ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္က်လာတ့ဲ အင္းေလးကန္

Friday, February 1, 2013

~


 ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးေဒသတြင္၊ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘီလူးေခ်ာင္းမွ ေရ၀င္နည္းလာသျဖင့္ ကန္ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိိမ့္က်လာသည္ဟု ေဒသခံတုိ႔က ေျပာသည္။

        အင္းေလးကန္ ေျမာက္ဘက္ ေဒသအေခၚ ေျမာက္အင္းဘက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတ၀ုိက္တြင္ ေဗဒါပင္မ်ား   ဘီလူးေခ်ာင္းအတြင္း ေရာက္သြားၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ေနသည္ဟု သိရသည္။


ေဗဒါပိတ္ဆို႕မႈ အမ်ားဆံုး - အင္းတန္း ေက်းရြာ  တေလွ်ာက္မွ တုန္ဟုန္း တံတားအထိ။

   တုန္ဟုန္း တံတားေအာက္တြင္     ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ စက္ေလွမ်ားထံမွ အလွဴခံျပီး ရရွိေငြျဖင့္ ေဗဒါပင္မ်ား    ဆယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း     ေဗဒါပင္ပိတ္ဆို႕မႈ မ်ားျပားသျဖင့္ မေလ်ာ့က်ဘဲ ပိုမို တုိးပြားလာေၾကာင္း ေဒသခံတုိ႔က ေျပာသည္။

 စံကား၊  အင္းတန္း စသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေဗဒါပင္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ဆယ္ယူျခင္းကုိ     ေရွးယခင္ကထက္ ပုိမုိ ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားက    ေျပာသည္။


ေဒသခံတုိ႔ ထပ္မံ ေျပာလုိသည့္ အခ်က္မ်ား

၁။ ဘီလူးေခ်ာင္း တေလွ်ာက္ ေျပာင္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ႏွင့္     အျခား စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံပင္မ်ား တင္ပို႕မႈ ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊
၂။ စက္ေလွမ်ား သြားလာရ ခက္ခဲသျဖင့္  တာေခါင္း    ဘုရားသို႕  ႏိုင္ငံျခားဧည့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း မရိွေတာ့ေၾကာင္း၊
၃။             ယခုျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အင္းေလးေဒသခံျပည္သူမ်ား ၏ အခက္အခဲကုိ အာဏာပုိင္တုိ႔က     ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလိုေၾကာင္း ၊
၄။ ႏွစ္စဥ္    ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အင္းေလးကန္ထိမ္းသိမ္းရန္ လွဴဒါန္းသည့္    အကူအညီမ်ားကို ယခုလိုေနရာမ်ိဳးတြင္ သံုးစြဲေပးေစလိုေၾကာင္း။ ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း (ေတာင္ၾကီး) ~
 


-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved