ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ စံုစမ္းေလ့လာမယ္

Wednesday, November 7, 2012

 အိမ္ေျခ တေထာင္နီးပါး မီးေလာင္ခဲ့တ့ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမ္ိဳ႕ရဲ႕ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ျမင္ကြင္းတခု (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ပိုင္/ဧရာဝတီ)

US ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရခိုင္မ်ားက လာမည့္-၂၀၁၃- ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္သြားၾကဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ေနအိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ခံရျခင္း ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္းမ်ား မီးရိႈ႕ခံရျခင္း၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားနွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မွီခိုေန ရေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေန႔တဓူ၀ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းၾကီးစြာႏွင့္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ရသည္မ်ားကို စံုစမ္း 
ေလ့လာရန္ အတြက္ လာမည့္ -၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုက ရခိိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာမွ ရခိိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ သြားေရာက္ေလ့လာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူဦးေရသန္ေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေနျပီျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ နိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ ယခုကဲ့ သို ့ လာမည့္ႏွစ္တြင္မွ သြားေရာက္ၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 


လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ပဋိပကၡမ်ား၌ အသံုးျပဳႏုိင္ဖြယ္ရွိတဲ့ လူကို အႏၱရယ္ ျပဳေစ တတ္တဲ့ လက္နက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေနၿပီး လံုျခံဳေရး စီမံခ်က္မ်ားမွာ တလြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟုလည္း ၾကားသိေနရပါတယ္။ 


အျပစ္မဲ့ ရခိုင္လူထုအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ အဓမၼျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ကိုလည္း တိုင္ၾကားစာမ်ား ရရွိထားၾကရာ ၄င္းကဲ့သို ့ ဆက္လက္ျပီး မျဖစ္ပြါးရေအာင္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားသို႔  ေမတၱာရပ္ခံစာ တေစာင္ေပးပို ့မည္ဟုလည္း သိရွိရပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေနၿပီျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတြင္း၌ မည္ေရြ႕ မည္မွ် လူဦးေရ ရွိမည္ကို ခြဲ ျခားသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း -၁၉၈၂-ခုနွစ္ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအတိုင္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရပါတယ္။ 

၄င္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္အခါ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္းသူမ်ားကို လည္း ေတြ႔ရွိမည္ျဖစ္ကာ  ၄င္းသူမ်ားအား မည္သို ့မည္ပံု ေစာင့္ၾကပ္အေရးယူမည္ကိုလည္း လူအမ်ား စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳေသာ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ ခိုး၀င္လာသူမ်ားကုိ  နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးမည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မည္လား ဆိုသည္ကို အစိုးရမွ ေသခ်ာစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ 

လ၀က-႒ာနမွလည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဘဂၤလီမ်ားကို ( ရခိုင္လူမ်ိဳး အျဖစ္ ေရးထားျပီး ) နိုင္ငံသား အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳဳလုပ္ေပးထားျခင္းမ်ား ၊  ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီတြင္ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားကို ပါတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ လက္ခံထားျခင္းမ်ားကိုလည္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ ့ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္အဖြဲ အစည္းမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာသြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္) 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved