ပ်ားရည္၊ ပ်ားရည္ကမာၻႏွင့္ သစ္ေတာ သစ္ပင္

Wednesday, September 12, 2012

~


မေကြး၀င္းေမာင္ ~


“ပ်ားရည္ထြက္ကုန္ ရရွိေစရန္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသာရွိသည္။ ပ်ားမ်ားေနထိုင္ရန္ ေလ၊ ေရ၊ ရာသီ ဥတု၊ သစ္ေတာသစ္ပင္ တုိ႔သာျဖစ္သည္။ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလေကာင္းေလသန္႕၊ ေရေကာင္း ေရသန္႕ရွိသည္။ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ား ရွိဖုိ႔သာ လိုသည္”
ျမန္မာ့ပ်ားရည္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏိၵယေစ်းကြက္တုိ႔တြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွေနျခင္း အေၾကာင္းမွာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ျမန္မာ့ပ်ားရည္သည္ ျပည္ပမွဝယ္လိုအား မ်ားျပားသလို သဘာဝအေလ်ာက္ရရွိသည့္ ပ်ားအံုမွရေသာ ပ်ားရည္သည္လည္း ျပည္တြင္း၌ စားသံုးမႈမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္း၌ စားသံုးမႈ မ်ားျပားလာသလို၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားကာ ေစ်းကြက္ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ေဒသအလိုက္ ပ်ားဖြပ္သမားမ်ားအဖုိ႔လည္း တစ္ေန႕စာအတြက္ ဝမ္းစာ ဖူဖူလံုလံု ရရွိေစသည္။ ပ်ားတစ္အံုေတြ႕လိုက္ပါက ပ်ားသလက္ကိုပါ ေရာင္းစားရၿပီး ပ်ားရည္ေရာင္းရေငြသည္ လက္ရွိေပါက္ေစ်းအရ တစ္ဆယ္က်ပ္သား ၁,၅ဝဝ က်ပ္မွ က်ပ္ ၂,ဝဝဝ အထိ ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ထုိ႕ ေၾကာင့္ ျမန္မာစကားပံုတြင္ 'ခလုတ္ ထိေတာ့ အမိတ၊ ပ်ားရေတာ့ မယား ဖုိ႔' ဟု ဆုိ႐ိုးစကားရွိခဲ့သည္။ ပ်ားရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း 'ပ်ားလည္းစြဲသာ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားရည္ ႏွင့္ ဝမ္းခ်သည္၊ စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ ပ်ားစြဲ၊ ပ်ားကိုပံုျပဳ ပညာ ဥစၥာစု' စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။

ပ်ားရည္ေပါမ်ားသည့္ သီတင္း ကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလတုိ႔တြင္ ပ်ားဖြပ္သမားမ်ား၊ ပ်ားရွာသမားတုိ႔သည္ ေတာအႏွံ၊ ေတာင္အႏွံ႕ ေျခရာခ်င္း ထပ္ေလာက္ေအာင္ မ်ားလွသည္။ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ယခုႏွစ္တြင္ ပ်ားရည္ပိုရွာရသည္ဟု သိရ၏။ ေနာက္ မုိးေကာင္းေသာေၾကာင့္ သစ္ပင္ ၿခံဳႀကီးမ်ား ေပါသည့္အတြက္ ပ်ားစြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပ်ားဖြပ္သမားတုိ႔က ေျပာျပၾကသည္။


ပ်ားရည္၏အသံုး

စာေရးသူတုိ႔ အညာေျမလတ္ ေဒသတြင္ အံုပ်ားရည္ႏွင့္ သစ္ ေခါင္းပ်ားရည္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ၊ အံုပ်ားရည္ထက္ သစ္ေခါင္းပ်ားရည္ က ေစ်းပိုေကာင္းေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိေပါက္ေစ်းအရ အံုပ်ားရည္ တစ္ဆယ္က်ပ္သား ၁၅ဝဝ က်ပ္၊ သစ္ေခါင္းပ်ား၊ ေျမေအာင္းပ်ားရည္ သည္ တစ္ဆယ္သား က်ပ္ ၂,၅ဝဝ မွ ၃,ဝဝဝ အထိ ရွိသည္။ ပ်ားရည္စစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ပ်ားရည္ကို သြားေရစာတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ စားသံုးျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပ်ားရည္ကုိ ေဆးဘက္ဝင္သည့္ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးသံုး၊ ေဆးဘက္ဝင္ပစၥည္းအျဖစ္ မရွိမျဖစ္ ေဆာင္ထားေလ့ရွိၾကၿပီး၊ လိုအပ္သလို စားသံုးၾကသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ ျမန္မာ့ပရေဆးတြင္လည္း ပ်ားရည္ကို ေဆးဘက္ဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။

စာေရးသူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ ပ်ားရည္စစ္စစ္ကို အၿမဲေဆာင္ထားေလ့ရွိ၏။ ယာေတာတြင္ အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အလြန္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပါကလည္း ပ်ားရည္ႏွင့္ သံပရာရည္ကို ေရာစပ္ ေသာက္သံုးလိုက္ပါက အလြန္လွ်င္ျမန္စြာခုန္ေနေသာ ႏွလံုးသည္ ပံုမွန္ လည္ပတ္ေစကာ အေမာေျပသည္ကို ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ပါသည္။ ကာယအားျဖင့္ စိုက္ထုတ္ရေသာ ေတာင္သူတစ္ဦးအတြက္ လက္ေတြ႕ အေမာေျပေဆးျဖစ္ပါသည္။

မိမိက ခ်ဲ႕လွ်င္ ခ်ဲ႕သလို၊ ႏွမ္း ဆီစစ္စစ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ႏွမ္းနက္ဆီ စစ္စစ္၊ သံပရာသီး တစ္လံုး၊ ၾကက္ဥ တစ္လံုး(ေတာၾကက္ဥ)၊ ပ်ားရည္စစ္စစ္တုိ႔ကို ေရာစပ္ခေလာက္ကာ ေသာက္လိုက္ပါက စြမ္းအားျပည့္ ျမန္မာ့အားေဆးျဖစ္ပါသည္။ သံပရာသီးမပါဘဲ အားေဆးအျဖစ္လည္း ပ်ားရည္၊ ၾကက္ဥ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ေထာပတ္၊ ငွက္ေပ်ာဖီးၾကမ္းမွည့္မွည့္ ေရာစပ္စားပါကလည္း ျမန္မာ့ဂ်င္ဆင္အားေဆးမွ အားေဆးရယ္ပါ။

တစ္ဖန္ ပ်ားရည္ႏွင့္ နႏြင္း၊ နႏြင္းခါး၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ ဆင္တံုးမႏြယ္၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ သံပရာရည္တုိ႔ကုိ ေရာစပ္စားသံုးေလ့ရွိၾကသည္။ စာေရးသူ သည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၃ဝ ခန္႕က အေနာက္႐ိုးမေတာင္ေျခ၊ ပနီဇုန္ ေခ်ာင္းေဘးရွိ၊ မေကြးတိုင္း၊ မင္းလွ ၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပန္တံခါးရြာ တြဲဖက္ အလယ္တန္းေက်ာင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္က ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး ဆရာမေဒၚမိုးမိုးဆမ္း၊ ခလိုင္း-ေဂြး ေခ်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာ ကိုႏုိင္၊ ေစ်းကြက္ေရးေဖာ္သူငယ္ခ်င္း ဦးျမင့္သန္း(မေကြးျမင့္သန္း)တုိ႔ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲဖူးရာ ပနီေခ်ာင္း၊ မင္းတုန္းေခ်ာင္းတုိ႔ စီးဆင္းရာ အေနာက္႐ိုးမေတာင္ေျခရြာမ်ားကုိ ယေန႕တိုင္ မေမ့ ႏိုင္ပါ။

ထိုစဥ္က စာေရးသူသည္ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးရာဆိုင္၊ ဦးစူတုိ႔ႏွင့္ ႐ိုးမေတာင္ေပၚသုိ႔ ဗဟုသုတအျဖစ္ တက္ခဲ့ရာတြင္ ပ်ားရည္ ႏွင့္ ထမင္းပူပူ ေရာစပ္စားေသာက္ခဲ့ရသည္ကို ယေန႕တိုင္ မေမ့ႏိုင္ပါ။ ပ်ားရည္စစ္စစ္ႏွင့္ ထမင္းပူပူေရာစပ္ကာစားရသည္မွာ အလြန္ အရသာ ထူးလွပါသည္။ ပ်ားရည္စားသံုးမႈအေၾကာင္း ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုထက္တိုင္ ပ်ားရည္ေပၚခ်ိန္တြင္ ပ်ားသလက္ႏွင့္ ၾကက္ဥ ေရာစပ္ကာ ေၾကာ္ၿပီးစားေသာက္ျခင္း၊ ပ်ားရည္ ႏွင့္ ထမင္းေရာစပ္စားျခင္းမွာ ေတာဓေလ့တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

ပန္းသီးႏွင့္ပ်ားရည္
ပ်ားရည္စားသံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး၏ ထူးထူးျခားျခား ပ်ားရည္ကုိ ေဆးအျဖစ္ မွီဝဲမႈေျပာျပလိုပါသည္။ စာေရးသူတုိ႔ မေကြးတိုင္းအတြင္း ေရႊနတ္ကယ္ေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သာသနာျပဳဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးအျဖစ္ မေကြး၊ နတ္ေမာက္၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စသည့္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာလွပါသည္။ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ မင္းႀကိဳက္ဘုရား၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ္ျမင့္ဘုရား၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာကန္ရြာဦး(ေျပလည္ေအး) ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရား၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား တုိ႔ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေစတီေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံလ်က္ရွိရာ အထူးေအာင္ျမင္ၿပီး ဖူးေတြ႕ရသူတိုင္း ၾကည္ညိဳမဆံုးႏိုင္ၾကပါ။ မေကြး၊ နတ္ေမာက္၊ ရြာမြန္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္သြားလမ္း၊ ေနျပည္ေတာ္သြားလမ္းေဘး ရြာမြန္အေက်ာ္တြင္ ေရႊနတ္ကယ္ေတာင္ရွိ ဘုရားမ်ားကို အသစ္တည္ထား ကိုးကြယ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးထံသုိ႔ စာေရးသူတုိ႔ ၾကာကန္ရြာမွ ကိုမာ၏ကားျဖင့္ ဘုရားဖူးလိုက္ခဲ့ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးက ထူးထူးျခားျခားပင္ ပ်ားရည္စစ္စစ္ႏွင့္ ေရာနယ္ထားေသာ ပန္းသီးျဖင့္ ဧည့္ခံပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံရြာမ်ားမွ ဘုရားဖူးလာၾကသူမ်ားကလည္း ဆရာေတာ္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ့ရွိသည့္ ပ်ားရည္ကို ပ်ားရည္ဆြမ္းအျဖစ္ လာေရာက္လွဴေလ့ရွိၾကသည္။

ပန္းသီးမ်ားေပါမ်ားခ်ိန္ျဖစ္ရာ၊ ပန္းသီးႏွင့္ ပ်ားရည္မွာ စား၍ အရသာရွိလွသည္။ ပ်ားရည္၏ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ရနံ႕၊ ပန္းသီး၏ရနံ႕ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး အရသာမွာလည္း ပန္းသီးအရသာႏွင့္ ပ်ားရည္အရသာ ႏွစ္ပါးေရာစပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကိုေပ်ာက္ေစပါသည္။ ပန္းသီးအခြံႏႊာၿပီး ဓားျဖင့္ အစိတ္မ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ ပ်ားရည္ႏိုင္ႏိုင္ျဖင့္ ေရာထားသည္ကို စားခဲ့ရသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္လည္း ပန္းသီးႏွင့္ ပ်ားရည္ကို မျပတ္ဘုဥ္းေပးေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ခါဘုဥ္းေပးပါမွ တစ္ဇြန္း၊ ႏွစ္ဇြန္းခန္႕သာ။ ပန္းသီးသည္ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ေသြး တိုးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ မရွိေသးေသာသူမ်ားလည္း ထိုေရာဂါမွ ကာကြယ္ေစ ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ ပ်ားရည္ႏွင့္ ေတစားပါက ဆိုဖြယ္ရာမရွိေတာ့ၿပီ။ ပန္းသီးႏွင့္ ပ်ားရည္ ေရာစပ္ကာ ထားသည္ကို ျမင္ခဲ့ရေသာ စာေရးသူပင္ သြားရည္ယိုမိပါသည္။

အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာျဖစ္ေပရာ က်န္းမာေရးအတြက္ ပ်ားရည္၏အသံုးဝင္ပံုကို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ားရည္ႏွင့္အမဲေျခာက္
သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အမဲသားေကာင္းေကာင္းကို အညႇင္းျပဳလုပ္ကာ ေနပူတြင္ အေျခာက္ထားၿပီး၊ ေျခာက္ေသာအခါ င႐ုတ္ဆံုတြင္ ထုေထာင္းကာ ပ်ားရည္စစ္စစ္ႏွင့္ ေရာစပ္စားပါက အားျဖစ္ေစသည္ဟု ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး ဗိေႏၶာဆရာမ်ားက ဆိုပါသည္။ ရြာမွ ဆရာဦးေသာင္း ေရႊ(ဗိေႏၶာ)ဆရာကလည္း ''ဟာ... ကိုႀကီးရ တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကတယ္။ အမဲသားနဲ႕ ပ်ားရည္ မတည့္ဘူး တဲ့။ အမဲေျခာက္နဲ႕ ပ်ားရည္က တည့္တယ္။ အားနည္းတဲ့ လူနာအားရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လူနာကို ေကြၽးဖူးတယ္'' ဟု ေျပာျပဖူးပါသည္။

မွန္ပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကင္ထားေသာ အမဲေျခာက္ႏွင့္ ပ်ားရည္ေရာစပ္ထားသည့္အစာကို ဆရာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက ေဆးနည္းေပး၍ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ စားဖူးပါသည္။

ပ်ားရည္ႏွင့္ ပရေဆး
ပ်ားရည္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ စားသံုးပါက ရင္ပူေစပါသည္။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အေဖာ္ေဆးတစ္မယ္ျဖင့္သာ ေရာစပ္သံုးျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခြန္အားတိုးျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးတြင္ ပရေဆးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္သာ ပ်ားရည္ကုိ စားသံုးေလ့ရွိၾကပါ သည္။ တိုင္းရင္းေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္လည္း ပ်ားရည္တည္းဟူေသာ ေဆးတစ္မယ္က ေဆးတစ္ဖံုတြင္ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပ်ားရည္တြင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အလြန္တန္ဖုိးရွိသည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား မ်ားစြာ ပါဝင္သည္မွာ အထူးေျပာစရာမလိုေတာ့ပါ၊ အသင့္အတင့္ စားသံုးျခင္းအားျဖင့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား မျဖစ္ေစႏိုင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကမၻာႏွင့္အဝန္း ပ်ားရည္သည္ ေစ်းကြက္ဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္သာ။

စာေရးသူတုိ႔ အညာေျမလတ္ တစ္ေၾကာတြင္ ရြာဦးေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေထရ္ႀကီး၊ ဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေဆးဘက္အျဖစ္ တန္ေဆာင္မုန္းပ်ားရည္ကို ပ်ားရည္ဆြမ္းအျဖစ္ လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႕က စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ မွန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသံုး ေနေသာ သက္ေတာ္ ၉၂ ႏွစ္ရွိၿပီ စာေရးသူ၏ငယ္ဆရာ၊ ဆရာေတာ္ ဦးဇဝနထံသုိ႔ ပ်ားရည္ဆြမ္းအျဖစ္ ပ်ားရည္တစ္ပုလင္း သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
သက္ေတာ္ႀကီးၿပီ ျဖစ္ေသာ္ လည္း တရားထိုင္ျခင္း၊ ပုတီးစိပ္ျခင္းအလုပ္ျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေစသည္။ စာေရးသူေရးေသာ ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ကုိပင္ မ်က္မွန္မပါဘဲ၊ သတင္းေဆာင္ပါးမ်ား အစအဆံုး ဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပ်ားရည္ကို အၿမဲဘုဥ္းေပးေလ့ရွိသည္ဟု သိရ၏။

ထူးဆန္းေသာ ပ်ားႀကီးရည္
ေအာင္လံႏွင့္ ျပည္ၾကားတြင္ ေတြ႕ရေသာ ပ်ားမ်ားသည္ ႐ိုး႐ိုးပ်ား ႏွင့္ ပ်ားႀကီးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ ေျမေအာင္းပ်ားအုံႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ရတတ္ေပရာ ပ်ားအံုတစ္အံုေတြ႕လိုက္ပါက ပိႆာခ်ိန္ ၁၅ ပိႆာမွ ၃ဝ ပိႆာအထိ ရတတ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ပ်ားဖြပ္သမားတုိ႔ေျပာျပသည္မွာ ဂမၻီရဆန္သည္ဟု ေျပာရေလမလား။ ဂမၻီရဆန္ေသာ ပ်ားဖြပ္နည္းမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ေရွ႕ဦးအုန္း၊ ငွက္ေပ်ာတုိ႔ျဖင့္ ပြဲတင္ၾကကာ ဖေယာင္းတိုင္၊ အေမႊးတိုင္ ထြန္းညႇိ ျခင္း၊ ဆန္ပန္းပက္ျခင္း၊ ဂါထာမႏၲာန္စုတ္ျခင္းတုိ႕ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ရက္ျမတ္ ရက္ေကာင္းေရြးၾကကာ စစ္ေၾကညာၿပီး ပ်ားဖြပ္သည့္နည္းလည္း ရွိသည္။ ဘယ္ေန႕ ဘယ္ရက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္နာရီမွာ ငါတုိ႔သည္ သင္တုိ႔ထံ စစ္ခ်ီတက္လာၾကမည္။ အသင္တုိ႔မွာ ရွိေသာ စစ္အဂၤါအျပည့္အစံုႏွင့္တကြ သင္တုိ႔၏ အာဏာစက္တည္ရာ အနီးအနားတစ္ဝိုက္ပါမက်န္ ခုခံ တိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္ျပင္ထားၾကေလာ့ဟု ေၾကညာၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ပ်ားအံုကို စစ္ေၾကညာသည့္ရက္ လျပည့္ေန႕ညတုိ႔တြင္ ပ်ားဖြပ္သမားတုိ႔က ပ်ားဖြပ္သြားၾကသည္။

ပ်ားဖြပ္သမားတုိ႔က စစ္ႏိုင္ပါက ပ်ားရည္ေကာင္းေကာင္းရတတ္ၿပီး ပိႆာလိုက္ခ်ီရသည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ ပ်ားအံုတြင္ အမွန္တကယ္ပင္ ဆင္႐ုပ္၊ ျမင္း႐ုပ္၊ ေခြး႐ုပ္၊ က်ား႐ုပ္၊ စစ္သား႐ုပ္မ်ားေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ပ်ားဖြပ္သမားတုိ႔သည္ စစ္႐ံႈးပါက အဆိုပါပ်ားအံုမွ လွ်ာျဖင့္လ်က္ရန္ ပ်ားရည္ပင္ မရဟု ပ်ား ဖြပ္သမားတုိ႔က ေျပာျပ၍သိရသည္။

မေကြးတိုင္း၊ ေအာင္လံႏွင့္ ျပည္ ၾကားတြင္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ သစ္ေတာမ်ားလည္း ရွိတတ္ေပရာ ပ်ားေအာင္း(ေျမေအာင္းပ်ား)၊ သစ္ေခါင္းပ်ား ပ်ားႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ရတတ္သည္။ အဆိုပါပ်ားႀကီးသည္ ယင္ေကာင္ပမာ ႀကီးမားၿပီး ထိုပ်ားအထိုးခံရပါက ငွက္ဖ်ားဖ်ားသေလာက္ပင္ အဖ်ားႀကီးကာ အဆိပ္ျပင္းသည္ဟု သိရ၏။ အခ်ဳိ၊ အခါး၊ အခ်ဥ္၊ အဖန္ဓာတ္ပါ သီးျခားစီပါသည့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ပ်ားရည္သည္ သကာပ်ားသုိ႕ ခ်ဳိသည္။

သင္ဓုန္းဓားထက္ထက္ေပၚမွ ပ်ားရည္စက္ကို လ်က္ရသည့္ပမာ... စသည္ျဖင့္ ပ်ားရည္မွန္လွ်င္ ခ်ဳိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ၊ အခါး၊ အခ်ဥ္ ဓာတ္ပါေသာ ပ်ားရည္လည္းရွိသည္ဟု သိရ၏။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကေလာ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေအာင္ပန္းေဒသရွိ ပ်ားေအာင္း(ေျမေအာင္းပ်ား)မ်ားမွ ခ်ိပ္ ျပဳလုပ္ရေသာ အံုပ်ားႀကီးမ်ားရွိသည္။ အံုေကာင္းပါက အနည္းဆံုး ငါးပိႆာမွ ေျခာက္ပိႆာ၊ ထုိ႔ထက္မက ဆယ္ပိႆာအထိ ပ်ားရည္ရႏိုင္ေပသည္။ ခ်ိပ္ရရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်ိပ္ပ်ားဟုေခၚၾကသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပ်ားေအာင္းအံုမ်ားတြင္ လက္ညႇိဳးအရြယ္ပမာဏရွိေသာ ပ်ားရည္ထြက္ရာ ပ်ားလဘုိ႔မ်ားကို သလဲသီးလို အကန္႕လိုက္၊ အကန္႕လိုက္ ေတြ႕ရၿပီး ကနဦးကေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ပင္ အခ်ဳိရည္၊ အခါးရည္၊ အခ်ဥ္ရည္၊ အဖန္ရည္တုိ႕ သူ႕အရသာအလိုက္ပါရွိေသာ ပ်ားရည္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္ ဟု ဝါရင့္ပ်ားဖြပ္သမားႀကီးတုိ႔က သူတုိ႕၏ပ်ားဖြပ္လုပ္ငန္းအရ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေျပာျပ၍ နားေထာင္ရသည္မွာ ဗဟုသုတလည္းရရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။

အလားတူပင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္ေပၚေက်ာက္တူးသြားခဲ့စဥ္က သစ္ပင္၏ အျမင့္ေပၚတြင္ လွည္းဘီး အရြယ္ရွိ ပ်ားအုံႀကီးတစ္အံုေတြ႕ခဲ့ရာ ခဲရာခဲဆစ္ ပ်ားဖြပ္ခဲ့ရပံု၊ ပ်ားရည္ တစ္စဥ့္အိုးခန္႕ ရရွိခဲ့ပံုမ်ားလည္း ေဝေဝဆာဆာ ေျပာျပသည္ကိုလည္း မွတ္သားရသည္။

ပ်ားရည္စစ္ မစစ္
စာေရးသူသည္ ပ်ားဖြပ္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရာတြင္ ပ်ားရည္ အေၾကာင္း ပ်ားဖြပ္လုပ္ငန္း အေၾကာင္း အမွတ္တရမ်ား ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။ ႀကိဳးၾကာကန္ရြာမွ ဦးေသာင္းလိႈင္ႏွင့္ ၾကာကန္ရြာမွ ပ်ားဖြပ္သမားမ်ားအား ေမးျမန္းၿပီး အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ကိုေမာင္ေဇာ္ဆိုသူ ပ်ားဖြပ္သမားတစ္ဦးအား ပ်ားရည္စစ္မစစ္ ဘယ္လုိသိရမလဲ ဟု ေမးရာ ''လြယ္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ကိုယ္တိုင္ပ်ားဖြပ္ၾကည့္ပါ'' တဲ့။ သူ႕အေျဖက ရယ္စရာပင္။

ဦးေသာင္းလိႈင္ အေျပာအရကေတာ့ ပ်ားရည္ စစ္မစစ္ကုိ ေဆာ္ဒါနဲ႕ ပ်ားရည္နဲ႕ စမ္းသပ္လုိ႔ရတယ္။ ပ်ားရည္စစ္က ေစး ခဲ၊ ေထြးလံုး။ မစစ္ပါက အရည္ေပ်ာ္ သည္ဟုသိရသည္။

ႏွစ္ခ်ဳိ႕သည္မရွိ။ ။ ပ်ားရည္စစ္စစ္ ပုလင္းကို ေနပူထဲထားပါက ၾကာေသာ္ ပုလင္းကြဲသြားတတ္ပါသည္။ ပုလင္းထဲ ၾကာရွည္ထည့္ၿပီး ေနပူ မလွန္းသင့္ဟု ဆိုသည္။ ပ်ားရည္စစ္စစ္ကို ေရသာ မပါပါေစႏွင့္။ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ ထားရသည္။ သဘာဝပ်ားရည္ အစစ္သည္ အနံ႕ေမႊးၿပီး အရသာခ်ဳိပါသည္။ ပ်ားရည္စစ္စစ္ ေစ်းကြက္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္မတူ ေစ်း ျမင့္လ်က္ရွိသည္။ စားသံုးသူမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သလို ရွားပါးေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ပ်ားရည္စစ္စစ္မွာ အရသာေပ်ာက္သည္ မရွိပါ။ မႈိတက္သည္လည္း မရွိပါဟု သိရသည္။

ပ်ားရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာမကုန္။ ေရးမကုန္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ မိမိတုိ႔ေဒသ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိၾကပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ပ်ားရည္သည္ အရည္အေသြးမီေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပန္းပြင့္ေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္ ေဒၚခင္မ်ဳိးသြယ္၏ သတင္းအရလည္းသိရသည္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း အသံုးမ်ားေနသည္။ ပ်ားရည္ထြက္ကုန္ ရရွိေစရန္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသာရွိသည္။ ပ်ားမ်ားေနထိုင္ရန္ ေလ၊ ေရ၊ ရာသီ ဥတု၊ သစ္ေတာသစ္ပင္ တုိ႔သာျဖစ္သည္။ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလေကာင္းေလသန္႕၊ ေရေကာင္း ေရသန္႕ရွိသည္။ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ား ရွိဖုိ႔သာ လိုသည္။

ေျမာင္းပိတ္၊ ေခ်ာင္းပိတ္၊ ေခ်ာင္းေရ၊ ေတာင္က်ေရ၊ စိမ့္ေရ၊ စမ္းေရ၊ ကန္ေရတုိ႔ရွိရန္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား လိုအပ္သည္ မဟုတ္ပါလား။ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ျပဳစုထိန္းသိမ္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအားျဖင့္ ပ်ားတုိ႔ကမၻာတြင္ ေနစရာ ထိုင္စရာရေပၿပီ။

စာေရးသူ၏ ဤေဆာင္းပါးကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ လိုရင္းကိုတင္ျပရေသာ္ ေစ်းကြက္တြင္ ဆက္လက္ ခိုင္မာေနေသာ ျမန္မာ့ပ်ားရည္ ေစ်းကြက္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ပ်ားရည္စားသံုးမႈကို ေတာင္းဆိုေနၿပီျဖစ္ေပရာ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ သစ္ေတာသစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳစုျခင္း၊ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္၏။ ပ်ားႏွင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္၊ သစ္ေတာသစ္ပင္ႏွင့္ ပ်ားသည္ အၿမဲ ဒြန္တြဲေနေပရာ သစ္ေတာသစ္ပင္ စိမ့္ေရ၊ စမ္းေရ၊ ကန္ေရမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သတိတရားေရွ႕ထား ပညာႏွင့္ကပ္ မနားမေန လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသတည္း။

-----------------

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ zaygwet.com/business.php?id=27 မွ ေဆာင္းပါးကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved