ခ်င္းျပည္နယ္ ဘိန္းခင္း သတင္း

Friday, January 11, 2013

~

 
ဧရာ၀တီသတင္းဌာနရဲ႕ ဒီဇင္ဘာလ သတင္းတပုဒ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္က ဘိန္းခင္းေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ဒီသတင္းဖတ္ျပီး အဲဒီေဒသကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲပါတယ္ တ့ဲ။ အဲဒီအေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႔အြန္လုိင္းမွာ အခုလုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ -

http://www.myanmarpoliceforce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=342%3A2013-01-10-15-57-40&catid=109%3A2012-10-19-08-26-08&Itemid=762
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသတင္းအား စိစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္

ဧရာ၀တီသတင္းဌာန Website မွ ၁၅-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန့ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ သတင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ဘိန္းစိုက္ဧက (၃၅၀၀) ခန့္ရိွေၾကာင္း၊ အဓိက စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားမွာ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ မဏိပူရ ျပည္နယ္အတြင္းမွ ခဲြထြက္ျပီး ျမန္မာျပည္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ကသည္း လက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ေလ်ာ့ပါးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ တရား၀င္ အဖဲြ႔အစည္းဖဲြ႔ကာ နိွမ္နင္းျခင္းမရိွဘဲ တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ဘိန္း အနည္းအက်ဥ္း ေရာင္းေသာသူ မ်ားကိုဖမ္းဆီးျခင္းသာ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသူ မ်ားျပားလာျပီး မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစဲြသူပမာဏ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ဘိန္းခင္းမ်ားတြင္သာ ၀င္ေရာက ္လုပ္ကိုင္ေနျပီး ဘိန္းသံုးစဲြမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့သည္။

အဆိုပါသတင္းအား ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မႉး ဦးစီးျပီး တီးတိန္ျမဳိ႕နယ္နွင့္ တြန္းဇံျမဳိ႕နယ္မ်ားရိွ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ျမဳိ႕နယ္/ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့ရာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျမဳိ႕နယ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈမရိွေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ တြန္းဇံျမဳိ႕နယ္နွင့္ ကီ်ခါး ျမဳိ႕နယ္ခဲြ ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ား၌ ရဲတပ္ဖဲြ႔နွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဘိန္းခင္းစုစုေပါင္း (၂၉၁.၆) ဧကအား ေဖာ္ထုတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္  တီးတိန္ျမဳိ႕နယ္တြင္ ၁၅ ၾကိမ္ ၊ တြန္းဇံျမဳိ႕နယ္တြင္ ၁၂ ၾကိမ္ ပညာေပး ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တီးတိန္ျမဳိ႕နယ္နွင့္ တြန္းဇံျမဳိ႕နယ္မ်ား အတြင္း ဘိန္းခင္း(၃၅၀၀) ဧကခန့္နွင့္ ဘိန္းအဓိက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပမႈမ်ားမွာ မွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္း စိစစ္ ေတြ႔ရိွရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား မ်ားျပားေနျပီး လူငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈ မရိွေၾကာင္း၊ ေဒသခံခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေတာင္ယာ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ရာသီ သီးနံွမ်ားကိုသာ ရိုးသားစြာ စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွၾကေၾကာင္း၊  ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အတြင္း တြန္းဇံျမဳိ႕နယ္၌ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစဲြမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူခံရသူ မရိွေၾကာင္း၊ တီးတိန္ ျမဳိ႕နယ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ တမူးျမဳိ႕နယ္၊ တိန္ကယားရြာ ေနသူ တစ္ဦး သယ္ေဆာင္လာေသာ ဘိန္းျဖူ ၁၆ ဂရမ္စီပါ ဆပ္ျပာခြက္ ၂ ခြက္ဖမ္းဆီးရမိမႈ (၁) မႈသာရိွေၾကာင္း၊  တြန္းဇံျမဳိ႕နယ္အတြင္း လူသူ အေရာက္အေပါက္ နည္းပါးသည့္ ေနရာ ၄ ေနရာတြင္ ဘိန္းခင္း (၃၂) ဧကစိုက္ပ်ဳိးမႈရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသျဖင့္ စီမံခ်က္ေရးဆဲြ၍ သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးရန္ စီစဥ္ထားရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန Website တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ မွန္ကန္မႈ မရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။


မူရင္း ဧရာ၀တီသတင္းက ဒီလုိပါ -

http://burma.irrawaddy.org/archives/28158

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူ ျမင့္တက္လာ
ၾကယ္ျပာ| December 15, 2012

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားျပားလာၿပီး လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူ ပမာဏ ျမင့္တက္လာေနျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ NGO မ်ား ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၃ တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တြန္းဇံႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဘိန္းအဓိက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနၾကၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ဧက ၃၅၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဆလိုင္း က်ဲဘစ္ခ္ေထာင္းက ေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၎ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘိန္းႏွိမ္နင္းေရး ေကာ္မရွင္ တခု ဖြဲ႔စည္ေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ဘိန္းႏွိမ္နင္းေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာကာ အဆိုကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အဲဒီတုန္းက ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တြန္းဇံမွာ သြားၿပီးေတာ့ ဘိန္းကို ျပည္ေတာင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ သိမ္းလိုက္တယ္။ ဒီဘိန္းေတြ ကိုဘယ္နားမွာ သိမ္းထားလိုက္လဲ က်ေနာ္တို႔ေတြမသိဘူး” ဟု ဆလိုင္းက်ဲဘစ္ခ္ေထာင္းက ဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး႐ုံးသို႔ ဧရာ၀တီမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းအား လက္ခံေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ဘိန္းကို အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေနသူမ်ားသည္ မဏိပူရ္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ခြဲထြက္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ကသည္းလက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ေလ်ာ့ပါးလွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔ကာ ႏွိမ္နင္းျခင္းမရွိဘဲ တခါတရံမွသာလွ်င္ ဘိန္းအနည္းအက်ဥ္း ေရာင္းေသာ လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းသာ ေတြ႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ ယုံၾကည္ရန္ ခဲယဥ္းေနေၾကာင္း ခ်င္းႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀န္းက ေျပာဆိုၾကသည္။

“ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ဘိန္းစိုက္တာက ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ လာသင္ေပးလို႔ တတ္သြားတာဗ်။ အခု ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ ဘိန္းစိုက္တဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းက မၾကာခင္မွာပဲ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ကို မီေတာ့မွာ” ဟု ပါတီဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က ေျပာသည္။

ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဦးစီးၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳႏွင့္ ပလက္၀ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ Chin Youth Forum က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ား၌ လူမ်ိဳးေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရျခင္း၊ ဘာသာစကား အခက္အခဲေၾကာင့္ စာသင္ရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း မ်ားသာ ရွိေသာ္လည္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ သာမန္ အလုပ္မ်ားထက္ ၀င္ေငြေကာင္းေသာ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ဘိန္းစြဲေနျခင္းသည္ အမ်ားစုျဖစ္ေနေၾကာင္း Chin Youth Forum မွ တာ၀န္ခံ ကိုေဒးဗစ္က ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ တရား၀င္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ ျပည္နယ္တခုျဖစ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ မရွိျခင္း၊တျခားေဒသမ်ား၌ တကၠသိုလ္တက္ရာတြင္ ကုန္က်စားရိတ္ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆက္တက္ႏိုင္သူ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပခြင့္အား ပိတ္ပင္ခံေနရျခင္းမ်ား ရွိသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း၌ ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္မီးကိုသာ အဓိက သုံးစြဲေနရျခင္းေၾကာင့္ အႀကီးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား ၀င္မလာဘဲ ျဖစ္ေနရာ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေတာင္ယာစိုက္ျခင္း၊ နယ္စပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္း ျဖင့္သာ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းျပဳသူ မ်ားၾကေၾကာင္း၊ ပညာမတတ္သူ အမ်ားစုမွာ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္လိုသူ မ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား သေဘာက်ႏိုင္ေသာ ေနရာပတ္၀န္းက်င္မ်ား ရွိေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္ခဲဆုံး ေဒသျဖစ္ျခင္း၊ နယ္ေျမလုံၿခဳံမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ တင္းက်ပ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ျခင္း နည္းပါးလ်က္ ရွိသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးငြါေမာင္က “အခု ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ပထမဆုံး ေလယာဥ္ကြင္း လုပ္ေပးဖို႔ ဟားခါးၿမိဳ႕နားမွာ ေျမတိုင္းတာေနပါၿပီ။ ဟားခါးနားမွာက ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ နာမည္ႀကီး အသဲႏွလုံးပုံ ရိဒ္ေရကန္အျပင္ တျခားလည္စရာ ေနရာေတြလည္း ရွိေနေတာ့ ဒါႀကီးၿပီးရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ပြင့္လာမယ္ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းကို လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ခ်ျပသြားရန္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ရာ ေနရာအနီးတြင္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တခု ျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)ႏွင့္လည္း အစိုးရတို႔ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ထားျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ထံမွ အကူအညီမ်ားလည္း ရရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ၏ လူမ်ိဳးစု စစ္တမ္းအရ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးတြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ၁၂ သိန္းခန္႔ရွိရာမွ ယခုအခါတြင္ ၈ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

  
-

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    so what is the point?

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved