ေထြ/အုပ္ရံုး ၀န္ထမ္းေတြ ဘာျဖစ္ေနလဲ

Friday, October 26, 2012

 

သို႔ 

လူၾကီးမင္း ခင္ဗ်ား  

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနေအာက္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းငယ္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးတြင္ (၇) လပိုင္းက ခရိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွတဆင့္ ညႊန္ၾကားေသာ လစ္လပ္ ၀န္ထမ္းေနရာျဖစ္ေသာ ရုံးအကူ၊ စာပို႔၊ ယာဥ္ေမာင္း လစ္လပ္ေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားရန္ အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ရာ ၂၅.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာလူဦးေရမ်ားမွ ရုးံအကူႏွင့္ စာပို႔ေနရာအတြက္ကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္႔မွီေသာ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ေအာက္ ဘြဲ႔ရလူငယ္ႏွစ္ဦးကိုခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ထိုလူငယ္ႏွစ္ဦးမွာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ဆႏၵမဟုတ္ပဲ ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ စီမံေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုႏွစ္ဦးမွာ ငယ္စဥ္ကပင္ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ၀ေပး အေျခအေနေၾကာင့္ အေ၀းသင္တက္ရင္း သက္ဆိုင္ရာဘြဲ႕တစ္ခုစီရရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ဒီအလုပ္ကို အမွန္တကယ္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားလို႔သာ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ အစ္ကိုႏွစ္ဦးမွလည္း စစ္တကၠသိုလ္စာေပ (၂) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းမွဴးအပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးတူညီစြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး (၃.၈.၂၀၁၂) တြင္အလုပ္စတင္၀င္ေရာက္ေစပါသည္။

ယာဥ္ေမာင္းမွာလြန္ခဲ့ေသာ၃လခန္႔ကတည္းက ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေခၚယူခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ (၅.၈.၂၀၁၂) တြင္ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ စီမံေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေပးပို႔ျပီး ၂လခန္႔ၾကာေသာအခါ ျမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ ပါမစ္ရရန္အတြက္ ရုံးအုပ္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ တိုင္းေထြအုပ္ရုံးသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုင္းရုံးမွာရုံးအုပ္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မိမိတို႔ တင္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာ 
ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္းၾကားသိရျပီး အသစ္ျပန္လည္တင္ရန္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစုေဆာင္းကာ (၅.၁၀.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ခရိုင္ရုံးအုပ္ၾကီးထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရလွ်င္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အသစ္၀င္ေရာက္လာေသာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ကူး၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းအေပၚ ေစတနာ ထားတတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားေပ်ာက္ကြယ္မွာစိုးမိပါသည္။ 

ထိုနည္းတူစြာအခ်ဳိ႔ေသာအစိုးရဌာနမ်ားတြင္လည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္း အသစ္မ်ား၏ အလုပ္ခန္႔စာကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္မည္သည္႕ဌာနတြင္ မဆိုအျမန္ဆံုး ခန္႔ထားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္အားေပးရမည္ ဆိုပါကလည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု သတ္မွတ္ ေပးေစ ခ်င္ေၾကာင္း အကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္တုန္းကလည္းလုပ္အားေပးခဲ့ရတာပါပဲ ဒါေပမယ့္ ရုံးရန္ပုံေငြထဲက မုန္႔ဖိုးရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ရန္ပုံေငြမရွိျခင္းေၾကာင့္ မုန္႔ဖိုးလည္း မေပးႏိုင္ပါ။ 

၄င္းတို႔၏ လစာမွာ ၃၅၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၃၀၀၀၀ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းသက္သာ ၁၀၀၀၀ ဆိုလွ်င္ ၁ လကို ၇၅၀၀၀ ရွိပါသည္ ယခုအခါ လုပ္အားေပး ၂ လေက်ာ္ ၃ လအတြင္း ၀င္ေရာက္လာျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ၄င္းတို႔ကိုလစာ ရေစခ်င္ပါသည္။ 

ထို႔အတူျမန္မာျပည္အႏွံ႕တြင္ လုပ္အားေပးေနေသာ ၀န္ထမ္းအသစ္ကေလးမ်ားကိုလည္း လစာ ရေစခ်င္ပါ သည္။

ထို႕ေၾကာင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနညျဖင့္သက္ဆိုင္ရာသို႕ သိသာေစရန္ အကူအညီေတာင္းခံ အပ္ပါ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး ေပးစာမွာ myanmar 3 ေဖာင့္ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ အခက္အခဲေၾကာင့္ အကူညီ 
ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ကူညီေပးႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

 -- zay soe(M D Y)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved