၈၈ က အမ်ိဳးသားေန႔ သ၀ဏ္လႊာမွာ ဘာေျပာထားလဲ

Saturday, December 8, 2012

ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ ၉၂ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိုးသား ေအာင္ပြဲေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္  ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သား မ်ား အဖြဲ႔က ယခုအခ်ိန္အခါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ တရပ္ကို သြားေန ခ်ိန္မွာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမႈ မွန္သမွ်ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့ သ၀ဏ္ လႊာ တေစာင္ကုိ ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ "၉၂" ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔အထိမ္းအမွတ္ 
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သဝဏ္လႊာ 

ဤေန႔ ဤရက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ "၉၂"ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရအား ပထမဆံုး ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈကို တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္လိုက္ေသာ ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးတြင္လည္း ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ စတင္၍ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔ အခြင့္ အေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ သမိုင္းမ်က္ႏွာစာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလတစ္ရပ္ကို သိမ္ေမြ႔ခက္ခဲစြာ ျဖတ္ သန္းေနရသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပသႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္း အားေပးျခင္းႏွင့္အတူ ဝိုင္းဝန္းညိႇႏိႈင္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း ရွာေဖြၾက ရန္လိုအပ္သည္။ 

အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမႈမွန္သမွ်ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားသည္ ပဓါနျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ႏိုးၾကား တက္ၾကြမႈ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ကို အရယူႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္ရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရး ပန္းတိုင္မ်ားကို မ်က္ေျချပတ္မခံဘဲ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကရန္ အဓိ႒ါန္ျပဳ တိုက္တြန္း လိုက္ရေပသည္။ 

 ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved