ရန္ကုန္ျမိဳ႕အမိႈက္ပုံေဘးက ေသာက္သုံးေရကန္

Tuesday, March 5, 2013

ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားတုိ႔အတြက္ ေရက ပုိက္ေခါင္းဖြင့္လွ်င္ က်လာသည္ဟု အမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။

ရန္ကုန္၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသခံအမ်ားအျပားအတြက္မူ ေရသည္ ပုိက္ေခါင္းမွ မက်။ ေရကန္ရိွရာသုိ႔ တကူးတက သြားေရာက္ ခပ္ယူၾကရသည္။


အမိႈက္ပုံေဘးကေရကန္ကုိ အားကုိးရသူ အမ်ားအျပား ရိွေနသည္ (ဓာတ္ပုံမ်ား - နန္းဆုိင္ႏြမ္)


ေရကုိ ပင္ပင္ပန္းပန္း  သယ္ယူၾကရျခင္းထက္ ပုိ၍ပုိ၍ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာ ရိွေနသည္။ ယင္းမွာ -
အျပင္ပဒံေက်းရြာ ေသာက္သုံးေရကန္အနီး စက္ရုံစြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရိွေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

“ေနရာလြတ္ဆုိလို႔ေသာက္သံုးေရကန္ေဘးမွာပဲ ရွိေတာ့ အဲ့ေနရာကို လာပစ္ၾကတာေပါ့” ဟု အျပင္ပဒံေက်းရြာမွ ဦးစိုးႏိုင္က ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။


“စက္မႈဇုန္က အညစ္အေၾကးေတြ လာစြန္႔ေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ အန႔ံအသက္ကလည္း ဆုိးတယ္” ဟု လွိဳင္သာယာတြင္ေနထိုင္သည့္ ကိုေအးေက်ာ္က ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။


တျခား ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ေသာ အတြင္းပဒံေက်းရြာ၊ ကြ်န္းၾကီး၊ ကြ်န္းေလးတုိ႔တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကလည္း ထုိေရကန္ကုိ အားကုိးၾကသည္။

ေသာက္သံုးေရကန္အနီး စြန္႔ပစ္အမွိဳက္မ်ားကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေၾကာင္း မထူးေသးေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီ ေရလုံေလာက္ေစေရးအတြက္  ကန္အသစ္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိလည္း ခြင့္မၿပဳေသးေၾကာင္း အျပင္ပဒံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမစ္ေရ နဲ႔ စက္မႈဇုန္ေရဆုိးေရညစ္ဂ်ဳိးျဖဴပုိက္ႀကီးမွတဆင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အႏွံ႔ ေရေပးေဝလ်က္ရိွသည္။ လိႈင္သာယာ က့ဲသုိ႔ေသာ ေဒသတြင္ ဂ်ဳိးျဖဴပုိက္ေရ ရရိွရန္ ခက္ခဲေနသည္။ အားကုိးရသည့္ကန္ေရကုိ မႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ေဒသခံဆုိင္တခ်ဳိ႕တြင္  ဂ်ဳိးျဖဴပုိက္ေရကုိ
ပလပ္စတစ္ပုံးျဖဴတြင္ ထည့္သြင္းျပီး တခမ္းတနား ေရာင္းေနၾကသည္။

“(ဂ်ဳိးျဖဴ)ေရ၀ယ္ေသာက္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ဘူးေလ” ဟု ကိုေအးေက်ာ္က ဆိုသည္။


“ေႏြရာသီဆုိရင္ ကန္ေရကလည္း မလံုေလာက္ေတာ့ ျမစ္ေရကို ခပ္ေသာက္ၾကတယ္။ ျမစ္ေရကလည္း သိတဲ့ အတိုင္းပဲ စက္ရံုက စြန္႔ပစ္ေရေတြ ဆိုေတာ့ ၀မ္းပ်က္တာေပါ့
” ဟု ကိုေအးေက်ာ္က ရွင္းျပသည္။

[ ဧရာဝတီ Facebook / ဧရာဝတီ Twitter ]


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ေရဆုိးေရညစ္တုိ႔ကုိ နီးစပ္ရာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း  စြန္႔ထုတ္မႈ ရိွမရိွကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖဲြ႔မ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား လုိအပ္ေနသည္။

ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ထုတ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္၊ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ တုိ႔သည္ လႈိင္ျမစ္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။
နန္းဆိုင္ႏြမ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved