လားရိွဳး ျပန္ၾကားေရးဌာန ႏွင့္ ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူမ်ား ပဋိပကၡ

Monday, March 18, 2013လားရွိဳးျမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ၃ ရွိ ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ရံုးေအာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္း (၁၄) ခန္းအား ယခု လကုန္ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ထုိေနရာမွ ေရႊ႕ၾကရန္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဆုိင္ရွင္တုိ႔က ေျပာသည္။

လုံၿခဳံေရး၊ စည္ပင္သာယာေရး အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္းျပျပီး ဖယ္ရွားခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္ဆက္ ဒုညြန္မွဴး ေဒၚခင္ဆန္း ထုတ္ျပန္သည့္  အမိန္႕စာတြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေစ်းဆိုင္ခန္း ပိုင္ရွင္မ်ားက မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ျပီး ရွင္းျပၾကသည္။

ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတာက ~
- ေတာင္းသေလာက္ လစာအား မညည္းမျငဴ အျမဲေပးေဆာင္ေနေၾကာင္း၊
- ယခုလို ေမာင္းထုတ္ခံေနရသည့္တြက္ မိမိတို႕မ်ားစြာ ႏွစ္နာေၾကာင္း၊
- ဖယ္ရွားဖို႕ သိရွိေၾကာင္းသာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊
-  ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ျပီး ဆိုင္ခန္းေဆာက္ကာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊
- လစာေပးရပုံမွာ အျခားေနရာမ်ားထက္ ထူးျခားေၾကာင္း -  ၁ ႏွစ္လွ်င္ ၁၂ လသာ ရွိေသာ္လည္း  ၁၃ လစာ ေပးရေၾကာင္း၊
- မိမိတို႕အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
 ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။ေစ်းဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလွၾကည္ (ေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္)၊
        ေစ်းဆိုင္ခန္းထြက္ေနသည့္ မခ်ိဳထမင္းေၾကာ္ ဆိုင္မွ မငယ္တုိ႔က ~
- ရုတ္တရက္ ဖယ္ရွားရန္ ခိုင္းေစျခင္းခံရသည့္အတြက္ ဒုကၡ မ်ားစြာေရာက္ရွိေၾကာင္း၊
-  ရွမး္ျပည္ျပန္ဆက္ ဒုညြန္မွဴၚ ေဒၚခင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႕အား လာေရာက္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၾကားကာလဆိုင္းငံရန္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအေနျဖင့္ တလသာ တိုးေပးႏိုင္သည္ဟု ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊
- သည္ေနရာတြင္ပင္ မဖယ္ရွားဘဲ ေစ်းဆက္လက္ေရာင္းခ်လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

          ေစ်းဆိုင္ရွင္ တဦးျဖစ္သူ မကံခ်ီးက ~
-  ဆိုင္ခန္းအား လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္ခြဲခန္႕က ၀ယ္ယူစဥ္ ျပန္ဆက္ ဒုညြန္မွဴး ေဒၚခင္ဆန္းထံ စံုစမ္း အကူညီေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊
-  ၀ယ္ပါ၊ ျပႆနာ မရွိပါ ဟ ုေျပာဆိုသျဖင့္ သိန္းေလးဆယ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊
- ဆိုင္ခန္း၀ယ္ထားသည္မွာ ၂ ႏွစ္ပင္မျပည့္္ခင္ မိမိတို႕အားေမာင္းထုတ္ေနသည္မွာ မတရားေၾကာင္း ၊
- ဆိုင္ခန္းခလည္း တႏွစ္လွ်င္ ၁၃ လစာ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း ၊
- မိမိတို႕ေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ေစ်းဆက္လက္ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာဆိုသည္။

     ကိုဗီခ်ႏွဴး ကုန္ဆံုဆိုင္ပိုင္ရွင္က ~
- သိန္း ၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ထားသည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္႕ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
-  ေမာင္းထုတ္ေတာ့ ဖယ္ရွားဖို႕ ေနရာထိုင္ခင္းအခက္အခဲ ရွိေၾကာင္း၊
- တျခားေနရာမ်ားတြင္ ေစ်းဆိုင္ခန္းခ တလ ငွားရမ္းခ သံုးေလးသိန္း လည္း မိမိတို႕အေနျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

 ဦးျမေသာင္းက ~
       ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ရာ ယခု (၁၅) ႏွစ္ခန္႕ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း
- ရန္ကုန္ ျပန္/ဆက္ဦးစီး အရာရွိ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းၾကည့္ုျပီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊
- ယခုမွ ဖယ္ရွားခိုင္းျခင္းသည္ သဘာ၀မက်ေၾကာင္း၊
- သူတို႕ခြင့္မျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားလည္းေရာင္းခ်ေနသည့္ေစ်းဆိုင္ခန္း တခန္းမွ မရွိ္ေၾကာင္း၊
- သည့္အတြက္ ယခုျဖစ္စဥ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ သမတ၊ ဒုသမတ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လားရိွဳးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံဳး၊ ရွမ္းျပည္ျပန္ဆက္ရံုး တို႕ထံလိပ္မူျပီး လူကိုယ္တိုင္ေနျပည္ေတာ္သို႕သြားေရာက္ျပီး အသနားခံစာ တင္ျပထားေၾကာင္း၊
-  ေရွ႕ဆက္ျပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ႏွင့္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီသို႕ပါ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုသည္။

 ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားဖက္မွ ကူညီေပးေနသည့္တရားလြတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန တဦးက ~
- အခေၾကးေငြေပးျပီး အသံုးျပဳေနသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပန္/ဆက္က အငွားခ်သူ၊ အိမ္ရွင္၊ ဆိုင္ခန္းဖြင့္သူက အိမ္ငွားမ်ားျဖစ္သည္၊ 
- ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္ ငွားရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊
- ယင္း ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အေလ်ာက္ ရသင့္ေၾကာင္း၊
- ႏို႕တစ္စာထုတ္ျပီးအင္အားသံုးႏွင္ထုတ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊
- ၁၉၅၅ အစိုးရ အိမ္ဥပစာမွ ႏွင္ထုတ္သည့္ ဥပေဒ ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊
- ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ (အခန္း-၈) အရ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္ အေရး ႏွင့္တာ၀န္မ်ား ပုဒ္မ ၃၇၂ အရ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ အေျခခံ ဥပေဒ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း မဆန့္က်င္ဘဲ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၊ သံုးစြဲခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ခြင့္ ၊မူပိုင္ခြင့္၊ တို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္ က အာမခံသည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊
- ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒသည္ တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး သာတူညီမွ် ျဖစ္ေစရမည္ဟု ပါ၀င္ေၾကာင္း
သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း(ေတာင္ၾကီး)
~
 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved