မုံရြာေၾကးနီစီမံကိန္း စစ္တမ္း

Friday, December 7, 2012


~

မုံရြာခရုိင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲက လက္ပံေတာင္းေၾကးနီတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းကုိ လုံး၀ ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ ေဒသခံ အမ်ားအျပားက ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနတ့ဲ ဒီစီမံကိန္း ဘယ္လုိ ျဖစ္သင့္တယ္ ဆုိတာကုိ ဧရာ၀တီဘေလာ့မွာ ၃ ရက္ၾကာ စစ္တမ္း ေကာက္ခ့ဲပါတယ္။
ရလဒ္ကေတာ့ ဒီလုိပါ ~


ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ၉၇
လုံး၀ ရပ္ဆုိင္းသင့္သည္။ ၁,၀၂၉
စီမံကိန္းအရြယ္အစားေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ၃၁၄
စီမံကိန္း လုံး၀ ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ သေဘာထား ေပးမႈ ၁,၀၂၉ ရိွတာ ေတြ႔ရပါတယ္။


စီမံကိန္း ပတ္၀န္းက်င္ ၂၆ ရြာက လယ္ေျမ ဧက ၇,၈၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းခံထားရတ့ဲအတြက္ ေဒသခံတုိ႔က ဒီစီမံကိန္းကုိ ရပ္စဲဖုိ႔ ေမလက စတင္ျပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဘယ္လုိ ဘယ္ပုံ  ပ်က္စီးႏုိင္တယ္ ဆုိတာကုိလည္း လေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပမႈအတြင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခ့ဲၾကတာပါ။

အစုိးရဘက္ကလည္း စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းလုိ႔  မရဘူး လုိ႔ ေျပာခ့ဲပါတယ္။  ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္က လႊတ္ေတာ္မွာ  ရွင္းလင္း ေျပာဆုိရာမွာ ~

- သိမ္းဆည္း လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊
- ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အစားထုိး ေနရာသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း စသည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊
- စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ၂ ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ လုပ္ကိုင္ထားသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္အားတဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းပါက နစ္နာေၾကး ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
- ထုိ႔အျပင္ ပြင့္လင္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္စီးသြားႏုိင္ၿပီး တုိင္းျပည္ဘ႑ာမ်ား ထိခိုက္ဆံုးရႈံးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
စသျဖင့္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းလုိ႔ မျဖစ္ပုံကုိ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။

-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved