ကခ်င္အေရး ABSDF က သေဘာထား ထုတ္ျပန္

Tuesday, January 8, 2013

 ABSDF ရဲေဘာမ်ားရဲ႕ ေတာတြင္း တေနရာ၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 

အျပည့္အစံုကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

၁။ ယေန.ကာလ တိုင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပသနာမ်ား ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္  
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို ေဖၚေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ခံယူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္အင္အား အလံုးအရင္း အသံုးျပဳကာ အစိုးရဘက္မွ ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ ဆင္ေနမႈမ်ားအေပၚ မိမိတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) မွ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေတာင္းဆို အပ္ပါ သည္။

 ၂။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ထိုးစစ္ဆင္မွဳမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေနမႈမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္သည္။ 

၃။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာေဆာင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အစိုးရဘက္မွ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ သည္အထိ ႏုိင္ငံေရး ျပသနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ အေျဖရွာသြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၄။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျမန္မာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္အထိ သေဘာတူညီမႈမ်ား မရရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ယေန႔အထိ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု မိမိတို႔မွ ရႈျမင္သည္။ 

၅။ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ေဖၚေဆာင္မည္ဆိုပါက အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ အင္အားစု အားလံုးပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔၏ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 

ဗဟိုေကာ္မတီ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ ABSDF Statement on Kachin Affairs

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved