အေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုး ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္သစ္ ဘယ္သူေတြျဖစ္လာလဲ

Tuesday, February 26, 2013

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးက လစ္လပ္လွ်က္ရွိတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုးအဖြဲ႔ကို ယမန္ေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ 

အဆုိပါ တာ၀န္ေပးလုိက္ေသာ အဖြဲ႔ၸအား  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ - အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ဦးျမသိန္းက ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း ၉ ဦးအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠဌ နွင့္ ခံုရံုးအဖြဲ့ဝင္မ်ား ခန့္အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
                                         ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

                                                      နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး

                                                   အမိန့္အမွတ္၊ ၁၂ /၂၀၁၃

                                             ၁၃၇၄ ခုနွစ္ ၊ တပို့တြဲလျပည့္ေန႔
                                          (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္)

နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠဌ နွင့္ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၇ နွင့္ ပုဒ္မ ၃၃၂ တို့ပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားအရ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠဌနွင့္ ခံုရံုး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျဖစ္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိုလ္မ်ားအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္-


(၁)
  ဦးျမသိန္း

(အျငိမ္းစားညွြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္)


ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္)
       ဥကၠဌ

(၂)
     ဦးျမင့္ဝင္း                      အဖြဲ႔ဝင္

(၃)
     ဦးသန္းေက်ာ္                 အဖြဲ႔ဝင္

(၄)
     ေဒၚလွမ်ိဳးႏြယ္                 အဖြဲ႔ဝင္

(၅)
    ဦးျမသိန္း
(တရားလွြတ္ေတာ္ ေရွ့ေန)          အဖြဲ႔ဝင္

(၆)
    ဦးျမင့္လြင္                      အဖြဲ႔ဝင္

(၇)
    ေဒၚတင္ျမင့္                     အဖြဲ႔ဝင္

(၈)
    ေဒၚက်င္စန္း                    အဖြဲ႔ဝင္

(၉)
   ဦးမ်ိဳးခ်စ္                          အဖြဲ႔၀င္


                                                                                                                  (ပံု) သိန္းစိန္

                                                                                                              နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

                                                                                                     ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္


 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved