ေျမသိမ္း ဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ ရုပ္သိမ္း

Friday, November 2, 2012

~
ဥပေဒမ်ား ရုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒေတြျပဌာန္းေနပါတယ္။ ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာေတြမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 

ေျမသိမ္း ( သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒ၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကယ္ ငါးပြင့္  သေဘၤာလုပ္ ငန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဥပေဒကုိ ရုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒ ၃ ခုကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ထုတ္ 
ျပန္ေၾကညာထားတာပါ။


-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved