သတင္းေထာက္အလုိရိွသည္

Sunday, October 28, 2012

~

ဧရာ၀တီမွာ အဂၤလိပ္ပုိင္းစာမ်က္ႏွာအတြက္ သတင္းေထာက္ အလုိရိွေနပါတယ္။


ျမန္မာျပည္တြင္းကေန သတင္းေရးသားေပးပုိ႔ရမယ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရးသားရမယ္ စတ့ဲ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္တ့ဲ အလုပ္ ေခၚစာ အျပည့္အစုံကုိ
http://www.irrawaddy.org/job_announcemnet_reporter မွာ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။


ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ မတုိင္ခင္ ေလွ်ာက္လႊာ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္ တ့ဲ။

-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved