အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္အေရး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး

Sunday, January 13, 2013

 ~ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတ့ဲ  အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္အေရးနဲ႔  ပတ္သက္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး၊ ။ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္တ့ဲ  စီမံကိန္း နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဒသတြင္းက ဆရာေတာ္နဲ႔ သြားေရာက္ညိႈႏိုင္းတ့ဲ အေျခအေနေလး ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမွာ ဘုန္းဘုန္းေတြရဲ႕ ထင္းျခံေတြ ပါသြားတယ္ဆိုတာ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတို႕ရဲ႕ ထင္းျခံပါ၀င္သြားမႈကို သြားေရာက္ညိႈႏိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘုန္းဘုန္းတို႕ရဲ႕ ေမတၱာ ခံယူဖို႕ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။    ။ ဟုိတယ္ဇုန္းက အင္းသူ ၊အင္းသားေတြအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲသလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္သလဲဗ်။

ေျဖ။             ။ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ ၀န္ၾကီး တစ္ဦးအေနျဖင့္ စဥၤးစားၾကည့္တာေပါ့ေလ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အင္းေလးေဒသတစ္ခုလံုး စီးပြားေရး က႑ေတြမွာ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မယ္ ၊
မိုင္းေသာက္ကေန ဟိုတယ္ဇုန္ သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလံုးမွာရွိေနတဲ့ ရြာေတြ အားလံုး လည္း မီးရရွိေရးအတြက္ ေငြအကုန္အက်သက္သာျပီး ၊ မီးလင္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္၊
ျပီးေတာ့ ယခုရွိေနတဲ့ ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္းေတြကေန ကတၱရာလမ္းေတြျဖစ္လာမယ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြ.ယ္ေရးေကာင္းမြန္လာရင္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္တယ္၊
  ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားဟာလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာႏိုင္ျပီး အင္းေလးေဒသတစ္ခုလံုး ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀ျပီး အျမင္ေတြႏိုင္ငံတကာ ရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္၊
 ဒါေၾကာင့္ မိဘျပည္သူေတြ စား၀တ္ေနေရး ၊စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။         ။ အင္းေလးေဒသကို ၀န္ႀကီး ေရာက္လာတ့ဲ  ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။              ။ရည္ရြယ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ အမွန္တိုင္း ေျပာရရင္ အင္းေလးေဒသတြင္ရွိေနတဲ့ ေဒသခံမိဘ ျပည္သူေတြ တစ္ရပ္လံုး ကို သံေယာဇဥ္ရွိတာရယ္၊
အင္းေလးေဒသမွာရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊
အင္းေလး ဟိုတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ျဖင္း အားျဖင့္ အင္းေလးေဒသ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တည္းခိုဖို႕ အခန္းမလံုေလာက္မႈ အခက္အခဲေတြ ကင္းေ၀းႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး  ၊
အင္းေလးေဒသ ျပည္သူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႕ ရယ္၊ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ၊ ဆက္သြယ္မႈ၊ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပံုေတြအေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျ႔ပီး လာေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဟုတ္ ... အခုလို အခ်ိန္ေပးျပီး ေျဖၾကားေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

                                                                          ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း(ေတာင္ၾကီး)
  
--

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved