မင္းကုိႏုိင္ နဲ႔ ၈၈ အဖဲြ႔ ဖိလစ္ပိုင္သြားျပီ

Monday, January 14, 2013

ကိုမင္းကိုႏိုင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား (၁၆) ဦးပါ၀င္တ့ဲ အဖြဲ႔ဟာ MAI ေလေၾကာင္း လိုင္းနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ယေန႔ ဇန္န၀ါရိလ ၁၄ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ထြက္ခြာ သြားၾကပါတယ္။  


အဆုိပါ ခရီးစဥ္မွာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Centrer Peace and Conflict Studies ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေလ့လာေရးစင္တာ -CPCS ရ့ဲအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူ၏ ေပါင္းကူးေဖာင္ေဒး ရွင္း မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆုိပါတယ္။

ဖိလစ္ပို္င္ႏုိ္င္ငံ ခရီးစဥ္ဟာ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး
ခရီးစဥ္အတြင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းအေျချပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုေလ့လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ အရပ္ဖက္လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved