ဖြဲ႔စည္းပံုအရ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် ခြဲျခားမႈ မရွိဟု ဆုိ

Tuesday, October 23, 2012ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားကုိမွ် ခြဲျခားမႈ မရွိလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူး ဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳး သား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ တုိ႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားမႈ မရွိေစရဘူး လုိ႔ ကုလသမဂၢ ၏ UN Women ရဲ႕ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးရာ ဒု ညႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာ John Hendra ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္ က ေျပာလုိက္တာပါ။


  
ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန ရံုးခ်ဳပ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့လက တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕ လာ 
ေရာက္ လည္ပတ္စဥ္က တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္က ခံစားခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ ပို၍ပင္ ခြဲျခားမႈ ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဥပမာ အာျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ မည္မွ်ပင္ ေတာ္
ေသာ္လည္းပဲ ရာထူးႀကီးမ်ားသုိ႔ တက္လွမ္းႏိုင္ရန္ မရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ 

တုိင္းရင္းသားေတြဟာ တေလွ်ာက္လံုး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ 
ေရး ဆုိတဲ့ စကားလံုးေတြသာ ပ်ံ႕လြင့္ခဲ့ၿပီး အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ တကယ့္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေရးဟာ အၿမဲ လ်စ္လ်ဴရႈ႕ခံခဲ့တယ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားေတြက ဧရာ၀တီ ကို ရင္ဖြင့္ သြားခဲ့ပါတယ္။ 

အခုလို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက တသားတည္း အက်ိိဳးခံစားခြင့္ ရွိတယ္ဆုိတာ ႏိုင္ငံသားတုိင္းအတြက္ 
ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးတရပ္ကို ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီအခြင့္အေရးေတြအရ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ က ႏုိင္ငံသားတုိင္းကို အကာအကြယ္ေပးရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ဖူးတဲ့  ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေတြမွာလည္း ႏိုင္ငံသားတုိင္းဟာ တန္းတူ အခြင့္အေရးေတြကို ျပဌာန္းထားခဲ့ေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုပါအတုိင္း ႏုိင္ငံသားတုိင္း ခံစားခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved