ဖင္လန္ေရာက္ေနသူတခ်ဳိ႕နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး

Monday, March 4, 2013

ဒီေန႔ သတင္းစာမ်ားမွာ ဖင္လန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတခ်ဳိ႕နဲ႔အင္တာဗ်ဴးေတြ ထည့္သြင္းထားတာ ဖတ္ၾကရမွာပါ။
နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနထုိင္ခ့ဲျပီး ဖင္လန္နုိင္ငံ ေရာက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဥေရာပခရီးစဥ္ကာလမွာ ဗ်ဴးထားတာပါ။

(သတင္းစာမွာေတာ့ ၀င္းအင္း၀ေဖာင့္နဲ႔ စာစီထားတာပါ။ ဒီဘေလာ့မွာ တင္ဖုိ႔ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း ေျပာင္းလုိက္တ့ဲအတြက္ တခ်ဳိ႕ စာလုံးေတြ အေျပာင္းအလဲ နည္းနည္း ရိွပါတယ္)

အင္တာဗ်ဴးက ဖတ္လုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။
ျမန္မာရနံ႔ေတြလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။

အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ရဲ႕ အေျဖတခုကေတာ့ နည္းနည္း ေျပာစရာ ရိွပါတယ္။ သူက ထုိင္းနုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းကေန တဆင့္  ဖင္လန္နုိင္ငံကုိ ေရာက္လာသူပါ တ့ဲ။

"တတိယနုိင္ငံ သြားဖုိ႔ ဆုိျပီး လာေခၚလုိ႔ ေရာက္လာတာပါ။   ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ သူတို႔က ေခၚတာပါ"

ဒီစကားအတုိင္း ဆုိရင္ ကာယကံရွင္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ မရိွဘဲ အဲဒီႏုိင္ငံကုိ ပုိ႔လုိက္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ေျပာတ့ဲသူကေတာ့ သူ႔စကားကုိ သူ သေဘာေပါက္မွာပါ။


စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတ့ဲ အင္တာဗ်ဴးကုိ ကူးျပီး ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္းနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ဆုိခ့ဲသလုိပဲ ဒီကေန႔ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ အင္တာဗ်ဴးပါ။
အစုိးရ သတင္းစာ ဆုိေတာ့လည္း ခရီးစဥ္ကာလ သမၼတတုိ႔ကုိ ဆႏၵျပတ့ဲအေၾကာင္းေတြေတာ့ ထည့္မထားပါ။

အင္တာဗ်ဴးနဲ႔ ဆက္စပ္တ့ဲ  သမၼတေျပာခြင့္ရအရာရိွဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္တခုကုိလည္း ေအာက္ဆုံးမွာ ပူးတဲြ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကုိ ေတြ႔ၾကရမွာပါ။


အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ေမး ။ အစ္ကိုရဲ့ နာမည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအမည္ကို ေျပာျပေပးပါရွင့္။

ေျဖ ။ ကြ်န္ေတာ့ နာမည ္ ခြန္းသီး လုိ႔ ေခၚပါတယ။္ ကယန္း ပေဒါင္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ပါတယ။္

ေမး ။ ဒီနိုင္ငံကို ေရာက္ရိွခဲ့ပံုေလးကို ေျပာျပေပးပါရွင့္။

ေျဖ ။ ၂ဝဝ၆ ခုနွစ္တုန္းက ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းကေန ဒီဖင္လန္နိုင္ငံကို UN ရဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ေရာက္ရိွလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ဒီကိုေရာက္ရိွတဲ့အခါမွာ ၾကံုေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲကို ေျပာျပေပး ပါရွင့္။

ေျဖ ။ အခကအ္ ခေဲ တကြ ေတာ ့အမ်ားၾကီး ပ။ဲ ရာသီဥတု၊ အစားအေသာက၊္ ဘာသာစကားစတ ဲ့အခကအ္ ခေဲ တ ြရခိွ ပဲ့ ါတယ။္

ေမး ။ ဒီကို ေရာက္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ။

ေျဖ ။ ေျခာက္နွစ္ခဲြ ရိွပါျပီ။

ေမး ။ လက္ရိွအလုပ္အကိုင္နဲ႔ ဒီေျခာက္နွစ္ခဲြအတြင္းမွာ ၾကံုေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြ၊ အမွတ္တရေလးေတြ ရိွရင္ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ ။ ဖင္လန္နိုင္ငံကို ေရာက္ျပီးေတာ့ ဖင္လန္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ေျခာက္လေလာက္ တက္ပါတယ္။  တကျ္ပီး ေတာ ့ ဖင္လန္က  ေက်ာင္း ကို သံုးနွစ္ တက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းျပီးေတာ့ သံထည္နဲ႔ ဂေဟေဆာ္လုပ္ငန္းမွာ အလုပ္ရပါတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္နွစ္နွစ္ေလာက္ရိွသြားပါျပီ။
အဓိကျပႆနာက သူတုိ႔နိုင္ငံသားေတြၾကားမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ သူတုိ႔စကားကို အကုန္ မတတ္ေသးဘူး။ အဲဒီမွာ နားလည္မႈလဲြတာေလးေတြ ရိွပါတယ။္
ကြ်နေ္ တာ ္ေျပာခ်ငတ္ ာက အေၾကာင္းအရင္းကတစ္ခု၊ သူတုိ႔ သေဘာေပါက္သြားတာက တစ္ခုဆိုေတာ့ တစ္ခါတေလက်ရင္ အဆူခံရ၊ အဆဲခံရတာေပါ့။ အနည္းဆံုး တစ္ရက္တစ္ၾကိမ္ေလာက္ကို ျပႆနာျဖစ္ေနပါတယ္။

ေမး ။ လက္ရိွ မိသားစုအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ ။ မိသားစုအားလံုး ေလးေယာက္ရိွပါတယ္။ သားနွစ္ေယာက္ရိွျပီး သားအၾကီးက(၁၄)နွစ္၊ သားငယ္က (၇)နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ အခု ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လာလုိ႔ ရေနျပီေလ။ အဒဲ့ အီ ေပၚ ျမနမ္ ာျပည္ ကို ျပန္ဖုိ႔ေရာ အစီအစဥ္ေရာ ရိွေသးလားရွင့္။

ေျဖ ။ သိပ္ရိွတာေပါ့။ ျမန္မာျပည္ေတာ့ ျပန္ခ်င္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္အမိေျပမဲ လြမ ္းတာေပါ။့ ျပနခ္ ်ငတ္ ယ၊္ မသိ ားစေု တ ြအဒဲ့ မီ ွာ စစံု ံ ု လင္လင္ရိွတယ္။

ေမး ။ ျမန္မာျပည္ကုိ လြမ္းတ့ဲအခါမ်ဳိးမွာ လုပ္တတ္တ့ဲ အက်င့္ေလး ရိွရင္ ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ကိုလြမ္းတဲ့အခါမို်းမွာ အင္တာနက္ဖြင့္ျပီး ျမနမ္ ာျပညေ္ ျမပေံု တကြ ို ၾကညတ့္ ယ။္ ျမနမ္ ာအစားအစာေတကြ ို ၾကညတ့္ ယ။္ တစ္ခါတေလလည္း အိမ္ကိုဖုန္းဆက္ျပီး ေျဖသိမ့္တာမို်းေတြ လုပ္ပါတယ္။

ေမး ။ လက္ရိွ ျမန္မာနိုင္ငံ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ဘယ္လိုမ်ားျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ အမ်ားၾကီး ၾကိုဆိုပါတယ္။ ဝမ္းလည္း ဝမ္းသာပါတယ္။ တကယ္ ေျပာင္းလဲလာျပီလုိ႔လည္း ယူဆပါတယ္။

ေမး ။ နငို င္ ေံ တာသ္ မတၼ ၾကီး က ဒနီ ငို င္ ကံ ို ေရာကရ္ ေိွ နပါတယ။္ အဒဲ့ ီ အေပၚကိုေရာ ဘယ္လိုမ်ား ယူဆပါသလဲ။

ေျဖ ။ ကြ်နေ္ တာအ့္ ေနန ဲ့ၾကိုဆပို ါတယ။္ အမ်ားၾကီးလည္း ဝမ္းသာပါတယ။္ သမတၼ ၾကီး ဒီကုိ လာတာ ကြ်န္ေတာ့အေနန ဲ့ သံရံုးလာဖြင့္တာလားလုိ႔ ထင္ခဲ့ပါ တယ္။ သံရံုးလာဖြင့္ရင္ ပိုျပီးအဆင္ေျပမယ္၊ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္လုိ႔ပါ။

ေမး ။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္အေပၚမွာ ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

ေျဖ ။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့နိုင္ငံ၊ ဒီမိုကေရစီ တကယ္ထြန္းကားတဲ့နိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေမး ။ နငို င္ သံ ားတစေ္ ယာကအ္ ေနန ဲ့ေတာင္းဆခို ်ငတ္ ာ ဘာမ်ားရပိွ ါသလ။ဲ

ေျဖ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေတာင္းဆိုစရာဘာမွမရိွပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားေနတာပဲေလ။ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားေနတဲ့ကာလပဲရိွေသးေတာ့ တစ္ေန့ေန့ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ သြားမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္၊ ဘာမွေတာင္းဆိုစရာမရိွပါဘူး။

ေမး ။ နုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ သြားျပိးေတာ့ ေတြ႔ဆုံမယ့္ အစီအစဥ္ေရာ ရိွပါသလားရွင့္။

ေျဖ ။ ေတြ႔ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။

ေမး ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ေျပာခ်င္တဲ့ စကားေလးရိွရင္ ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ ။ သမတၼ ၾကီး က ို ေက်းဇူး တငတ္ အဲ့ ေၾကာင္း ေျပာခ်ငတ္ ယ။္ ျပီး ေတာ့ ေရွ့ဆက္ျပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ့ အသံေတြကို နားေထာင္ျပီးေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေမး ။ အစ္မတုိ႔နွစ္ဦးရဲ့ နာမည္ကိုေျပာျပေပးပါရွင္။

ေျဖ ။ ကြ်န္မနာမည္ကေတာ့ မိငယ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။

ေျဖ ။ ကြ်န္မနာမည္ကေတာ့ မြန္မြန္ေအးလုိ႔ေခၚပါတယ္။

ေမး ။ ဒီကိုေရာက္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ။ ဘယ္တုန္းက ေရာက္ရိွ
တာပါလဲ။

ေျဖ ။ ၂ဝဝ၆ ခုနွစ္ မတ္လက ေရာက္ရိွခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင္ ေျခာက္နွစ္ေက်ာ္ ခုနစ္နွစ္ေလာက္ရိွပါျပီ။

ေမး ။ ဒီကို ဘယ္လိုပံုစံမို်းနဲ႔ေရာက္ရိွလာတာပါလဲရွင္။

ေျဖ ။ ထုိင္းနုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းကေန တစ္ဆင့္ တတိယနုိင္ငံ သြားဖုိ႔ ဆုိျပီး လာေခၚလုိ႔ ေရာက္လာတာပါ။  ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါဘူး။ သူတုိ႔ကေခၚတာပါ။

ေမး ။ လက္ရိွေနထိုင္မႈအပိုင္းအေနနဲ႔ အဆင္ေျပမႈေရာရိွပါသလား။

ေျဖ ။ ဟတု က္ ဲ့အဆငေ္ ျပပါတယ။္ အခေု လာေလာဆယ ္ အဆငေ္ ျပပါတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာထက္ အမ်ားၾကီးအဆင္ေျပပါတယ္။

ေမး ။ အခဆု ရို င ္နငို င္ ေံ တာသ္ မတၼ ၾကီး က ဖငလ္ နန္ ငို င္ ကံ ိုခ်စျ္ကညေ္ ရး လာေရာက္လည္ပတ္မႈအေပၚ ဘယ္လိုမ်ားျမင္ပါသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ (မငယ္)ကြ်န္မတုိ႔က ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ေဝးေနတာလည္းၾကာေတာ့ သမၼတၾကီးမွ မဟုတ္ဘူး၊ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာ္ေဝနိုင္ငံကို လာလည္မယ္လုိ႔ၾကားေတာ့ အရမ္းေတြ႔ခ်င္တာေပါ့ေနာ္။
သြားလုိ႔ရမယ္ဆိုရင္ ဒီကေနသြားလုိ႔ရေအာင္ၾကိုးစားတယ္။ ဒါေပမယ့္ေတြ႔ခြင့္ရဖုိ႔ မလြယ္ဘူး ေျပာတယ ္ ။
အခုက်ေတာ့ သမၼတႀကီး ကိုယ္တုိင္ကလည္း  ဒီနုိင္ငံ ေရာက္မယ္ ဆုိေတာ့ အရမ္းေတြ႔ခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္နိုင္ငံၾကီးကလည္း ေျပာင္းလဲလာတယ္ဆိုတာကို သတင္းေတြထဲမွာ ၾကားရေတာ့ဝမ္းလည္း ဝမ္းသာတယ္။ ဒီထက္ပိုျပီးေကာင္းပါေစလုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ျပီးေတာ့ အခုလိုသမၼတၾကီးေရာက္လာေတာ့ အရမ္းေတြ႔ခ်င္တဲ့စိတ္လည္း ျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ထဲမွာ ဒီေန့ဆိုတစ္ေနကုန္ အလုပ္လုပ္ေနရင္း န ဲ့စတိ က္ အဒဲ ကီ ပို ေဲ ရာကေ္ နတယ။္ သမတၼ ၾကီး ေရာက္လာမယ္ ဆုိတ့ဲဟာပဲ စိတ္ေစာေနတာေပါ့ေနာ္။ အရမ္းေတြ႔ခ်င္တာေပါ့။

ေျဖ ။ (မမြန္မြန္ေအး) ဝမ္းသာပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာေပါ့။ သမၼတၾကီး ေရာက္လာမယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ တစ္ခ်ိန္ေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္းမွာ  သြာ းၾကိုမယ၊္ ကုိယ္က ျမန္မာလုိေလး ဝတျ္ပီး သြာ းၾကိုမယလ္ ုိ႔  စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ေပမယ့္ ကြ်န္မတုိ႔က  အညတရ လူသားတစ္ေယာက္မုိ႔ ျဖစ္နုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ခ့ဲတာေပါ့။
 အဲဒီမွာ မနက္ျဖန္ေတြ႔ရမယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းဝမ္းသာမိတယ္။

ေမး ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ေတြ႔ရင္ ေျပာခ်င္တဲ့စကားေလးရိွရင္ ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ ။ (မငယ္) အေျပာခ်င္ဆံုးစကားက ကိုယ့္နိုင္ငံ ျပန္လာမယ္ဆိုရင္ လုိလုိလားလားနဲ႔ ျပန္လာလုိ႔ ရမလားေပါ။့ ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ အာမခံခ်က္ ရိွမလား။ အဲဒါေလးကို အရမ္းေမးခ်င္တယ္။

ေျဖ ။ (မမနြ မ္ နြ ေ္ အး) တုိင္းျပညက္ ိုအမ်ားၾကီး ေျပာင္းလေဲ အာင ္လပု ေ္ ဆာင္ခတဲ့ ဲ့သမတၼ ၾကီး က ိုဝမ္း သာတာေပါေ့ နာ။္ ဒထီ ကပ္ ျိုပီး ေတာလ့ ည္း ျဖစေ္ စခ်င္ပါတယ။္ ကြ်နမ္ တဘုိ႔ ာမ ွ မလပု တ္ တေ္ ပမယ ့္ သလူ ပု တ္ တတ္ ာကပို ဲ ဝမ္း သာျပီး ဆက္ျပီး ဒီထက္ေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေမး ။ အခုဆုိရင္ ျပန္လာခြင့္လည္း ျပဳေနျပီမုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ ျပန္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရိွလဲ၊ ျမန္မာနုိင္ငံ ျပန္ဖုိ႔၊ အေျခခ် ေနထုိင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရိွလားရွင့္။

ေျဖ ။ (မငယ)္ ကယို တ္ စေ္ ယာကတ္ ည္းအေနနကဲ့ ေတာ ့ ျပနေ္ နဖ ုိ႔စဥ္း စားထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိသားစုအေနနဲ႔ ကေလးေတြကက်ေတာ့ ဒီမွာပဲ ၾကီးျပင္းတာမုိ႔ ဒီကယဥ္ေက်းမႈနဲ႔၊ ဒီက ပညာေရးနဲ႔ အဆင္ေျပတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဟိုမွာျပန္အေျခခ်ဖုိ႔က်ေတာ့ အခက္အခဲရိွတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကြ်နမ္ တစေ္ ယာကတ္ ည္းအေနန ဲ့ စဥ္း စားတာေတာ ့ ကြ်နမ္ အရငျ္ပနျ္ပီး ေတာ့ အေျခခ်ခ်င္တယ္။ တကယ္ပဲ အာမခံခ်က္ရိွျပီဆိုရင္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းကို ျပန္မွာပါ။

ေျဖ ။ (မမနြ မ္ နြ ေ္ အး) ျပနခ္ ်ငတ္ ယ။္ အျမတဲ မ္း စတိ က္ ူး ထမဲ ွာ အျမတဲ မ္း ရိွေနတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ျပန္ေနခ်င္တယ္။

ေမး ။ ဒီေန့ဆိုရင္ အစ္မတုိ႔ ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာလူမို်းေတြနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းျပန္ေတြ႔တာေပါ့ေနာ္။ ဒီေန့ အစ္မတုိ႔ခ်က္ေကြ်းတဲ့ ထမင္းေတြ၊ ဟင္းေတြကလည္း တကယ္ေကာင္းပါတယ္အစ္မ။ ဒီလိုျပန္ေတြ႔တဲ့အခါ အစ္မတုိ႔ရဲ့ ရင္ထဲမွာ ဘယ္လိုရိွတယ္ဆိုတာ ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။ (မငယ္) အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာတယ္။ လံုးဝလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ ခုနက ျကားျကားခ်င္းဆို တကယ္ယံုေတာင္ မယံုဘူး။ ေနာက္ေနတာလားေပါ့။ ဖုန္းဆက္လာတယ္၊ ထမင္းခ်က္ထားေပါ့။ ဒီက လာမယ္ဆိုေတာ့ မညာနဲ့ေနာ္လုိ႔ ၊ ျဖစ္နိုင္ပါ့မလားေပါ့။ သူက ဟုတ္ပါ တယ္တဲ့။ ေသခ်ာလာမယ္ဆိုေတာ့ ေသခ်ာတယ္ ဆိုလုိ႔ရိွရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ေပါ့။ ျကိုဆိုပါတယ္လုိ႔ အဲဒါ ဆုိရင္ ေကာက္ခါငင္ခါပဲ ညီမေလးကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚ၊ ေစ်းေတြ ဘာေတြ  ေျပးဝယျ္ပီး အနီးအနားရိွတ့ဲ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ေခၚျပီးေတာ့ ၀ုိင္းျပီး ခ်က္ျပဳတ္ၾကတာ၊ ဘယ္လုိ ေျပာမလဲ ဒီေန႔ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ထဲမွာ ပင္ပန္းခ့ဲတာေတြ ဖိစီးခ့ဲတာေတြ မရိွေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။
 ဝမ္းသာတာခ်ည္းပဲရိွတယ္ေလ၊ စားလုိ႔ေကာင္းျကတယ္ဆိုလုိ႔ ဝမ္းသာပါတယ္ ။
ခရီးေတာက္ေလွ်ာက္ ဥေရာပခရီးစဥ္မွာ ထမင္းမစားရဘူးဆိုေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး။
ကိုယ္က ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္  ဒီမွာေနတာ ၆ နွစ္ ၇ နွစ္ ရိွေတာ့မယ္။ တစ္ရက္မွ ထမင္းမျပတ္ပါဘူး။
ကြ်န္မတုိ႔က ထမင္းကို ျကိုက္ျကတယ္ေလ။ အဲဒါေျကာင့္ ဝမ္းသာတယ္၊ ဒီကိုလာတဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းသာတယ္၊ ျပီးေတာ့ စားလုိ႔ေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းသာပါတယ္။

ေျဖ ။ (မမြန္မြန္ေအး) ဝမ္းသာပါတယ္၊ အကုန္လံုးကို ၾကိုဆိုပါတယ္၊ ေနာက္လည္း လာဦးေပါ့၊ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ေမး ။ အစ္မတုိ႔အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တဲ့စကားေလးရိွရင္ထပ္ျပီး ျဖည့္စြက္ျပီး ေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ ။ အင္း တျခားေတာ့ အေထြအထူး ေျပာစရာမရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္တဲ့အခိ်န္မွာ ျပန္ဆံုခ်င္ပါေသးတယ္။ ။


ဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ Facebook မွာ ေရးထားတ့ဲ မွတ္တမ္း


ဖင္လန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ သူတို႕ထဲမွာ ဗမာ၊ မြန္၊ ပေဒါင္၊ ကရင္၊ ရခုိင္၊ ကယန္း၊ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားေတြပါပါတယ္။ ( ကၽြန္ေတာ္ မမွတ္ မိလိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြလည္းပါႏုိင္ပါတယ္။ )

မတ္လ ၂ ရက္ေန႕ ညေနမွာ သမၼတၾကီးက သူတို႔ နဲ႕ေတြ႕ဆံုပါတယ္။ မိသားစု ၀င္ေတြလို ရင္းရင္းႏီွးႏွီး ထုိင္စကားေျပာျပီး မိသားစုတစ္စုခ်င္းနဲ႕လည္း ဓာတ္ပံုေတြရိုက္ၾကပါတယ္။

ညက်ေတာ့ အဲဒီတုိင္းရင္းသားညီအကိုမ်ားက ဟင္းေတြခ်က္လာျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာမွာသမၼတၾကီး အပါအ၀င္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ညစာေကၽြးပါတယ္။

မိသားစုလိုက္တုိုင္းရင္းသားအစားအစာမ်ိဳးစံုခ်က္လာပါတယ္။ ဖင္လန္မွာ ဒီလို အစားအစာေတြကို ကိုယ့္ညီအကိုေမာင္နွမမ်ားနဲ႕ အတူ စားရလိမ့္မယ္ လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ေျပာမျပတတ္ေလာက္ ေအာင္ ပီတိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။


အဲဒီညက ေရခဲမွတ္ေအာက္ ရွစ္ဒီဂရီေလာက္ေရာက္ေနတဲ့ ဖင္လန္ေဆာင္းဟာ သူတို႕ရဲ့ ေမတၱာမ်ားေၾကာင့္ ေႏြးေထြးသြားခဲ့ပါတယ္။
Like · · Share · 6 hours ago
.... and 403 others like this.
    57 shares

    Ye Htut - စာရိုက္တဲ့ေနရာမွာ ကရင္ တုိင္း၇င္းသားက်န္သြားပါတယ္။ ျဖည့္စြက္ဖတ္ရႈေပး ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္အၾကာၾကိးေနခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္က ညီအကိုေတြကို ေျပာဖို႕ က်န္ သြားတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါ၏။

(ဓာတ္ပုံကုိ ဦးရဲ႕ထြဋ္ ေဖ့စ္ဘုတ္က ယူပါတယ္။ ဖင္လန္နုိင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဟယ္လင္စကီရဲ႕ ျမင္ကြင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္)

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    သမၼတၾကီး ေနာက္က လို္က္လာတဲ့ စကိုက္နက္ သတင္းေထာက္ေတြက ပထမ အင္တာဗ်ဴးယူပါတယ္။ သမၼတၾကီးရဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူကို မ်က္စပစ္ျပလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ မွ သမၼတၾကီးေရ အခုလာေတြ ့့တဲ့ သူေတြကေတာ့ နလပိန္းတုန္းေတြဗ်။ သမၼတၾကီးေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္ ပြတာပဲ။ သမၼတၾကီးကိုလည္း အမြန္းေတြတင္လိုက္တာ ရႊန္ရႊန္ေတြ ေဝေနျပီး။ ဘာမွ ေတာင္းဆိုဖို ့ ဆႏၵျပဖို ့ လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ပဲြမ်ိဳးကိုေတာ့ အစိုးရမီဒီယာမွာ အျပေကာင္းေအာင္ လက္ခံေတြ ့ဆံုလိုက္ဖို ့လိုေနပါျပီး။ ေဟ ဟုတ္လား။ ကိုရဲထြဌ္ေရ။ ဒီပဲြကေတာ့ မလြတ္တမ္း ဖမ္းထားလိုက္၊ လက္ခံေတြဆံုလိုက္ပါဗ်ာ။ ကၽြန္ပ္တို ့ကို ခ်ီးမြန္းခန္းေတြ ဖြင့္ေနတဲ့ ခြန္းဒီတို ့ မငယ္တို့ကို အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းယူလိုက္ေနာ္။ ျပီးတာနဲ့ ကိုရဲထြဠ္ ေဖ့ဘုတ္ေပၚ အျမန္တင္၊ ရန္ကုန္ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါ။ ထိုေနာက္ သမၼတၾကီးသည္ ခန္းစည္းလိုက္ကာေနာက္မွ ျပံဳးစိစိ လုပ္ျပီး ထြက္လာပါေတာ့သည္။ ဦးစိုးသိမ္းလည္း ေနာ္ေဝးမွာလို ့ ေလေတြ အမ်ားၾကီး မကုန္ေတာ့။ ေနာ္ေဝးက ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြ၊ နိုင္ငံေရးသမားေတြထက္ အမ်ားၾကီး ဆက္ဆံေရး ေျပပ်စ္ေသာ္ ဖင္လန္နိုင္ငံေရာက္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စစ္ေျပးမ်ားက ပိုျပီး လိမၼာေရးျခားရိွသည္။ လူရည္လည္သည္ ဟုဆိုရမည္။ အမ်ားစုက ဗမာျပည္လည္း မေရာက္ဘူး။ ကၽြန္ပ္တို ့ သူတို ့ရြာေတြ မီးရိႈ ့ခဲ့ေတြ၊ ကၽြန္ပ္တို ့စစ္တပ္က မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တာေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမသိတဲ့ သူေတြဗ်။ ဆႏၵလာျပတဲ့သူေတြကိုေတာ့ အခ်ိန္မရဘူးလို ့ျငင္းလိုက္ဗ်ာ။ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေမးျမန္နိုင္မည့္ သူတို ့ မဟုတ္ရင္ ၾကံ့ဖြတ္က ျပည္ေထာင္စုေန အခန္းအနားလို ျဖစ္ေစ၊ တစည တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီလို ့ ဒီတိုင္းရင္းသားေတြကို ခုတုံးလုပ္ျပီး နိုင္ငံတကာကို လိမ္လို ့ရတာေပါ့။ အခြင့္ေရးသမားေတြကို ကၽြန္ပ္တို ့ ေပၚလစီက အခြင့္ေရးေပးရမယ္။ မက္လံုးေပးရမယ္ ကိုရဲထြဌ္။ ဒါမွ ကၽြန္ပ္တို ့အတြက္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္အျပန္ မ်က္နွာပန္းလွမွာ။

  1. Anonymous said... :

    ဝမ္းသာစရာၾကီးပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြက သမၼတၾကီးနဲ့ ဓါတ္ပံုရိုက္ခ်င္။ သမၼတၾကီးနဲ့ အဖဲြကလည္း ကရင္နီ ပေဒါင္ေတြကို အသံုးခ်ခ်င္။ အဆင္ကိုေျပလို ့။ အဲဒီနိုင္ငံကို အဲဒီလူေတြဘာရည္ရႊယ္ခ်က္နဲ့ ေရာက္လာၾကတာလဲ။ ကိုခြန္းဒီ၊ မငယ္၊ မမြန္မြန္ေအးတို ့ရဲ့ ေနာက္ခံ သမိုင္းေလးေတြ ထပ္ျပီး ဧရာဝတီက အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေပးပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved