ျမန္မာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယန္း ဘီလ်ံ ၅၀ ေက်ာ္ ဂ်ပန္က ထုတ္ေခ်းမယ္

Friday, March 29, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ၃ ခု အတြက္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ယန္းေငြ ဘီလ်ံ ၅၀ ေက်ာ္ကုိ ထုတ္ေခ်းေပးမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ NUMATA က အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္ကို ယမန္ေန႔က ေျပာလုိက္ ပါတယ္။ 


ဂ်ပန္ရဲ႕ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြဟာ ဂ်ပန္ယန္း ၅၁. ၀၅၂  ဘီလ်ံ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၃၇သန္းခန္႔) ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ ျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံု၊ လမ္း၊ တံတား၊ လွွ်ပ္စစ္နဲ႔  
ေသာက္သံုး ေရ ရဖုိ႔အတြက္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ ၁၇ ဘီလ်ံ ကုိ ကူညီမွာျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ယေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံ ပုိင္ ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

စီမံကိန္း အဆင့္ ၂ ျဖစ္တဲ့ ဆင္ေျခဖုန္းနဲ႔ ဓာတ္အားေပးစက္ရံံုေတြ၊ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုခြဲေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရ မယ့္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း အတြက္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ ၁၄.၀၅၄ ဘီလ်ံ၊ တတိယ စီမံကိန္း ျဖစ္တဲ့ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇံု အတြက္ ဂ်ပန္ ယန္း ၂၀ ဘီလ်ံကို ထုတ္ေခ်းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အတုိးႏႈန္းကို ၀.၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကာလမွာ ျမန္မာက ဂ်ပန္ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္သြားရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 


အိမ့္သံစဥ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved