" သမၼတႀကီး တံတားဖြင့္ၿပီး ဆယ္လ ၾကာေသာ္…" သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

Monday, January 28, 2013

~ဧရာ၀တီေဖ့စ္ဘုတ္ http://www.facebook.com/IrrawaddyBurmese မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ စာဖတ္သူတဦးရဲ႕ ေရးသားခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။‎(၂၁.၁.၂၀၁၃)ရက္ေန႔မွာ ဧရာ၀တီ Blogတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ သမၼတႀကီးတံတားဖြင့္ၿပီး ၁၀လ ၾကာေသာ္ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါရေစ။

ပုသိမ္-ငပုေတာလမ္းသည္ (၂၁မုိင္ ၅ဖာလံု)ရွည္လ်ားၿပီး မုိင္(၀/၀)ပုသိမ္ၿမိဳမွ ရွမ္းရြာလမ္းဆံုမိုင္(၄/၂) အထိ(၄မိုင္ ၂ဖာလံု)အား ပုသိမ္ၿမိဳ႔နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မုိင္(၄/၂)မွမုိင္(၂၁/၅)အထိ(၁၇မိုင္ ၃ဖာလံု)အား ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္
- (၁၇မုိင္ ၃ဖာလံု )ႏွင့္ (၁၈၀)ေပအထက္တံတား (၂)စင္း
- (၁၈၀)ေပေအာက္တံတား(၄)စင္း၊
- Box Culvert(၁၁)စင္း
တို႔ကို
လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၃)ဖဲြ႔၊
ေလယာဥ္ကြင္းအထူးအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႔၊
အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႔၊
ခ႐ုိင္အဖြဲ႔(၂)ဖြဲ႔၊ တံတားအထူးအဖြဲ႔ႀကီး(၃)ဖြဲ႔
တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အားလံုးၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ သကၠယ္ေခ်ာင္းျမစ္ကူးတံတားတည္ေဆာက္မႈသာ
ေဆာင္ရြက္ဆဲက်န္ရွိ၍ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္မွငပုေတာၿမိဳ႔အထိ ကားျဖင့္ တုိက္႐ုိက ္သြားလာႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။


၄င္းလမ္းေပၚရွိ ေပပင္ျမစ္ကူးတံတား(၇၂၀)ေပ သံကူကြန္ကရစ္တံတားကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းတံတားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင ့္ေက်ာက္ျပားအလွဆင္ျခင္းတို႔ကို တံတားအထူးအဖြဲ႔(၇)က တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေျမသား တာေဘာင္ႏွင့္လမ္းခင္းျခင္းတို႔ကို ပုသိမ္ခ႐ုိင္၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႔နယ္က  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ အရည္အေသြး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ(Q.C)ကုိ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ႐ံုးခ်ဳပ္က ေစာင့္၍စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။


သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွ ေအာက္တုိဘာလအထိ မိုးတြင္းကာလသည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)ႏွစ္အတြင္း၌ မိုးေရခ်ိန္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မိုးရြာသြန္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထူးကဲေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ေရLevelသည္ ပုသိမ္-ငပုေတာလမ္း တာေဘာင္အျမင့္နီးပါးအထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ လမ္းတာေဘာင္အတြင္း ေရစိမ့္၀င္မႈမ်ား ခံခဲ့ရပါသည္။

သို႔အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း အနည္းငယ္ နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ လမ္း အနည္းငယ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ အလွဆင္ေက်ာက္ျပား မ်ားကြဲအက္ျခင္း၊ ေက်ာက္စာတိုင္ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မွ ပလက္ေဖာင္းတံုးမ်ား အနည္းငယ္ အက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

မူလ တံတားမွာ လံုး၀ ထိခိုက္ျခင္း၊ နိမ့္က်ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ မရွိပါ။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေပၚရွိ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႔သာ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄င္းပ်က္စီးမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းရာသီမွစ၍ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။


ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဘး ၀ဲ/ယာ လိုအပ္ေသာေျမမ်ားအား ဂ၀ံေျမမ်ားသယ္ယူ၍ ႀကိတ္ေပးျခင္း၊ ေျမမ်ားေရြ႔လ်ားမႈခံႏုိင္ေစရန္ တာေဘာင္ေအာက္ေျခတြင္ ေျမထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အလွဆင္ေက်ာက္ျပားမ်ား ကပ္မည့္ ေအာက္ေျခကို သိပ္သည္းမႈရွိေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမမ်ား ျပန္လည္ထည့္၍ စနစ္တက် ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး အလွဆင္ေက်ာက္ျပားမ်ားကပ္ေပးျခင္း၊ ေရႀကီးမႈ၊ မိုးမ်ားမႈေၾကာင့္ ေရစိမ့္၀င္၍ အနည္းငယ္ နိမ့္က်သြားသည့္လမ္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေပပင္တံတား(ပုသိမ္ဘက္ျခမ္း)မွာ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေပပင္တံတား(ငပုေတာဘက္ျခမ္း) ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းကိုလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ရာ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္စြာ ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္စပ္ -  သမၼတႀကီး တံတားဖြင့္ၿပီး ဆယ္လ ၾကာေသာ္…

2 comments :

  1. Watcher said... :

    Repairing only after 1 year needs no explain.The authorities concern must take responsibility.Behave yourself.Or must arrest for corruption & act-61.No more explanation will be needed.

  1. Anonymous said... :

    တံတားဖြင့္ပြဲေတြလုိက္ျပီး ဖြင့္တဲ့အလုပ္လုပ္တဲ့ အက်င့္မေပ်ာက္ႀကေသးဘူးလား... ဒီထက္ အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္ လုပ္စရာ မရွိေတာ့ဘူးလား..

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved