အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္အျငင္းပြားမႈကုိ ျပည္နယ္အစုိးရ ညိွေတာ့မည္မဟုတ္

Monday, January 21, 2013


~
 ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း (ေတာင္ၾကီး) ~

အင္းေလးေဒသ ေျမသိမ္းမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည့္ေငြပမာဏ ခန္႔မွန္းေခ်၊ ေလ်ာ္ေၾကး ယူရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ေတာင္သူတုိ႔၏ အသံမ်ားကုိ ေအာက္ဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္းေလးေဒသ ဟိုတယ္ဇုန္ ေျမေနရာေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္သြားသည့္ သီးႏွံဧကမ်ားအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲကုိ ျပီးခ့ဲသည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ေညာင္ေရႊျမိဳ႕၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန အစည္းေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။


 ရွမ္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းက  တက္ေရာက္လာသူ အင္ၾကင္းကုန္း၊ ကံပဲ့ေက်းရြာတုိ႔မွ  ေဒသခံမ်ားအား ဟုိတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားေနမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းျခင္းကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းရန္သာ က်န္ရိွေၾကာင္း စသျဖင့္
၀န္ႀကီးက ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားသည္  -

ေလ်ာ္ေၾကး ~
- ယခုေပးအပ္သည့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးသည္ သင့္တင့္မွ်တေၾကာင္း၊
- ကာလတန္ေၾကးထက္ ပုိမိုသည္ ဆိုတာကို အားလုံး တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊
- ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕က ျပီးျပီးေရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊
- ၀န္ၾကီးမ်ားပါ ဖိတ္ၾကားေပးကာ တက္ေရာက္လာသည့္ ၀န္ၾကီးမ်ားေရွ႕တြင္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

လုိအပ္လုိ႔ ဟုိတယ္ ေဆာက္မယ္ ~
- ဟိုတယ္ဇုန္ ေဖာ္ထုတ္သည့္ေနရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကေနျပီးေတာ့ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ ကိုယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊
- ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက တာ၀န္ေပးအပ္သျဖင့္ အင္းေလးေဒသတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႕ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊
-  ၂၀၁၄ က်ရင္ ခရီးသြားေတြ အင္းေလးေဒသကို လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာက ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြ (၁၀) သိန္းခန္႕ ရွိလာ ႏ္ိုင္ေၾကာင္း၊
- သည္ ခရီးသြား (၁၀) သိန္းဟာ ဘယ္မွာ တည္းခိုၾကရပါ့မလဲ၊ သည္ ေညာင္ေရႊ ေဒသ၊ အင္းေလးေဒသမွာ တည္းခိုဖို႕ ဟိုတယ္ ဘယ္လိုမွ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊
-  ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြဟာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ တည္းခိုေနရတာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
- သည့္အတြက္ သမၼတၾကီး ေညာင္ေရႊ၊ အင္းေလး ခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိလာစဥ္က ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုရာ သမၼတၾကီးက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ~
- အင္းထဲမွာ ျပဳလုပ္ရင္ အင္းေရျပင္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊
- အင္းေရျပင္၏ အလွအပကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ အင္းေလးကန္ ႏွင့္ မနီးမေ၀း ကုန္းေပၚကေန ၾကည့္လို႕ရသည့္ ေနရာကိုေရြးျပီး စိစစ္တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊- သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္  သစ္ေတာ ေရးရာဌာန ပိုင္ဆိုင္သည့္ သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္အား ဥပေဒႏွင့္ အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကို အစီရင္ခံစာ တင္ျပီးေတာ့
 ခင္ဗ်ားတို႕ သစ္ေတာ္ၾကိဳး၀ိုင္း တကယ္ပီျပင္ရဲ႕လား၊ မွန္ရဲ႕လား ေမးျမန္း စံုစမ္းေတာ့ တကယ္မွန္တယ္၊ ဟုတ္ပါတယ္၊  သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းသတ္မွတ္တဲ့ အခါ မွာလည္း သူတို႕ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဥပေဒအရ ရက္ေပါင္း (၆၀) ေနာက္ သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းသတ္မွတ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္လည္း ၾကိဳး၀ိုင္းတြင္း ပါရွိ္သည့္ လူမ်ား မိမိတို႕၏  ဆိုင္ရာဆိုင္ရာကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္ ဆိုျပီး သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာေတာင္းဆို သူေတြက (၂၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ 

၄ ႏွစ္စာ ေလ်ာ္ေၾကး ~
- ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ လာေရာက္ခဲ့စဥ္ အခါက (၅) ႏွစ္စာ ေလ်ာ္ေၾကးမွ မရလွ်င္ ကန္႕ကြက္မည္၊ သေဘာမတူဘူးဆိုသည့္အတြက္၊ ဒါက္ုိ (၅) ႏွစ္စာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးလို႔ မရေၾကာင္း၊
- ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း (၃) ႏွစ္စာ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုေပးျခင္းမရွိသလို  ေလွ်ာ႕ေပးျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း၊
- ေဒသခံေတာင္သူမ်ားနစ္နာေအာင္  မလုပ္ပါဘူး၊ လက္ရွိေျမေပၚတြင္ ရွိေနသည့္ ၀ါးလည္းေပးမည္၊ လက္ရွိၾကံစိုက္သူ မ်ားလည္း ၾကံယူပါ၊ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲသည္ေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ အမွန္တကယ္ရရွိျခင္းသည္ (၄) ႏွစ္စာ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊၊

ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းသုံးသြယ္ ~
- သည္ေနရာတြင္လည္း စီမံကိန္းေတြ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ ျပည္သူေတြ ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းသံုးသြယ္ ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊
- ညိႈႏိုင္းသည့္နည္း၊ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ နည္း၊ ေျဖေလ်ာ့သည့္ နည္း ဆိုျပီး ခ်မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊
- ေတာင္သူေတြ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ရာတြင္လညး္ ေဒသခံ ေတာင္သူေတြ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း ေပးအပ္ေၾကာင္း၊
-  ဒါေတြႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို  အခ်ိန္မေရြးၾကိဳက္သည့္ေနရာမွာ ေမးျမန္းႏို္င္ေၾကာင္း၊

သရက္ပင္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ~
- ေစ့စပ္ညိွနိႈင္းမႈမ်ားလည္း အမ်ားၾကီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊
- စီမံကိန္းက ေနာက္ဆုံးအဆင့္  တဆင့္ သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ၊ ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
- ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကိုလည္း  ထိုက္သင့္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ျပီး ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ထိုက္သင့္တာထက္ ပိုမိုသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးကၽြန္ေတာ္တို႕ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊
 အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ သရက္ပင္ တစ္ပင္ကို က်ပ္ (၅၀၀)ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေၾကာင္း၊
- ကၽြန္ေတာ္တို႕ ယခုသရက္ပင္တစ္ပင္ကုိ က်ပ္၅ေသာင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးထားေၾကာင္း
 - သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးတာလည္း ေတာင္သူေတြ အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္လုိလွ်င္ ~
- ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာကို လာမယူတဲ့ရြာသားေတြလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ယူတာမယူတာ သူ႕က႑သာျဖစ္ေၾကာင္း၊
- ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္မွာ မိမိတို႕ တာ၀န္အရ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
- ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အားလံုးအား ေတာင္ၾကီး ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး (သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေပးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ) ထံတြင္မွတဆင့္ ကေမာၻဇ ဘဏ္မွာ  ေငြအပ္ႏွံထားေပးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မေရြး ေငြလာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊
- ယခု အခမ္းအနားသုိ႔ မလာျဖစ္ေသာ္လည္း ယူခ်င္ပ ါသည္ဆိုလွ်င္ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံဳးမွာ လာေရာက္ျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးကာ မိမိတို႕ရသင့္ရထိုက္သည့္ ေငြေၾကးအား သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း၊

တရားစဲြလုိက စဲြႏုိင္ ~
- စီမံကိန္းအား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
- အားလံုးညိႈႏိုင္းျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာမွာ * ဥပေဒ ေၾကာင္း အရ ......* ေဆာင္ရြက္ဖို႕ပဲရွိေၾကာင္း၊
- မေက်နပ္လို႕ရွိရင္ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊  ၾကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တရားစြဲဆို ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္း၊
- ထို႕နည္းတူစြာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ စြတ္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္ မည္ဆိုရင္လည္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
- သည္ေနရာကေနျပီးေတာ့ အတိအလင္း စကား လက္ေဆာင္ပါးလိုပါေၾကာင္း၊ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ေျဖေလ်ာ့မႈ ျပီးသြားျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည့္ေငြပမာဏ ခန္႔မွန္းေခ်

စပါး တစ္ဧက က်ပ္ ၄၂ဝ,ဝဝဝ
ၾကံ တစ္ဧက ၂၂ဝ,ဝဝဝ 

ေျမပဲ ၁ ဧက ၁၇ဝ,ဝဝဝ
ေနၾကာ ၁၅ဝ,ဝဝဝ

 ခရမ္းခ်ဥ္ တစ္ဧက သိန္း ၂၀
၀ါးတပင္  ၂,ဝဝဝ

 ငွက္ေပ်ာပင္ ၅,ဝဝဝ
သရက္ ၁ ပင္ ၅ဝ,ဝဝဝ

 ေျမသိမ္းခံရသူ ေတာင္သူ စုစုေပါင္း ( ၈၃) ဦး အနက္ -

ေလ်ာ္ေၾကးယူသူမ်ား ၆၉ ဦး
မယူသူ (သုိ႔မဟုတ္ မယူေသးသူ) ၁၄ ဦး

၀ါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေက်နပ္ၾက။

ေလ်ာ္ေၾကး မယူသည့္ အင္ၾကင္းကုန္း ေတာင္သူမ်ားက  -
- မိမိတုိ႕  ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလာသည့္ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊
- သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း မသတ္မွတ္ ခင္ကာလ ကတည္းကျဖစ္ေၾကာင္း၊
- ေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြကို လည္း လက္မခံလိုေၾကာင္း၊
- မိမိတို႕ေျမလည္း မက်ဴးေက်ာ္ေစလို၊ ဘူဒိုဇာမ်ားျဖင့္ မထိုးေစလိုေၾကာင္း စသျဖင့္  ေျပာၾကားၾကသည္။-

 


-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved