ဒု ၀န္ႀကီးသစ္ေတြနဲ႔ ရာထူး၀န္ အဖြဲ၀င္လည္း ခန္႔အပ္

Wednesday, February 6, 2013

သမၼတ ရံုးရဲ႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ဒု၀န္ႀကီးသစ္ေတြ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးတာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္ အဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးတာေတြကို အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒု၀န္ႀကီး သစ္ေတြကေတာ့ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အတြက္ ဦးေအာင္ထူး၊ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ဦးသန္းထြန္းေအာင္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ေဒါက္တာ တင္ေရႊ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 


ရာထူး၀န္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ဦးသန္းထြန္းကို ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved