"ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသားအထိ စဥ္းစားတာ ရိွခ့ဲတယ္"

Tuesday, October 16, 2012


ကုိတင္ေမာင္ထူး

  ကေနဒါ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအသင္း (Canadian Friends of Burma - CFOB) က ကေနဒါမွာရိွတ့ဲ NGO အစုအဖဲြ႔ အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ကေန ရပ္ဆုိင္းခံလုိက္ရပါတယ္။
CNC လုိ႔ ေခၚတ့ဲ Canadian NGOs Committee  က ရပ္ဆုိင္းလုိက္တာပါ။
ဘာေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းသလဲ၊ ဘယ္လုိသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာမလဲ ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး CFOB ရဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ကုိတင္ေမာင္ထူး နဲ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

CFOB နဲ႔  CNC ဆက္ဆံေရး ဘယ္လုိရိွပါသလဲ။

CNC  က ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္စဲြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဆီကုိ စာတေစာင္ပုိ႔တယ္၊ စာမွာ CFOB ကုိ CNC ကေန အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ကေန ရပ္ဆုိင္းလုိက္တယ္။
ပထမအခ်က္က CFOB ရဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာက ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ သက္၀င္ယုံၾကည္တ့ဲအေပၚ သူတုိ႔ မေ၀ခဲြႏုိင္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာတယ္။
ဒုတိယအခ်က္က ျပီးခ့ဲတ့ဲ တလေက်ာ္ႏွစ္လေလာက္မွာ  Burma Campaign (UK) က လုပ္ခ့ဲတ့ဲ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏုိင္ငံသားေပးရမယ္၊ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒဟာ inclusive မျဖစ္ဘူး (အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းမရိွဘူး) ဆုိတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္တ့ဲအခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ CFOB အဖဲြ႔က လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခ့ဲတယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ  - ဒါက ရုိဟင္ဂ်ာဘက္ကုိ တဘက္ေစာင္းနင္း ၀ါဒျဖန္႔ေပးေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ အဲဒီအဖဲြ႔ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ေျပာခ့ဲတယ္ ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒါက ဒုတိယအခ်က္ေပါ့။ တတိယအခ်က္က ...

 CNC ရဲ႕  စာထဲမွာ အဲဒီလုိ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ေရးထားသလား။

ေရးထားတယ္ဗ်။ တတိယအခ်က္က  CFOB ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ - ဒါရုိက္တာအဖဲြ႔ နဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈအပုိင္းကုိ သူတုိ႔ မရွင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီတတိယအခ်က္ကေတာ့ နည္းနည္း ေပ်ာ့တယ္။

တျခားအဖဲြ႔ေတြေရာ ဒီလုိ ရပ္စဲခံရတာ ရိွသလား။

မရိွဘူးဗ်။ CFOB ဆုိတာက  CNC  ကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္တ့ဲထဲမွာ ပါတယ္ဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္အေရးကုိ လုပ္ေနၾကတ့ဲ ကေနဒါ NGO ေတြ ေပါင္းျပီး ဖဲြ႔ထားတာ။

အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ကေန ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေတာ့ CFOB အေပၚ ဘယ္လုိ သက္ေရာက္မႈရိွမလဲ။

ခ်က္ခ်င္းသက္ေရာက္မႈက ဘာလဲ ဆုိေတာ့ - CNC ဆုိတာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ ဖဲြ႔ထားတာ။
ကေနဒါအစုိးရက ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ကုိ ကူညီတာေတြ ရိွတယ္ဗ်ာ၊ အဲဒီထဲက အစိတ္အပုိင္းေလးတခုကုိ Public Education အတြက္ ဆုိျပီး ရည္ရြယ္ထားတာ ရိွတယ္၊ ၁၉၉၈/၉၉ ေလာက္ ကတည္းက CFOB အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတာ။
အဲဒီ Fund (ရန္ပုံေငြ) ကုိ Inter Pares ဆုိတ့ဲအဖဲြ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခဲြတယ္။ အခုလုိ ရပ္လုိက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္ထိခုိက္သြားတာေတာ့ အမွန္ပဲ။

CFOB က တျခားအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ဟုိတုန္းကေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ မရိွတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

တခ်ိန္က က်ေနာ္တုိ႔ အတူ လုပ္ခ့ဲတ့ဲ အဖဲြ႔တခ်ဳိ႕က ရုိဟင္ဂ်ာအေရးေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ေပါင္းျပီးေတာ့  ရုိဟင္ဂ်ာအဖဲြ႔ေတြ ဥပမာ UK တုိ႔ ဘာတုိ႔မွာရိွတ့ဲ ရုိဟင္ဂ်ာအဖဲြ႔အစည္းေတြက ပုိ႔တ့ဲ သတင္းေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာသတင္းကြန္ရက္ႀကီးေတြမွာ ျဖန္႔တယ္၊ ျဖန္႔တ့ဲအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ သတိေပးခ့ဲတယ္ - ျဖန္႔တ့ဲသတင္းအခ်က္အလက္ေတြက တဘက္သတ္ ျဖစ္ေနတယ္၊ သတင္းရင္းျမစ္ေတြက ရုိဟင္ဂ်ာအဖဲြ႔ေတြဆီက လာတာေၾကာင့္ ဆက္လုပ္ေနမယ္ ဆုိရင္ နားလည္မႈေတြ ပုိလဲြမွားလာႏုိင္တယ္ဆုိျပီး အႀကံေပးခ့ဲတယ္၊
ဒါေပမယ့္ လက္မခံဘူး။

 ျပီးခ့ဲတ့ဲ တလေက်ာ္ေလာက္ကေတာ့ နုိင္ငံသားဥပေဒေျပာင္းပစ္ရမယ္ ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာတာက ဒီကိစၥဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥျဖစ္တယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း နုိင္ငံတုိင္းမွာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒေတြ ရိွၾကတယ္၊ အေနာက္နုိင္ငံေတြမွာေတာ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူ႔အခြင့္အေရးက ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ဖုိ႔ ဆုိတာ အခက္အခဲေတြရိွတာ ေတြ႔ရတယ္၊ ကေနဒါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျပန္ပုိ႔တာ ရိွတယ္၊ ခုိး၀င္လာတ့ဲသူေတြကုိေပါ့။
အေမရိကန္မွာလည္း မကၠဆီကုိကလူေတြကုိ ျပန္ပုိ႔တာ ရိွတယ္။
ျမန္မာျပည္က အေျပာင္းအလဲကုိ သြားေနတ့ဲကာလျဖစ္တယ္၊ ဒီျပႆနာေတြ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းဖုိ႔ ဆုိတာ အရမ္းအႏၱရာယ္ရိွတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က အႀကံေပးခ့ဲတာ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က ရုိဟင္ဂ်ာလည္း ျမန္မာနုိင္ငံသားျဖစ္ရမယ္၊ ပုိဆုိးတာက ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသားအထိ စဥ္းစားတာ ရိွခ့ဲတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ OIC ရုံး ဖြင့္ခြင့္မျပဳဖုိ႔ ဆုိျပီး မေန႔က ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆႏၵျပခ့ဲၾကတယ္၊ CFOB ရဲ႕ သေဘာထားကေရာ ဘယ္လုိရိွပါသလဲ။
OIC ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေတြကုိေပးအပ္မယ့္ အစီအစဥ္ကုိေရာ ဘယ္လုိ ယူဆပါသလဲ။
ျမန္မာျပည္သူေတြျဖစ္ေစခ်င္တာကုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔အဖဲြ႔က လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔က ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ ေက်ာ္လႊားျပီးေတာ့  က်ေနာ္တုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္တ့ဲ ပုံစံတခုကုိ ရုိက္သြင္းဖုိ႔ ဆုိတာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္၊ ခြင့္ျပဳေရးမျပဳေရးက ျပည္သူနဲ႔အစုိးရက ဆုံးျဖတ္ရမယ္။ 

ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ဆုိတာ ရုံးရိွမွ ကူညီေထာက္ပ့ံႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
 

-

2 comments :

  1. ဒီအဖဲြ ့ျကီးေတြရဲ ့သေဘာထား သိရတာေပါ့ေလ

  1. Anonymous said... :

    ေတာ္ေတာ္ အလုပ္အကိုင္ ႐ွားပါးေနတဲ့ အဖဲြ႕ ျဖစ္မယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved