ရန္ကုန္လူငယ္မ်ား အင္းေလးကုိသြား

Monday, January 7, 2013

 ~ 
 
လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္တတ္တ့ဲ ရန္ကုန္က လူငယ္အမ်ားအျပား အင္းေလးေဒသကုိ ေရာက္လာၾကပါတယ္။
 
Myanmar Youths In Action အဖဲြ႔က စီစဥ္တ့ဲ ၃ ရက္ခရီးစဥ္မွာ ပါ၀င္သူေတြဟာ စေနေန႔မွာေတာ့ လယ္သစ္ကုန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေဒသခံ လူငယ္အမ်ားအျပားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာၾကပါတယ္။

ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးခဲ့တ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွာ  အင္းေဒသဆိုင္ရာ အေထြေထြစီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူငယ္အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္ကုိ ေရာက္လာတ့ဲ ဒီလူငယ္ေတြဟာ ရန္ကုန္မွာေတာ့ အမႈိက္ကုိ အမိႈက္ပုံးထဲထည့္ဖုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္တာမ်ဳိးလုိ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
 မိဘမ့ဲကေလးမ်ားရိွတ့ဲဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြကို သြားေရာက္ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာလည္း ရိွပါတယ္။


ဒီလုိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေနၾကတ့ဲ ဒီလူငယ္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အုပ္စုလုိက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြက္ အင္းေလးကန္ေဒသကုိ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲတာဟာ အင္မတန္ သင့္ေလ်ာ္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္က နာမည္ေက်ာ္ အင္းေလးကန္ေဒသဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အမ်ားအျပား လုိအပ္ေနပါတယ္။

ဂြ်န္ခ်စ္ျငိမ္း (ေတာင္ႀကီး) ~


-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved