ေၾကာ္ျငာဝန္ထမ္း ၂ ဦး အလုိရိွသည္

Tuesday, January 29, 2013

~ 
ဧရာဝတီမွာ အေတြ႔အႀကဳံရိွတ့ဲ ေၾကာ္ျငာဝန္ထမ္း ၂ ဦး လုိအပ္ေနပါတယ္။

ဧရာ၀တီ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ နဲ႔ လစဥ္ထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္း အတြက္ လက္ရိွ ေၾကာ္ျငာမ်ား ပုံမွန္ ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး၊
ေၾကာ္ျငာသစ္မ်ား ထပ္မံရရိွေရး စတ့ဲ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ၀န္ထမ္းရဲ႕ တာ၀န္မ်ား အပါအ၀င္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ http://www.irrawaddy.org/work-with-us/job_ads_for_account မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 


-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved