အျငင္းပြားဖြယ္ေဆာင္းပါးအေၾကာင္း ဆီဆုိင္မွာ ရွင္းလင္း

Wednesday, January 2, 2013


ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း(ေတာင္ၾကီး) ~ 

အေရွ႕ရိုးမဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) ၊အမွတ္စဥ္ (၄) တြင္ ပါရွိသည့္ေဆာင္းပါးရွင္ ဘာမထီေမာင္ေမာင္ ၏ ျမိဳ႕ ပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္ပါသည္ ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီက ေငြေကာက္ခံေရး ခက္ခဲ လာသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ထုိေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ပုိင္း မီဒီယာေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ ယင္းသုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း   ျဖစ္သည္။ 

ေဆာင္းပါးတြင္ အဓိကမွားယြင္းခ်က္ သံုးခ်က္ ရိွသည္ဟု ဆီဆိုင္ျမိဳ႕မ မီးလင္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးရႊင္ျမတ္သူ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား က ေျပာသည္။ ေဆာင္းပါးတြင္ မိမိတို႕ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ ၀င္မ်ား အား မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ားဟု သံဳးႏႈန္းထားေၾကာင္း ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က်   ေရြးခ်ယ္ ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ အတြင္းေရးမႈး၊ ဘ႑ာေရးမႈး စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ထားသည္ ဟု  
ေဆာင္းပါးရွင္ ဘာမထီေမာင္ေမာင္က ေရးသားေဖာ္ျပထားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းၾကသည္။ 


မိမိတို႕ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕မ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရပ္ကြက္ ( ၆) ရပ္ကြက္၊ ဆက္စပ္ ေက်းရြာ ( ၅) ရြာရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၊ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို စိတ္၀င္တစား အမွန္တကယ္ တက္တက္ ၾကြၾကြလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား စုေပါင္းျပီး ဆီဆိုင္ျမိဳ႕အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံဳးခန္းမတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၂) ရက္ေန႔ ဍ္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် အဆိုျပဳေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 


 ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ပါရွိသလို ျမိဳ႕ကိုရြာေျပာင္း....ရြာကိုျမိဳ႕ေျပာင္း ၊ျပီးေငြေၾကးေကာက္ခံေနျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိတို႕ ျမိဳ႕ေပၚ (၆) ရပ္ကြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္ ဆိုပါက ဆက္စပ္ ေက်းရြာ (၅) ရြာလည္း ဆီဆိုင္ျမိဳ႕ႏွင့္အတူ မီးရ ရွိလိုေသာေၾကာင့္ မိမိတို႕ မီးလင္းေရး အဖြဲ႕ ႏွင့္ အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့  
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမိဳ႕ရြာအမည္ေျပာင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မိမိတို႕ လုပ္ေဆာင္မရႏိုင္ေၾကာင္း ၊ သက္ဆိုင္ ရာအဖြဲ႕စည္း အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပျပီး ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ မွ အတည္ျပဳမွသာ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆီဆိုင္ျမိဳ႕မ မီးလင္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးရႊင္ျမတ္သူ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ 

ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ပါရွိသလို အမႈတြဲ မမွန္မကန္ တည္ေဆာက္ျပီး လုပ္ေဆာင္မရႏိုင္ေၾကာင္း ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အတြက္ ျမိဳ႕နယ္ခရိဳင္ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဌာန ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာနပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျပီး ၊ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းအခ်က္အလက္ (၂၄) ခ်က္ကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕ မီးလင္းေရးေကာ္မတီက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သူက ဆက္လက္  
ေျပာၾကားသည္။


  ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာင္မြန္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေမာင္ကို ကေျပာၾကားရာတြင္ - ဘာမွ မလုပ္ဘဲ မမွန္မကန္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားျခင္းခံရသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္း ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႕ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ မမွန္မကန္ လုပ္ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူပါ၊ မမွန္မကန္ေျပာဆိုေနျခင္း ထက္ လက္တြဲျပီး လာေရာက္ေဆာင္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚသည္ဟု ဆုိသည္။


  ျမကန္သာရပ္ကြက္ ရွိ မီးလင္းေရး  ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းေဖက - ေဆာင္းပါးေၾကာင့္  မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ၊ယင္းအတြက္ မီဒီယာမွ တဆင့္  
ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိရွိေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

 ဆီဆိုင္ျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴက - ျမိဳ႕ေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ပါသည္ ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေနးလာေနေၾကာင္း ၊ ေငြေကာက္ ခံဖို႕ပါ ခက္ခဲလာေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အိတ္ကပ္ထည့္မည့္  
ေကာ္မတီ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ေစတနာျဖင့္ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕ကို လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေစလို၊ လင္းေစလိုသည့္ ဆႏၵတစ္ခု ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးရႊင္ျမတ္သူ က - မီးရရွိရႏ္ ကုမ႑ီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရတြင္ ၈၅၁၁ သိန္း ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုရရွိေငြ သိန္း ၆၁၀ ေက်ာ္ရရွိ ေကာက္ခံထားျပီး ၊ေကာက္ခံရရွိထားသည့္  
ေငြမ်ားကိုလည္း ဆီဆိုင္ျမိဳ႕ ျမန္မာ႕စီးပြာေရး ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားရွိေၾကာင္း ၊မိမိတို႕ထံတြင္ မထားေၾကာင္း၊  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႕သာျပီးစီးေသးေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ 1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ျပသနာရဲ ့အရင္းအျမစ္က အစုိးရက ဘာမွမလုပ္ေပးေတာ့ ျပည္သူေတြက ကုိယ္ထူကုိယ္ထေတြ လုပ္ႀကျပီး ဒီလုိ အလုပ္ေတြ ရႈပ္ကုန္ႀကတာေပါ့။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved