၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔အတြက္ ၈၈ ရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာ

Tuesday, February 12, 2013

ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂  ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ထားပါတယ္။ 

သ၀ဏ္လႊာမွာ  အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီး ေပၚထြန္းခိုင္မာ ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသား တန္းတူ ညီမွ်ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို လက္တြဲ ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းထားပါ တယ္။ 


 စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၃ (သ) 
ရက္စြဲ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၁၂ ရက္ 

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ) 

၁၀၃၉/၁၀၄၀၊ ၁၆/၁ရပ္ကြက္၊ 
သုမဂၤလာလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ 
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၈၁၇၀၁ 
Email – office@the88generation.org 

(၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားသို႔ 
၈၈မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း )မွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ 

ဤေန႔ဤရက္သည္ကား (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခါသမယပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၆၆) ႏွစ္ က အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား စုေဝး တိုင္ပင္၍ လြတ္လပ္ၿပီးစႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡသည္ ယခုအခ်ိန္ အထိ ေသြးမတိတ္ေသာ ဒဏ္ရာတစ္ခုပမာ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားတန္းတူ ညီမွ်ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိပဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိႏိုင္။ လက္နက္ကိုင္္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေန 
ေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ၏ အနိ႒ာ႐ံုကို တိုက္႐ိုက္ခံစားေနရသကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး လူမႈစီးပြား ဒုကၡအဝဝကို ခံစားေနၾကရသည္။

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးသည္ ေၾကြးေၾကာ္သံသက္သက္မဟုတ္။ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိခံစားႏိုင္ေစေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤ(၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မြန္ျမတ္ေသာ အခါသမယတြင္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီး ေပၚထြန္းခိုင္မာ ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို လက္တြဲ ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved