ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲထဲ KNU မပါေစနဲ႔

Friday, March 1, 2013

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) လုပ္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကရင္ေတြအတြက္ျဖစ္ပါေစ။ လူတစုအတြက္ မျဖစ္ပါေစနဲ႔ လုိ႔ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထုိင္သူ အမ်ားအျပားက သူတုိ႔ဆီ ေရာက္လာတ့ဲ KNU ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကုိ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာလုိက္ပါတယ္။

  လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆမိတ္ရြာမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ KNU တာ၀န္ရိွသူေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ အဲဒီလုိ ေျပာလုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ KNU ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ ၄ ဦးျဖစ္တဲ့ ပဒိုအားတိုး၊ ပဒိုဘထြန္း၊ ပဒိုလားေစး၊ ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီး မန္းတင္လိႈင္တို႔ တက္ေရာက္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ျမန္မာအစိုးရနဲ႔KNU တို႔ အၾကား လတ္တေလာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕မူ၀ါဒေတြကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒသခံေတြဘက္ကေတာ့ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း  ေက်းရြာေပါင္း ၄၀ ေလာက္က ရြာသူရြာသား ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ေဒသခံတုိ႔က KNU နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အရင့္အရင္က ကရင္အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ လုပ္ေပးမယ္ ဆုိၿပီး ျပန္လာၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြ လက္ေတြ႔မွာ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။
တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အေျပာတျခား အလုပ္တျခား မလုပ္ပါနဲ႔၊ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ မျဖစ္ပါနဲ႔။ အားကိုးေလာက္ပါေစ၊
KNU ဟာ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအားထားရာပဲလို႔ သေဘာထားေတြေပးၾကပါတယ္။

KNU တာ၀န္ရိွသူေတြကလည္း လူထုရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ေဒသခံဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးကေတာ့  - အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ထဲမွာ KNU ပဲ ရိွတယ္။ လူထုေတာင္းဆုိခ်က္ကို သူတို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ရင္ေတာ့ သူတို႔ကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အားေပးေထာက္ခံခဲ့တဲ့ လူထုေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေတြးသာၾကည့္ေတာ့လို႔ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကို မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆုံပဲြ ျမင္ကြင္း ဓာတ္ပုံ တခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
       
1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဟုတ႙တယ႙။ အရင႙ ျငိမ႙းခ်မ႙း႘ရးယူၿပီး နယ႙ျခား႘စာင႙့တပ႙ လုပ႙သြားတဲ့ မင႙းခ်စ႙သူတို႕ဆို သူတို႕ကိုယ႙တိုင႙ ခ်မ႙းသာ႘ပမယ႙့ ကရင႙လူထုအတြက႙ ဘာမွ မလုပ႙႘ပးႏိုင႙ခဲ့ဘူး။ ဗမာ အာဏာရွင႙က႘န ကရင႙အာဏာရွင႙ ျဖစ႙သြားတာပဲ ထူးတယ႙။ သင႙ခန႙းစာက႘တာ့ အခုျဖစ႙႘နတဲ့ ဒုကၡသုကၡအားလုံးဟာ အာဏာရွင႙စံနစ႙က႘န လာတာ၊ ဘယ႙လူမ်ိဳးအျပစ႙မွ မဟုတ႙ဘူး။ ဗမာျဖစ႙ျဖစ႙၊ တိုင႙းရင႙းသားျဖစ႙ျဖစ႙ အာဏာရွင႙ ျဖစ႙လာရင႙ ျပည႙သူကို ဒုကၡ႘ပးမိၾကမွာပဲ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved