သတင္းစာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔လာၿပီ

Saturday, October 20, 2012


သတင္းစာ အုပ္ခ်ဳ႔ပ္ေရး အဖြဲ႔ ကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ ျမန္မာအလင္း၊ ေၾကးမံု၊ The New Light of Myanmar ဆိုတဲ့ သတင္းစာေတြကို အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းေဖာ္ 
ေဆာ္ႏိုင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္း လိုက္ပါတယ္။ 

ဦးရဲတင့္၊ ဦးရဲျမင့္ေဖ၊ ဦးရဲႏုိင္မုိး၊ ဦးေက်ာ္ေဇာႏုိင္၊ ဦးေက်ာ္စိုးတုိ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလုိက္တာျဖစ္ၿပီး လုိအပ္တဲ့ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေတြ ျပဌာန္းသြားႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာေတြ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ အစုိးရ အဖြဲ႔ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္အရ သိရပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved