အလြန္အကြ်ံ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ

Tuesday, September 11, 2012

~
http://www2.irrawaddy.org/articlefiles/4489-logging.gif

အလြန္အကြ်ံ သစ္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားေႀကာင္႕ သစ္ေတာမ်ား ၿပဳန္းတီးေနပါသည္။

ထမံသီ၊ ဟုမၼလင္း၊ ေရႊၿပည္ေအး၊ ေဖာင္ၿပင္၊ ေကာလင္း၊ ဝန္းသုိ၊ ဗန္းေမာက္၊ မုိးမိတ္၊ ေရႊလီ၊ ကသာ ကဲ႕သုိ႕ေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ေဒသမ်ားတြင္

ၿမတ္နိုးသူ၊ မုိမင္တန္၊ ၿဖိဳးစည္သူ၊ တင္ဝင္းထြန္း၊ ေရႊမုိးသာ၊ ထြန္းၿမတ္ေအာင္၊ ေကာင္းၿမတ္၊ ဟြန္ဒါၿမန္မာ၊ ေအရွားေဝါလ္၊ ေဌးမိသားစု၊ NTT စေသာ ကုမၸဏီ မ်ားက ခြင္႕ၿပဳထားေသာ အေရအတြက္ထက္ ပုိ၍ ထုတ္လုပ္ေနသည္။

ထုိ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ကားမ်ား ၿဖတ္သန္းသြားလာေသာေႀကာင္႕ စိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးႀကရၿပီး ကားၿဖတ္သန္းသြားခ်ိန္တုိင္း ဖုန္ထ၍ ေဒသခံမ်ား၏က်န္းမာေရး စိုးရိမ္ရပါသည္။

ထုိကဲ႕ သုိ႕ ကိစၥမ်ားေႀကာင္႕ ၿပည္သူမ်ား နစ္နာေနသၿဖင္႕ အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင္႕ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စနစ္တက် စိစစ္ အေရးယူေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved