၄ ရက္အတြင္း သမၼတထံ တုိင္ၾကားစာ ၅၀ ေက်ာ္ ရွိ

Monday, September 10, 2012ႏုိ္င္ငံေတာ္ သမၼတရုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ျပည္သူ႔အသံက႑ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က စတင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ရာ အခုေတာ့ တင္ျပထားတဲ့ စာ ၅၀ ေက်ာ္ ေရာက္ေနပါၿပီလုိ႔ သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမႉးတဦး ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အခုလုိ သမၼတရဲ႕ ရင္ဖြင့္ တုိင္ၾကားမႈေတြ လုပ္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အင္တာနက္စာမ်က္မွာ မွာ ျပည္သူ႔ အသံဆုိတာကို စီစဥ္ေပးခဲ့တာ ၃၊ ၄ ရက္အတြင္း တင္ျပစာ ၅၀ ေက်ာ္ဆုိတာဟာ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ျပည္သူေတြမွာ သမၼတကို ေျပာဆုိတင္ျပဖုိ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမလဲ ဆုိတာ သက္ေသခံေနပါတယ္။

သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌးကေတာ့ အခု ေပးပို႔လာတဲ့ စာအမ်ားစုက ပစ္စာသေဘာမ်ိဳး စာ မ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားေသာလည္း မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ သူ႔ ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ မွာ ေဖာ္ျပ မထားပါဘူး

အခုလုိ ျပည္သူ႔အသံက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူက ေရးသားတင္ျပထားတာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႕
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႕မွစ၍ ယေန႕အထိ တင္ျပစာ(၅၀)ေက်ာ္ ေရာက္ရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတရုံး Mail Box ဖြင့္လွစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည္႕မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္၊

၂။ ျပည္သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တိုက္ရိုက္တင္ျပလိုေသာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အမွန္ တစ္ကယ္နစ္နာဆုံးရႈံးေနမႈမ်ား စသည္တို႕မွာ ရံဖန္ရံခါတြင္ ရုံးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အရ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို သိရွိေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္၊

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အထူးပင္ အေရးႀကီးလွေသာ National Security ႏွင့္ National Interest ကိစၥရပ္မ်ားကို အခ်ိန္မီ သိရွိေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊

၄။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္နိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမွန္တစ္ကယ္ ထိခိုက္နစ္နာေနမႈမ်ားကို သိရွိကာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ နုိင္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးျမင့္လာ ေစႏိုင္ရန္၊

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ Clean Government ႏွင့္ Good Governance ေဖာ္ ေဆာင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္။

၆။ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ လိုလားခ်က္ ဆႏၵမ်ား စသည္တို႕ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သိရွိကာ လိုအပ္ေသာ မူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊

၇။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း၌ ျဖစ္ေပးေနေသာ အေျခအေန မ်ား၊ ျပည္သူ လူထု ၏ ရင္ထဲတြင္ ခိုေအာင္းေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ကာ ထိေရာက္ ေအာင္ ျမင္ သည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ မူ၀ါဒ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ေပးပို႕လာေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားအား စိစစ္ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပစ္စာ သေဘာမ်ဳိး ေပးပို႕မႈမ်ားက မ်ားျပားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အပိုင္းမွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအဆင့္အထိ အေရးတႀကီး တင္ျပရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမွန္တစ္ကယ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား စသည္တို႕ကို တင္ျပေပးပါ ရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved