စီးပြားေရးမူဝါဒအရ ေပၚေပါက္လာခသဲ့ ည ့္ ျပညတ္ ငြ ္း ၊ ျပညပ္ ရင္း နီွး ျမွု ပန္ ံွမနႈ ငွ ့္ အလုပရ္ ၊ံု စကရ္ ျံုကီး မ်ား၊ အထညခ္ ု်ပ္ စကရ္ ုမံ ်ား၌ အမ်ဳိး သမီး ထုသည ္ မမိ တိ ု၏ိ့ ကြ်မ္းက်င္မႈပညာအရ အမ်ဳိးသားမ်ား နည္းတူ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရိွခဲ့သျဖင့္ မိသားစုေငြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ျပီး တင့္တယ္သာယာသည့္ မိသားစုမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊

သို့ေသာ္ ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွစျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပတိ ဆ္ ုမိ့ မႈ ်ား၊ ၂ဝဝ၃ ခုနစွ ္ ျပင္း ထန္ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို့မႈမ်ား ျပုလုပ္လာသည့္အတြက္ ျပည္ပပို့ကုန္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အထည္ခု်ပ္စက္ရံုၾကီးမ်ား အပါအဝင္
စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုအမ်ားအျပားသည္ မလဲႊမေရွာင္သာ ပိတ္ခဲ့ရျပီး လုပ္သားငါးေသာင္း ခန ့္ အလုပလ္ ကမ္ ျဲ့ ဖစျ္ကရကာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပား ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရပါေၾကာင္း၊

၎တို့ကို မီွခိုရသည့္ မိသားစုဝင္ နွစ္သိန္းေက်ာ္ခန့္ပါ ထိခိုက္ရပါေၾကာင္း၊

စီးပြားေရးသာမက လူမႈေရးနွင့္ ဖံြ႔ျဖိုးတိုးတက္ေရးပါ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရပါေၾကာင္း။

အဆိုး ရြာ းဆံုး မွာ အလုပ္ လက္မ့ဲ ျ့ဖစျ္ပီး အားကိုးမဲ့ျဖစ္ကာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ မ်ားတြင္ ဝမ္းေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္လုပက္ ငို ခ္ ရဲ့ ပါေၾကာင္း ၊

အခ်ဳိ့လည္း အလနြ ္နိမ့္က်သည့္ဘဝနွင့္ နံြနစ္ခဲ့သကဲ့သို့ အခ်ဳိ့ဆိုလွ်င္ မသမာသူ လူပဲြစားမ်ားေၾကာင့္ျပည္ပေရာက္ရျပီး အလုပ္ရွင္နိုင္ငံျခားသား၏ မတန္မရာနိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ၊ ညွဥ္းပန္းနိွပ္စက္မႈ၊ နည္းမ်ဳိးစံုနွင့္ ထိပါးေစာ္ကားခံရမႈနွင့္ ပိုမိုဆိုးရြားစြာ လူကုန္ကူးခံရျပီး
အဓမၼ ထိမ္း ျမားခံရကာ နိမ့္က်သည့္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို
ျပည္သူမ်ား ရင္နင့္ဖြယ္ၾကားသိၾကရျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖဲြ႔အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသမီးငယ္မ်ားကို ဒုကၡနံြတြင္းက ဆဲြထုတ္ကယ္တင္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္အမႈအခင္းမ်ားစြာ ရိွပါေၾကာင္း။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာညိွုးနြမ္းရေသာ ပန္းေကာင္းအညြန့္က်ဳိး ျဖစ္ရမႈအပါအဝင္ အစားထိုးေပးဆပ္၍ မရသည ့္ နစန္ ာဆံုး ရံႈး မမႈ ်ား ျဖစခ္ ပဲ့ ါေၾကာင္း ၊

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ စာနာနားလည္မႈ စိတ္ဓာတ္ရိွသူတိုင္း မခံခိ်စရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယင္းနာၾကည္းခံျပင္းမႈမွသည္ အဓိကတရားခံျဖစ္သည့္ ပိတ္ဆို့သူမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ အမုန္းတရားမ်ား ဦး လညွ သ့္ ြာ းေစနုငိ ပ္ ါေၾကာင္း ။

ဤအက်ဳိးတရားမ်ား အားလံုး၏ အေၾကာင္းအရင္းဇာစ္ျမစ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ တရားမွ်တမမႈ ရေိွ သာ တစဖ္ ကသ္ တ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ သို့ျဖစ္၍ အဆိုပါစီးပြားေရး

ပိတ္ဆို့မႈမ်ားအားလံုးနွင့္ ထိုပိတ္ဆို့မႈကိုျဖစ္ေစေသာ နိုင္ငံေတာ္အေပၚ ေသးသိမ္ေမွးမိွန္ေအာင္ မမွန္သတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအားလံုးကို ဆန့္က်င္ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း၊

ဦးေဌးဦး၏ အဆိုအား နိုင္ငံနွင့္ျပည္သူအက်ဳိးကို ထာဝရေရွးရႈေသာ မ်ဳိးခ်စ္ျမနမ္ ာ အမ်ဳိး သမီး ထုကုယိ စ္ ား လကိႈ လ္ စဲွ ြာ ေထာက္ခံပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေနြးသည္။


~

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ ျမန္မာအမိ်ဳးသမီး၀န္ၾကီးျပန္လည္ေပၚလာမွပဲ အညာေဒသက ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီးေတြကို ျပည္သူ ့ရဲေတြရဲ ့မတရားဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ခံလုိက္ရပါေသာ္ေကာ။ ကဲ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ၀န္ၾကီးမၾကီးက ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ အမ်ိဳးသမီးထုကို ကာကြယ္မွာလား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မွာလား။

  1. Anonymous said... :

    တာေမြၿမိဳ႕နယ္က ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြလုိမျဖစ္ပါေစနဲ႕ဆုေတာင္းတယ္။ သူက ႀကံ႕ဖြတ္အမတ္ေလ။ ဆုိးလုိက္တာ ဒုနဲ႕ေဒး။ သူနဲ႕ၾကည့္မရတဲ့သူေတြကိုလည္း စခန္း ၄၀ တာေမြနဲ႕ေပါင္းၿပီးဖမ္းခုိင္းလုိ႕ခုိင္း၊ ဒီမုိကေရစီအေရးလုပ္ ရွားေနတဲ့သူဆုိရင္ေတာ့ၿပီးေရာ ေထာင္ထဲထည့္။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးၾကေတာ့ ဘယ္သူမွအေရးယူမည့္သူမရွိေနာ္။ အင္းေပါ့ ေနာက္ဘ၀ေပါ့ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြရယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved